Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Cünüp Kimsenin Yapması Caiz Olan Şeyler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cünüp Kimsenin Yapması Caiz Olan Şeyler

  Reklam
  63) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi.
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüp olarak yemek veya uyumak isterse, namaz abdesti gibi abdest alırdı.”
  Müslim (305/22) Buhari (390) Ebu Avane (1/277-278) Ebu Davud (224-222) Nesei (1/138-139) İbni Mace (584) Beyhaki (1/200) Begavi (265) İbni Huzeyme (213) İbni Hibban (1217) Abdurrezzak (1073)
  (64) Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  “Ömer (Radiyallahu Anh) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
  −Birimiz cünüp iken, uyuyabilir mi? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Abdest alsın, isterse uyusun, isterse yesin’ buyurdu.”
  Buhari (390) Müslim (306/2324) Tirmizi (120) İbni Mace (585)
  (65) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Herhangi biriniz ehline geldiği ve sonra tekrar ona dönmek istediği vakit abdest alsın’ buyurdu.”
  Müslim (308/27) Ebu Avane (1/280) Ebu Davud (220) Nesei (1/142) Tirmizi (141) İbni Mace (587) Beyhaki (1/204) Begavi (271) İbni Huzeyme (219-221) İbni Hibban (1211) Ahmed (3/28)


  Paylaş
  Cünüp Kimsenin Yapması Caiz Olan Şeyler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cünüp iken bazı şeylerin yapılabileceğini biliyoruz.Fakat önemli olan cünüp kalmanın süresidir.Müslümanlar namaz vakitlerini geçirmeden yani ikinci bir namazın vakti girmeden önce gusül abdesti almalı ve cünüplük halinden çıkmalıdırlar.