Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Hadis - Açık Arazideki Su Birikintileri İki Kulleye Ulaştığında Temizdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hadis - Açık Arazideki Su Birikintileri İki Kulleye Ulaştığında Temizdir

  Reklam
  (7) Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) a sahradaki yırtıcı ve çeşitli hayvanların uğrağı olan su hakkında sorulduğunda:
  ‘Su iki kulle miktarı olunca pislik taşımaz’ buyurdu.”
  İki Kulle: İki yüz litreye tekabül etmektedir.
  Ebu Davud: 63 Nesei: 52, Tirmizi: 67, İbni Mace: 518, İbni Hibban: 1249, İbni Huzeyme: 92, Albânî İrva: 23
  (8) Asım bin el-Münzir şöyle dedi:
  “Biz, bizim veya Ubeydullah bin İbni Ömer’in bahçesinde bulunuyorduk. Derken namaz vakti geldi. Ubeydullah kalktı bahçedeki havuza doğru gitti. Onun içinde bir deve derisi vardı. Havuzdaki sudan abdest almaya başladı. Biz:
  −Havuzun içinde bu deri olduğu halde oradan abdest mi alıyorsun? dedik. Ubeydullah:
  −Bana babam İbni Ömer Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den rivayet etti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Su iki kulle olduğu vakit necis olmaz’ buyurdu.”
  İbnu’l-Carud: 46, Ebu Davud: 65, İbni Mace: 518, İbni Hibban: 1249, İbni Huzeyme: 91, Tayalisi 1954


  Paylaş
  Hadis - Açık Arazideki Su Birikintileri İki Kulleye Ulaştığında Temizdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Suların temiz olması için belli analizler yapılmaktadır.Bazı hadislerin sahihliği konusunda muhtelif görüşler bulunmaktadır.Fakat günümüde bazı laboratuvarlar aracılığı ile suların ölçüm yapılabilmektedir.