Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Mezi Abdesti Bozar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mezi Abdesti Bozar

  Reklam
  (15) Mikdad (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, ehline yaklaştığında mezisi gelen kişinin durumunu sordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Sizden biri meziyi gördüğünde zekerini yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın’ buyurdu.”
  İbnu’l-Carud: 5, Ebu Davud: 207, Tirmizi: 115, İbni Mace: 505, Malik: 1/40/53, Beyhaki: 1/115
  (16) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Ben mezisi çok fazla gelen bir adam idim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kızı eşim olarak yanımda olduğu için, bu durumu ona sormaya utandım. Bir adama bunu sormasını emrettim. O da bu durumu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Meziden abdest gerekir’ buyurdu.”
  İbnu’l-Carud: 6, Buhari: 381, Ebu Avane: 1/272-273, Nesei: 152, Ahmed: 1/125, Tayalisi: 144, İbni Huzeyme: 1/14, İbni Hibban el-Mevarid: 242, Begavi: 1/326


  Paylaş
  Mezi Abdesti Bozar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mezi geldiği zaman gusül gerekmez ama abdest almak gereklidir.Bu durum böyledir.İnsanların içi rahat etmediği durumlarda imkanı var ise gusül de alabilmektedir.Fakat önemli olan bu durumda gusül gerekmediği ve normal namaz abdesti almanın yeterli olduğunu bilmektir.zevk suyu abdesti bozarmı,  mezi abdest bozarmı,  zevk suyu abdesti bozar mı,  mezi suyu abdesti bozar mı