Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Cuma Günü İçin Gusül Abdesti Almak Vaciptir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cuma Günü İçin Gusül Abdesti Almak Vaciptir

  Reklam
  44) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen her kese vaciptir’ buyurdu.”
  Buhari (852) Müslim (846/5) Malik (1/122/4) Ebu Davud (341) Nesei (3/93) Darimi (1/361) İbni Mace (1089) İbni Huzeyme (1742) Beyhaki (1/294) Begavi (331) Ahmed (3/60) Albânî (143 İrva)
  (45) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle tahdis etti:
  “Bir cuma günü Ömer (Radiyallahu Anh) hutbe okurken mescide Osman bin Affan (Radiyallahu Anh) çıkageldi. Ömer ona tariz ederek:
  −Bazı insanlara ne oluyor ki ezandan sonra gecikiyorlar! dedi. Osman (Radiyallahu Anh):
  −Ya Emirelmüminin, ezanı işitince sadece abdest alıp buraya geldim dedi. Ömer (Radiyallahu Anh):
  −Sadece abdest aldın öyle mi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:
  ‘Herhangi biriniz Cuma namazına geldiğinde yıkansın’ buyurduğunu işitmediniz mi? dedi.”
  Başka bir rivayette:
  “Bir de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yıkanmayı emrettiğini bilip dururken, sadece abdest aldın öyle mi? dedi.”
  Müslim (845/4) Buhari (852) Malik (1/101)


  Paylaş
  Cuma Günü İçin Gusül Abdesti Almak Vaciptir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı önemli gün ve gecelerde gusül abdesti almak sünnettir.Bunlar arasında cuma günü gusül abdesti almak,bayram günleri yada arefesinde gusül abdesti almak güzel olmaktadır.İnsanların aslında her banyo yaptıkları zaman almaları lazım.cuma günü gusül abdesti almanın hükmü,  cuma günü gusul abdesti almanın hükmü,  cuma günü gusül abdesti almak vacipmidir,  cuma günü gusül abdesti almak vacip mi buhari