Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kadın namustur; dışarıya çıktığı zaman şeytan ondan asla ayrılmaz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın namustur; dışarıya çıktığı zaman şeytan ondan asla ayrılmaz

  Reklam
  Anlamına gelen bir hadis var mıdır? Varsa nasıl anlamak gerekir?


  Tirmizî’de geçen hadisin anlamı şöyledir:

  “Kadın avrettir (namustur), dışarıya çıktığı zaman şeytan onunla beraber olur.”(Tirmizî, Reda’, 18). Tirmizî bu rivayetin “garip” olduğunu söyleyerek “zayıf” olduğuna işaret etmiştir.

  Taberanî/Kebir’de bu hadisi biraz daha uzunca bir ifadeyle söz konusu edilmiştir:

  “Kadın avrettir (namustur), dışarıya çıktığı zaman şeytan onunla hep beraber olur. Onun Allah’a en yakın olduğu zamanı evinin içinde bulunduğu anıdır.”
  Heysemî, bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir.(Zevaid, 2/35).

  Bunun manası malumdur; şeytan -fıtraten cemalperest olan- kadınları dışarıda gezerken erkelere karşı daha cazip bir tutum takınmaya yönlendirir. Bu çok bariz bir teamüldür onlar için. Gerçi kadınlar bunu sadece erkekler için yapmazlar. Fakat dışarıya çıkarken erkeklerden daha fazla güzel giyinmeye dikkat ederler. Hadislerden Asr-ı saadette bu huyun onlarda ön planda olduğunu anlıyoruz. Hadis, bu konuda kadınların dikkatli olmalarını istiyor.

  Söz konusu ettiğimiz bu hadiste geçen ve “şeytan onunla beraber olur” veya “ondan asla ayrılmaz” şeklinde tercüme edilen “isteşrefe” kelimesi aynı zamanda “süslü göstermek” manasına da gelir.(bk. Tuhfetu’lahvezî, ilgili hadisin şerhi). Bu süslemenin sonucudur ki, “Yirmi erkekten ancak bir iki kişi vardır ki gördüğü kadınları kendi eşinden daha güzel görmez.”

  Bu gün yapılması gereken şey, dışarı çıktığında veya işe gittiğinde kadının fazla süslü elbiseler giymeye heveslenmemeli, üst elbise olarak giydiği çarşaf veya mantonun vücut hatalarını göstermeyecek şekilde geniş olmasına dikkat göstermelidir
  s.i.e


  Paylaş
  Kadın namustur; dışarıya çıktığı zaman şeytan ondan asla ayrılmaz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınların dışarı çıkarken özenli bir şekilde kendisine dikkat etmesi gerekir.Zira dikkat çekecek ve başkalarını da günaha sokacak giyim kuşam ve davranışlardan çekinmesi gerekmektedir.gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir kimin sözü