Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Bir hadiste geçen, Kureyş'in seçkin kadınları, ifadesini nasıl anlamak lazım? Seçkin kadın olmak nasıl anlaşılır? Bu hadis günümüze nasıl tatbik edilebilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir hadiste geçen, Kureyş'in seçkin kadınları, ifadesini nasıl anlamak lazım? Seçkin kadın olmak nasıl anlaşılır? Bu hadis günümüze nasıl tatbik edilebilir?

  Reklam
  Bir hadiste geçen, Kureyş'in seçkin kadınları, ifadesini nasıl anlamak lazım? Seçkin kadın olmak nasıl anlaşılır? Bu hadis günümüze nasıl tatbik edilebilir?  "Deveye binen kadınların, yani, Arap kadınlarının en hayırlısı; Kureyş´in seçkin kadınları; onların da çocuğuna küçüklüğünde en şefkatli olanı ve kocasının malını en çok gözetinidir." (Müslim). Bu hadisi dün okudum; hadiste geçen "Kureyş'in seçkin kadınları" ifadesini nasıl anlamak makul olabilir? Seçkin kadın olmak nasıl anlaşılır? Bu hadis günümüze nasıl tatbik edilebilir?

  Ebu Hureyre’den rivayet edilen ilgili hadisin manası şöyledir:

  “Develere binen (Arap) kadınların en hayırlısı Kureyş kadınlarıdır; ki yetime küçüklüğünde en ziyade şefkat gösteren ve kocasının maddî-manevî hukukuna en ziyâde riayet edendir.”
  (Müslim, Fedailu’s-sahabe, 49/2527).

  Hadiste yer alan “zatu yedih” ifadesini, “kocasının -malını korumada, emanetini gözetmede, nafaka konusunda -israf etmeden- güzel tedbirler almada ve benzeri konularda- kocasının hakkına riayet etmek” şeklinde açıklanmıştır.(bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi; İbn Hacer, 9/125).

  Biz de tercümede daha kapsamlı bir ifade olması açısından “kocasının maddî-manevî hukukuna…” ifadesini tercih etmiş bulunuyoruz.

  Hadisin bazı rivayetlerinde “Kureyş kadınları” yerine “Kureyş kadınlarının SALİH olanları” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade, biraz daha daraltıcı ve özelliği olan bir ifadedir.

  Buna göre, “Kureryş kadınları” şeklindeki rivayetin bu mutlak ifadesi, “Salih olan Kureyş kadınları” şeklindeki rivayetin kayıtlı ifadesine hamledilir. Buradaki “Salih/seçkin/düzgün kadınlar”dan maksat, dindar olan, kocasının hak ve hukukuna riayet eden, onunla güzel geçinmeye çalışan seçkin Kureyş kadınlarıdır.(İbn Hacer, 9/125).

  Hadiste geçen özellikleri taşıyan her saliha kadın, Peygamberimizin müjdesine mazhardır.
  s.i.e


  Paylaş
  Bir hadiste geçen, Kureyş'in seçkin kadınları, ifadesini nasıl anlamak lazım? Seçkin kadın olmak nasıl anlaşılır? Bu hadis günümüze nasıl tatbik edilebilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir hadiste geçen, Kureyş'in seçkin kadınları, ifadesini nasıl anlamak lazım? Seçkin kadın olmak nasıl anlaşılır? Bu hadis günümüze nasıl tatbik edilebilir?


günümüzde kureyş