Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Hadis - Kıbleye Karşı Tuvalet Yapmanın Nehyi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hadis - Kıbleye Karşı Tuvalet Yapmanın Nehyi

  Reklam
  98) Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Tuvalete geldiğiniz zaman, küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye önünüzü dönmeyin ona arkanızı da dönmeyiniz. Ancak yönünüzü doğu veya batıda yapınız’ buyurdu.”
  Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh):
  “Şam’a geldiğimiz vakit tuvaletleri kıble cihetine doğru yapılmış bulduk. Ondan sapıyor ve Allah’a istiğfar ediyorduk dedi.”
  Buhari (394) Müslim (264/59)
  (99) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Biriniz tuvalet ihtiyacı için oturduğu zaman, kıbleye önünü dönmesin, ona arkasını da dönmesin’ buyurdu.”
  Müslim (265/60)
  (100) Abdurrahman bin Yezid şöyle anlattı:
  “Selman (Radiyallahu Anh)’a Nebiniz size her şeyi, hatta tuvalet için oturmayı bile öğretti denildi. Selman (Radiyallahu Anh):
  −Evet, bizi büyük ve küçük abdest bozarken kıbleye karşı durmaktan, sağ ellerimizle istinca yapmaktan üç taştan daha az taşla temizlenmekten, tezek veya kemikle taharetlenmekten men etti dedi.”
  Müslim (262/57) Ebu Davud (7) Nesei (41) Tirmizi (16) İbni Mace (316) Ahmed (5/415)
  (6) Kapalı Yerlerde Kıbleye Karşı veya Arka Dönerek Tuvalete Oturmak

  (101) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize helâya oturduğumuzda kıbleye arka dönmemizi veya kıbleye karşı önümüzü dönmemizi men etti. Sonra Cabir (Radiyallahu Anh), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i vefatından bir sene önce kıble’ye önünü dönmüş olarak bevl ederken gördüm dedi.”
  İbnu’l-Carud (31) Ebu Davud (13) Tirmizi (9) İbni Mace (325) Ahmed (3/360) İbni Huzeyme (58)
  (102) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Bir gün Hafsa (Radiyallahu Anha)’nın evinin damına çıkmıştım. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i yüzü Beytu’l-Makdis’e ve arkası Kabe’ye dönük olarak tuvalet yaparken gördüm.”
  İbnu’l-Carud (30) Buhari (299) Müslim (266/61) Ebu Avane (1/200) Ebu Davud (12) Nesei (23) Tirmizi (11) Darimi (1/171) İbni Mace (322) İbni Hibban (1418-1421) İbni Huzeyme (59) Begavi (177)
  (7) Kıble İle Kendi Arasında Sütre Gibi Bir Şey Olursa Kıbleye Karşı Veya Arka Dönerek Tuvalete Oturmak

  (103) Mervanu’l-Esfer şöyle anlatıyor:
  “İbni Ömer (Radiyallahu Anh)’ı kıbleye doğru devesini çökertip sonra ona doğru bevl ederken gördüm. Ona:
  −Ey Abdurrahman’ın babası, bu fiil men edilmiş değil mi? dedim. İbni Ömer (Radiyallahu Anh):
  −Hayır, men edilen bu fiilin boş arazide yapılmasıdır. Kıbleyle senin aranda seni perdeleyen bir şey olduğu vakit bir beis yoktur dedi.”
  İbnu’l-Carud (32) Ebu Davud (11) İbni Huzeyme (60) Darekutni (1/58) Hakim (1/158) Beyhaki (1/92)
  (8) Tuvalete Girerken Söylenecek Dua

  (104) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) helâya gireceği vakit:
  ‘Allahumme İnni Eûzu Bike Mine’l-Hubus Ve’l-Habâis’ derdi.”
  Duanın manası: “Ey Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınıyorum.”
  İbnu’l-Carud (28) Buhari (294) Müslim (375/122) Ebu Avane (1/216) Ebu Davud (4) Nesei (19) Tirmizi (6) Darimi (1/171) İbni Mace(298) İbni Hibban (1407) Beyhaki (1/95) Begavi (186) Ahmed (3/99)


  Paylaş
  Hadis - Kıbleye Karşı Tuvalet Yapmanın Nehyi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslümanlar evlerinde tuvalet yaparlarken kıble yönüne dikkat ederler.Bunun nedeni saygıdır.Namaz kılarken kıbleye döndüğümüz için tuvaletlerin yönü de güneye bakmamalıdır. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  hadisin sonundaki dğu ve batı kelimelerinin ekleme olduğunu düşünüyorum..zira her müslüman kabenin güneyinde veya kuzeyinde değildir..kıbleye karşı tuvalet,  tuvalet kıbleye doğru olurmu,  tuvaletin kıbleye doğru olması,  kıbleye doğru tuvalet yapmak,  tuvalet kıble,  kibleye dogru tuvalet,  tuvalet yönü kible