Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Evlenmekle ilgili hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Evlenmekle ilgili hadisler

  Reklam
  Evlilikle İlgili Hadisler

  EVLENME (NİKÂH)

  Evlilikle ilgili hadisler
  Abdullah b Mesûd'un (ra) Alkame'den rivayet ettiğine göre, Alkame şöyle dedi:
  Ben Mina'da Abdullah b Mesûd ile beraber yürüyordum Derken, Osman b Affan Abdullah'a rastladı ve onunla konuşmaya başladı Osman, ona: "Ey Ebu Abdurrahman! Seni genç bir hanımla evlendirsek, olur ki sana geçen zamanından gençliğinin ve kuvvetinin bir kısmını hatırlatır" dedi Abdullah cevaben: Sen böyle söylediysen Resulüllah'da (as) bize şöyle buyurmuştur: "Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin Zira evlilik gözü (haramdan) daha çok uzaklaştırıcı, iffeti de çok daha koruyucudur Evlilik külfetine güç yetiremeyenler ise oruç tutsun Çünkü oruç, şehveti kıran bir şeydir"
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2485

  Enes'ten (ra) şöyle rivayet edilmiştir:
  Hz Peygamber'in ashabından bir gurup, onun özel olarak yaptığı iş ve ibadetlerini öğrenmek maksadıyla, zevcelerine müracaat etmişlerdi Gerekli bilgileri aldıktan sonra, bunlardan birisi: Ben, kadınlarla evlenmeyeceğim; diğeri: Ben, et yemeyeceğim; ötekisi de: Ben döşekte uyumayacağım, diye söylendiler Bunun üzerine Hz Peygamber (as ) Allah'a hamd ve sena ettikten sonra: "Bazı kimselere ne oluyor ki, şöyle şöyle demişler Ama ben hem namaz kılar, hem uyurum Bazen oruç tutar bazende tutmam Kadınlarla da evlenirim İşte her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir"
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2487

  Sa'd b Ebu Vakkas (ra)
  "Resulüllah (as) Osman b Mazûn'un kadınlardan ve Dünya lezzetlerinden uzak durmasına izin vermedi Eğer Hz.Peygamber onun uzletine izin verseydi, biz husyelerimizi çıkartıp hadımlaşırdık" demiştir
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2488

  Abdullah b Mesûd (ra) şöyle rivayet etmiştir:
  Yanımızda kadınlar bulunmadığı halde biz Resulüllah (as) ile beraber gazveye giderdik Bu sebeple; erkeklik yumurtalarımızı çıkartıp hadım mı olsak? dedik Fakat Resulüllah bizi hadım olmaktan nehyetti Sonra bize belli bir müddet içinde elbise mukabilinde bir kadınla nikâhlanmamıza ruhsat verdi Bundan sonra Abdullah b Mesûd Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez ayetini okudu
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2493

  Cabir b Abdullah (ra) şöyle haber vermiştir:
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2494

  Ali b Ebu Talib'den (r a ) rivayet edildiğine göre:
  (a s ) Hayber günü kadınların, muta suretiyle nikâh edilmesini ve evcil eşeklerin etlerinin yenmesini yasak etmiştir
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2510

  Ebu Hureyre'nin (r a ) rivayet ettiğine göre:
  Resulüllah (a s ): "Kadın halasıyla veya teyzesiyle, bir nikâh altında tutulamaz" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2514

  İbn Abbas'ın (r a ) bildirdiğine göre:
  Resulüllah (a s ) ihramlı olduğu halde Meymune ile evlenmiştir
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2527

  İbn Ömer'in (r a ) rivayet ettiğine göre:
  Hz Peygamber (a s ) "Sizden biriniz diğerinin alış-verişi üzerine, alış-veriş işine kalkışmasın Yine biriniz, diğer birinin evlenme teklifi bir sonuca varmadan aynı hanıma evlenme talebinde bulunmasın " buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2530

  Ebu Hureyre (r a ) şöyle haber vermiştir:
  Hz Peygamber (a s ) şehirliyi, köylünün malını rayiç fiyattan daha fazlaya satmak maksadıyla satın almaktan, satıcıların müşteriyi aldatmak için fiyat yükseltmelerinden, bir kimsenin dünürlüğü üzerine dünür göndermekten veya onun alış-verişi sonuçlanmadan alış-verişe kalkışmasından nehyetti ve: "Hiç bir kadın da başka bir kadının kabındaki veya tabağındakini boşaltmak için, onun boşanmasını istemesin" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2532

  İbn Ömer'in (r a ) bildirdiğine göre:
  Resulüllah (a s ), şiğar suretiyle nikâhtan nehyetmiştir Şiğar nikâhı; aralarında mehir olmaksızın bir kimsenin kızını diğerine, o da kızını kendisine vermek şartıyla nikâh etmesidir
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2537

  Ukbe b Âmir'in (r a ) rivayet ettiğine göre:
  Resulüllah (a s ): "Uyulması gereken en haklı şart, kadınları helalliğinize almanızı sağlayan şarttır " buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2542

  Ebu Hureyre'nin (r a ) bildirdiğine göre:
  Resulüllah (a s ) şöyle buyurmuştur: "Dul kadın kendisiyle istişare edilmedikçe nikâh edilemez Kız da kendisinden izin alınmadıkça nikâh olunamaz " Orada bulunan sahabeler: "Ey Allah'ın Resulü! Bakire bir kızın izni nasıl olur?" diye sordular Hz Peygamber: "Onun izni susmasıdır" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2543

  Hz Aişe'den (r ah ) rivayet edildiğine göre:
  O; Hz Peygamber'e (a s ) ailesinin evlendireceği genç kızın nikâhı hususunda görüşü sorulup rızasının alınıp alınmayacağını sormuştur Resulüllah, Aişe'ye: "Evet kendisi ile istişare edilir" buyurmuştur Aişe, Resulüllah'a: Genç kız utanır dediğinde Allah Resulü cevaben: "Genç kızın susması onun iznidir" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2544

  Hz Aişe (r ah ) şöyle anlatır:
  Resulüllah (a s ) beni altı yaşımda iken nikâh etti Dokuz yaşına geldiğimde ise benimle zifafa girdi Aişe (r ah ) sözlerine devamla: Medine'ye geldik ve ben bir ay sıtmaya tutuldum Bu sebeple saçlarım dökülmüştü Sonra tekrar saçlarım büyüyerek omuzlarıma kadar indi Bir defasında arkadaşlarımla birlikte tahtaravalli oynuyordum Derken annem Ümmü Ruman bana doğru geldi ve beni çağırdı Hemen yanına vardım Beni ne yapacağını bilmiyordum Annem elimden tuttu ve beni evin kapısı önünde durdurdu Bende yorgunluktan dolayı "heh, heh" diye soluyordum Nihayet kendime gelmiş, rahat nefes almaya başlamıştım Sonra Ümmü Ruman beni bir odaya aldı Bir de ne göreyim Ensar'dan bir takım kadınların huzurundayım Bu kadınlar: Hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun dediler Ümmü Ruman, beni onlara teslim etti Kadınlar başımı yıkayıp bana çeki düzen verdiler Kuşluk vakti Resulüllah ansızın çıka geldi En sonunda kadınlar beni ona teslim ettiler
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2547

  Sehl b Sa'd Saidî (r a ) şöyle rivayet etmiştir:
  Bir kadın Resulüllah'a (a s ) gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Kendimi sana hibe etmeye geldim" dedi Hz Peygamber (a s ), kadına bakarak onu tepeden tırnağa süzdü Sonra başını eğdi Kadın Peygamber'in kendisi hakkında bir hüküm vermediğini görünce bir yere oturdu Bu arada ashaptan birisi ayağa kalkarak: "Ey Allah'ın Resulü! Eğer senin bu kadına bir ihtiyacın yoksa onu benimle evlendir" dedi Resulüllah ona: "Yanında (mehir verecek) bir şey var mı?" diye sordu O zat: "Yemin olsun hayır! Ey Allah'ın Resulü!" dedi Resulüllah: "Evine gidipte bak, bir şey bulabilir misin?" buyurdu O zat gitti, sonra dönüp geldi ve: "Hayır vallahi Ey Allah'ın Resulü! Hiçbir şey bulamadım" dedi Resulüllah: "Demirden bir yüzük olsun bak" buyurdu O zat yine gitti Sonra dönüp gelince: Hayır Ey Allah'ın Resulü! Demirden bir yüzük dahi bulamadım Ancak işte kaftanım (Ravi Sehl Bu şahsın bütün malı bundan ibaretti, demiştir ) Bunun yarısı kadının olsun, dedi Bunun üzerine Resulüllah: "Senin izarını ne yapsın? Onu sen giymiş olsan, kadının üzerinde bir şey kalmayacak; kadın giyse senin üzerinde ondan bir şey kalmayacak!" buyurdu Adam bulunduğu yere oturdu Bir hayli oturduktan sonra kalktı Dönüp giderken Resulüllah onun çağrılmasını emir buyurdu Adamı çağırdılar, gelince Peygamber ona hitaben: "Kur'an'dan ezberinde ne var?" diye sordu O sahabe: "Filan ve filan sureler ezberimde," diyerek bildiği sureleri saydı Resulüllah (as): "Bu sureleri ezberinden okuyabilir misin?" diye sordu O zat: "Evet" cevabını verdi Resulüllah: "Haydi git! Ezbere bildiğin surelerle o kadına malik kılındın" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2554

  Enes b Malik (r a ) şöyle haber vermiştir:
  Hz Peygamber (a s ) Abdurrahman b Avf'ın üzerinde sarı renk eseri gördü de ona: "Bu nedir?" diye sordu Abdurrahman: "Ey Allah'ın Resulü! Ben beş dirhem altın çekirdek miktarı mehir vererek bir kadınla evlendim "dedi Bunun üzerine Hz Peygamber (a s ): "Allah sana mübarek eylesin! Bir koyunla da olsa düğün ziyafeti ver" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2556

  Enes (r a ) şöyle rivayet etmiştir:
  Ben Zeynep'in düğün yemeğinde hazır bulundum Resulüllah (a s ) halkı ekmek ve etle doyurmuştu Beni insanları düğüne çağırmak için gönderiyordu Düğün ziyafeti sona erince Resulüllah kalktı, ben de kendisini takip ettim Davetlilerden iki kişi konuşmaya dalmış, dışarı çıkmamışlardı Resulüllah diğer kadınlarının yanına gidip gelmeğe ve onlardan her birine ayrı ayrı: "Selam size! Nasılsınız ey ehl-i beyt? diyerek hâl ve hatırlarını sormaya başladı Onlar da: "İyiyiz Ey Allah'ın Resulü! Aileni nasıl buldun? diye karşılık veriyorlardı Hz Peygamberde: "İyi buldum" diyordu Bu işi bitirdikten sonra Resulüllah geri döndü ve bende onunla beraber döndüm Kapıya varınca, o iki kişinin hâlâ konuşmayı sürdürdüklerini gördü Onlar, Peygamber'in geri döndüğünü görünce kalkıp çıktılar Bilmiyorum, bu adamların çıktığını ben mi haber verdim yoksa kendisine vahiy mi indirildi! Peygamber dönüp geldi, ben de onunla beraber döndüm Ayağını kapının eşiğine koyunca benimle kendisi arasına perde çekti Ve Yüce Allah şu ayeti indirdi: Peygamber'in evine girmeyiniz Ancak davet edilirseniz giriniz"
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2565

  İbn Ömer'in (r a ) rivayet ettiğine göre:
  Resulüllah (a s ): "Sizden biri yemeğe çağrıldığında gitsin" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2574

  Ebu Hureyre (r a ) şöyle bildirmiştir:
  Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir! Her kim (özürsüz olarak) davete gitmezse, muhakkak Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2585

  Hz Aişe (r ah ) şöyle rivayet etmiştir:
  Rifaa'nın karısı Peygamber'e (a s ) gelerek; ben Rifaa ile evli idim Beni üç talâkla boşadı Sonra ben de Abdurrahman b Zebir ile evlendim Fakat Abdurrahman'ın erkeklik aleti şu elbise saçağı gibi (gevşek) dir dedi Resulüllah gülümseyerek: "Sen tekrar Rifaa'ya mı dönmek istiyorsun? Hayır, sen ikinci kocan Abdurrahman'ın balcığından o da senin balcığından tatmadıkça dönemezsin" buyurdu Aişe sözlerine devamla: Ebu Bekr'de Peygamber'in yanında bulunuyordu Halid b Saîd b As ise kapıda kendisine izin verilmesini bekliyordu Halid: Ey Ebu Bekr! Bu kadının Resulüllah'ın huzurunda açık açık ne söylediğini işitmiyor musun? dedi
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2587

  İbn Abbas'ın (r a ) rivayet ettiğine göre:
  Resulüllah (a s ): "Sizden birisi cinsi münasebet için eşine yaklaştığında: Bismillah, Ey Allahım! Bizi şeytandan uzaklaştır! Şeytanı da bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl! der ve bu birleşmeden aralarında bir çocuk takdir olunursa, artık şeytan bu çocuğa hiç bir zaman zarar veremez" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2591

  Cabir (r a ) şöyle haber vermiştir:
  Yahudiler; bir adam karısının fercine arkadan yaklaşırsa, doğacak çocuğun gözü şaşı olur, derlerdi Bunun üzerine: Kadınlarınız sizin için bir tarladır Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın ayeti nazil oldu
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2592

  Ebu Hureyre'nin (r a ) rivayet ettiğine göre:
  Hz Peygamber (a s ): "Kadın, kocasının yatağını (mazeretsiz) terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2594

  Ebu Saîd Hudrî (r a ) şöyle haber vermiştir:
  Biz Resulüllah ile beraber Mustalik oğulları gazvesinde bulunduk Bu arada bir çok Arap güzelini esir aldık Kadınlardan ayrı yaşamamız epey uzun sürmüş, kadınlara karşı arzumuz da artmıştı Fakat bizler, kadınlar üzerinden fazla fidye almayı arzu ettiğimizden esir kadınlara yaklaşıp çocuk olmaması için azil yapmak istedik Resulüllah aramızda iken hükmünü ona sormamız uygun olurdu Resulüllah (a s ) cevaben: "Böyle yapmanızda size bir zarar yoktur Allah Kıyamet gününe kadar ne kadar can yaratmayı takdir etmişse, o mutlaka olacaktır" buyurdu
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2599

  Cabir (r a ) şöyle bildirmiştir:
  Kur'an nazil olurken biz azil yapıp duruyorduk Ravi İshak şunu da ilâve etmiştir Süfyan: Eğer azil yasaklanmış bir şey olsaydı, muhakkak Kur'an bizleri bundan menederdi
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2608

  Hz Aişe radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
  "Nikah benim sünnetimdendir Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir
  Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı siz(in çokluğunuz) ile iftihar edeceğim
  Kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin
  Kim maddi imkan bulamazsa (nafile) oruç tutsun Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır "
  (Kütüb-i Sitte, 6527)


  "Mü'min, Allah'a takvadan sonra en ziyade saliha bir zevceden hayır görür "

  Ebu Ümame radıyallahu anh'ın rivayetine göre: "Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır:
  "Mü'min, Allah'a takvadan sonra en ziyade saliha bir zevceden hayır görür Böylesi bir kadına emretse itaat eder Ona baksa sürur duyar, bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır, kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusu ve hem de adamın malı hususunda hayırhah ve dürüst olur
  (Kütüb-i Sitte, 6532 )

  Kim Allah'a pak ve temizletilmiş olarak "

  Hz Enes İbnu Malik radıyallahu anhümaanlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini işittim:
  "Kim Allah'a pak ve temizletilmiş olarak kavuşmak isterse hür kadınlarla evlensin "
  (Kütüb-i Sitte, 6535

  " hulle yapana da yaptırana da lanet etti "

  Hz İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam hulle yapana da yaptırana da lanet etti " (Kütüb-i Sitte, 6562

  Kadın, halası veya teyzesi üzerine nikahlanamaz "

  Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
  "Kadın, halası veya teyzesi üzerine nikahlanamaz " (Kütüb-i Sitte, 6561)

  Bakire kızlarla evlenin "

  Üveym İbnu Saide radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:"Bakire kızlarla evlenin Çünkü onların ağızları daha tatlı, rahimleri daha doğurgandır, aza da razı olurlar "
  (Kütüb-i Sitte, 6534 )

  " hür kadının izni olmadan ona azil yapmayı yasakladı "

  Hz Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, hür kadının izni olmadan ona azil yapmayı yasakladı "
  (Kütüb-i Sitte, 6559 )

  Uğursuzluk yoktur Ancak üç şeyde uğur olabilir: Kadında, atta, evde "

  Mıhmar İbnu Mu'aviye radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini işittim:
  "Uğursuzluk yoktur Ancak üç şeyde uğur olabilir: Kadında, atta, evde "
  (Kütüb-i Sitte, 6579)

  Hz Aişe ensardan, bir yakını kızcağızı evlendirmişti "

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Hz Aişe ensardan, bir yakını kızcağızı evlendirmişti
  Resulullah gelince: "Genç kızı (kocasına) gönderdiniz mi?" diye sordu
  Evdekiler "evet!" deyince "Kızla birlikte bir de çalgıcı gönderdiniz mi?" dedi
  Onlardan "Hayır göndermedik" cevabını alınca, Aleyhissalatu vesselam:
  "Ensar, aralarında gazel okuma adeti mevcut olan bir cemaattir Keşke onlara: "Size geldik size geldik, size selam bize selam" deyiverecek birini gönderseydiniz" buyurdular "
  (Kütüb-i Sitte, 6551 )

  Güzellikleri sebebiyle kadınlarla evlenmeyin "

  Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Güzellikleri sebebiyle kadınlarla evlenmeyin Çünkü güzelliklerinin onları (kibir ve gurur sebebiyle) alçaltacağından korkulur Onlarla mal ve mülkleri sebebiyle de evlenmeyin, zira mal ve mülkün onları azdıracağından korkulur Fakat onlarla diyaneti esas alarak evlenin Yemin olsun, burnu kesik, kulağı delik siyahi dindar bir köle (dindar olmayan hür kadınlardan) efdaldir"
  (Kütüb-i Sitte,6532 )

  Nutfeleriniz için (kadının) hayırlısını tercih edin"

  Hz Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
  "Nutfeleriniz için (kadının) hayırlısını tercih edin Kendinize denk olanlarla evlenin, denklerinizin kızını isteyin"
  (Kütüb-i Sitte, 6568


  "Senin o oğlun da bir damara çekmiş olabilir!"

  İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Çölde yaşayan bedevilerden biri Resulullah aleyhissalatu vesselam'a geldi ve:
  "Ey Allah'ın Resulü! Karım, benim yatağımda siyah bir çocuk doğurdu Biz, asla aramızda siyah bulunmayan bir aileyiz dedi
  Aleyhissalatu vesselam Senin develerin var mı?" diye sordu
  Adam "Evet, var!" deyince: "Renkleri nedir?" diye sordu
  Adam "Kızıl!" diye cevap verdi
  Aleyhissalatu vesselam "Aralarında siyah da var mı?" dedi
  Adam "Hayır!" deyince: "Peki boz deve var mı?" diye sordu
  Adam "Evet var!" deyince: "Pekiyi bu nereden oldu?" diye sordu
  Adam "Belki bir damara çekmiştir!" deyince:
  "Senin o oğlun da bir damara çekmiş olabilir!" buyurdular"
  (Kütüb-i Sitte, 6583)

  Ravi: İbnu Ebi Necih
  Tanım: Resulullah (sav): "Kadını olmayan erkek miskindir, miskindir!" buyurmuşlardır Yanındakiler: "Çokça malı olsa da mı?" dediler "Evet çokça malı olsa dar buyurdular Sözlerine devamla: "Kocası olmayan kadın da miskinedir miskinedir!" buyurdular Yanındakiler: "Çokça malı olsa da mı?" dediler Aleyhissalatu vesselam: "Evet kadının çok malı olsa da!" buyurdular" [Rezin tahric etti]
  Kaynak: Rezin  Ravi: Esma Bintu Yezid İbnu's-Seken
  Tanım: Resulullah (sav)'ın: "Çocuklarınızı gizlice öldürmeyin Çünkü gayl, biniciye [atının üzerinde] ulaşır ve atından aşağı atar" dediğini işittim
  Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 16, (3881); İbnu Mace, Nikah 61, (2012)
  Ravi: Aişe
  Tanım: Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, bazı fedakarlıklarla sulh olup aralarını düzeltmelerinde onlar için bir günah yoktur Sulh ise daha hayırlıdır" (Nisa 128) ayeti hakkında dedi ki: "Bu ayet, şöyle bir kadın hakkında inmiştir: "Bir erkeğin nikahı altındadır, ancak erkek onunla beraberliği fazla istememektedir, onu boşayıp bir başkasıyla evlenmeyi arzulamaktadır Ona kadın: "Beni boşama, yanında tut, ama dilersen bir başkasıyla da evlen Sen bana infak ve gece ayırma hususunda serbestsin" der İşte ayette geçen şu meal bu manayadır: "Bazı fedakarlıklarla sulh olup aralarını düzeltmelerinde onlar için bir günah yoktur Sulh ise daha hayırlıdır"
  Kaynak: Buhari, Sulh 4, Mezalim 11, Tefsir, Nisa 23, Nikah 95; Müslim, Tefsir 14, (3021)


  Ravi: Ebu Hureyre
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kimin iki hanımı olur ve aralarında adaletli davranmazsa kıyamet günü (vücudunun) yarısı düşük olarak gelir" [Diğer bir rivayette "Bir tarafı eğri (mefluç) olarak "denmiştir]
  Kaynak: Ebu Davud, Nikah 39, (2133); Tirmizi, Nikah 42, (1141); Nesai, İşterü'n-Nisa 2, (7, 63)  Ravi: Aişe
  Tanım: Resulullah (sav) gece taksiminde adalete riayet eder ve derdi ki: "Ey Allahım! Bu taksim benim iktidarımda olanla yaptığım bir taksimdir Senin muktedir olup benim muktedir olmadığım şeyden dolayı beni levmetme!" Benim muktedir olmadığım dediği şeyle kalbi kastederdi
  Kaynak: Ebu Davud, Nikah 39, (2134); Tirmizi, Nikah 42, (1140); Nesai, İşretü'n-Nisa 2, (7, 64)  Ravi: Kabisa İbnu Züeyb
  Tanım: Hz Osman (ra)'a bir adam: "Köle olan iki kızkardeş, bir kişinin nikahı altında birleştirilebilir mi?" diye sordu Hz Osman: "Onların bu şekilde nikahlanmasını bir ayet helal, bir ayet de haram kıldı Ben ise, böyle bir şeyi yapmayı sevmem!" dedi. Adam Hz Osman'ın yanından çıktı Resulullah (sav)'ın ashabından bir kimseye rastladı Bu meseleyi ona da sordu O da; "Bana gelince, yetki benim elimde olsa, bunu yapan birini bulduğum takdirde ona mutlaka ibaretamiz bir ceza veririm!" dedi İbnu Şihab rahimehullah: "Bu cevabı veren zatın Ali İbnu Ebi Talib (ra) olduğunu zannediyorum" dedi İmam Malik: "Böyle bir sözü Zübeyr (ra)'in söylediği bana ulaştı" demiştir
  Kaynak: Muvatta, Nikah 34,(6, 538-539)  Ravi: Aişe
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nikahı ilan edin, onu mescidlerde yapın Uzerine de def vurun "
  Kaynak: Tirmizi, Nikah 6, (1089)  Ravi: Muhammed İbnu Hatıb el-Cumahi
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "[Nikah'da] haramla helali ayıran fark, def ve sestir"
  Kaynak: Tirmizi, Nikah 6, (1088); Nesai, Nikah 72, (6, 127, 128)  Ravi: Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz bir kadınla evlenir veya bir köle satın alırsa şöyle dua etsin: "Allahım, ben bunun hayırlı olmasını ve hayırlı bir yaratılış üzere olmasını diliyorum Onun şerrinden ve şerli bir tabiat üzere olmasından sana sığınıyorum Eğer bir deve satın alırsa, eliyle hörgücünün üstünden tutup aynı şeyi söylesin"
  Kaynak: Ebu Davud, Nikah 46, (2160)  Ravi: İbnu Abbas
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kim hanımına temas etmek isteyince: "Allah'ın adıyla! Allahım, bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut!" dese, sonra da Allah bu temastan onlara bir evlad nasip etse, şeytan ona ebediyen zarar vermez"
  Kaynak: Buhari, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Nikah 116, (1434); Ebu Davud, Nikah 46, (2161); Tirmizi, Nikah 8, (


  Ravi: Ömer
  Tanım: Bir adam bir kadınla evlenir, nikah sırasında kadını kendi memleketinden dışarı çıkarmama şartını kabul ederse, bilahare kadın razı olmadıkça, onu dışarı çıkaramaz
  Kaynak: Tirmizi, Nikah 31, (1127)  Hadis No : 5710
  Ravi: Ata İbnu Yesar
  Tanım: Resulullah (sav) Hz Fatıma (ra)'ya çehiz olarak kadife bir örtü, bir su kabı ve içerisi izhirle doldurulmuş bir minder verdi
  Kaynak: Nesai,Nikah 81, (6, 135)  Ravi: Ebu Hureyre
  Tanım: Ey Allah'ın Resulü dedim, "ben genç bir insanım, günahtan korkuyorum, evlenecek maddi imkan da bulamıyorum, hadımlaşmayayım mı?" dedim Aleyhissalatu vesselam bana cevap vermedi Ben bir müddet sonra aynı şeyi tekrar söyledim Yine cevap vermedi Sonra: "Ey Ebu Hureyre! buyurdu Senin karşılaşacağın şey hususunda artık kalem kurumuştur Bu durumda ister hadımlaş ister bırak"
  Kaynak: Buhari, Nikah 8; Nesai, Nikah 4, (6, 59)


  Ravi: Aişe
  Tanım: Urve merhum, Hz Aişe (ra)'den şunu nakletmiştir: "Hz Peygamber (sav) bana dedi ki: "Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası icerisinde getirdi ve "Bu senin zevcendir, aç onu!" dedi Ben de açtım, içindeki sendin Ben: "Bu rüya Allah katında ise, onu gerçekleştirecektir" dedim"
  Kaynak: Buhari, Nikah 9, 35, Tabir 20, 21; Müslim, Fezailu's-Sahabe 79; Tirmizi, Menakıb (3875)  Ravi: Aişe
  Tanım: Resulullah (sav), ben altı yaşında iken benimle evlendi Medine'ye geldik Beni'l-Haris İbnu'l-Hazrec kabilesine indik Ben hummaya yakalandım Saçlarım döküldü, (İyileşince) saçım yine uzadı Annem Ümmü Ruman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim Elimden tuttu Evin kapısında beni durdurdu Evimizde, ensardan bir grup kadın vardı "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mübarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler Annem beni onlara teslim etti Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler Beni, [kuşluk vakti aniden] Resulullah (sav)('ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı Annem beni O'na teslim etti O gün ben dokuz yaşında idim
  Kaynak: Buhari, Nikah 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikah 69, (1422); Ebu Davud, Nikah 34, (2121), Edeb 63, (4  Ravi: Ma'kıl İbnu Yesar
  Tanım: Resulullah (sav)'a bir adam gelerek: "Ben (evlenmek üzere) asaletli ve güzel bir kadın buldum Ancak kısırdır, çocuk doğurmuyor Onunla evleneyim mi?" diye sordu Aleyhissalatu vesselam: "Hayır evlenme!" buyurdular Sonra adam ikinci sefer geldi, yine aynı cevabı aldı Adam üçüncü sefer de gelince: "(Ey insanlar!) Vedud (çok seven) ve velud (çok doğuran) olanla evlenin Zira ben (kıyamet günü) diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla övüneceğim" buyurdular
  Kaynak: Ebu Davud, Nikah 4, (2050); Nesai, Nikah 11, (6, 65-66)  Ravi: Cabir
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki kadın, şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider Biriniz bir kadında hoşuna giden bir husus görürse, hemen hanımına gelsin; zira bu, nefsinde uyananı giderir"
  Kaynak: Müslim, Nikah 9, (1403); Ebu Davud, Nikah 44, (2151); Tirmizi, Nikah 9, (1158)


  Ravi: Muhammed İbnu'l-Hanefiyye
  Tanım: Hz Ali, İbnu Abbas (ra)'a dedi ki: "Resulullah (sav) Hayber Gazvesi günü, kadınlarla mut'ayı, ehli eşek etlerinin yenmesini haram kıldı"
  Kaynak: Buhari, Megazi 38, Nikah 31, Zebaih 28, Hiyel 3; Müslim, Nikah 29, (1407); Muvatta, Nikah 41, (2, 54


  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Resulullah (sav) sigar nikahını yasakladı Bu, kişinin kızını veya kızkardeşini, karşılığında kızını veya kızkardeşini almak üzere bir erkeğe vermesi, aralarında mehir ödemeyi kaldırmalarıdır
  Kaynak: Buhari, Nikah 28, Hiyel 3; Müslim, Nikah 57, (1415); Muvatta, Nikah 24, (2, 535); Ebu Davud, Nikah 1


  Ravi: Ebu Musa
  Tanım: Resulullah (sav): "Velisiz nikah yoktur!" dedi
  Kaynak: Tirmizi, Nikah 14, (1101); Ebu Davud, Nikah 20, (2085)


  Ravi: Semüre
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hangi kadını, (seviyesi eşit) iki veli (iki ayrı şahsa) nikahlamışsa, kadın o iki veliden önce davranana aittir Kim iki kişiye bir şey satmışsa, o satılan şey birinci kimseye aittir"
  Kaynak: Ebu Davud, Nikah 22, (2088); Tirmizi, Nikah 19, (1110); Nesai, Büyu 96, (7, 314)  Ravi: İbnu Abbas
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dul nefsine velisinden ehaktır Bakireden nefsi hususunda izin alınır, onun izni sükutudur"
  Kaynak: Müslim, Nikah 66, (1421); Muvatta, Nikah 4, (2, 524); Tirmizi, Nikah 12, (1108); Ebu Davud, Nikah 26  Paylaş
  Evlenmekle ilgili hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  s.a.
  Allah razi olsun bacim..Hepsini okuayamadim ama kopyaladim bilgisayara attim bos vaktimde dikkatlice okucamevlenmekle ilgili hadisler,  evlenmeyle ilgili hadisler,  evlenmekle ilgili ayetler,  evlilikle ilgili hadisler,  evlilik ile ilgili ayetler ve hadisler,  evlenmekle ilgili hadis,  evlilikle ilgili ayetler