Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Peygamberimizin günlük hayata dair sünnetleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimizin günlük hayata dair sünnetleri

  Reklam
  Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Fesad-ı ümmetim zamanında kim
  benim sünnetime temessük etse; yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir." Bu
  bize Peygamber Efendimiz ( SAV ) 'in sünnetine uymanın ne kadar önemli
  olduğunu göstermektedir.

  1- ) En çok Pazartesi ve Perşembeleri oruç tutardı. Neden böyle yaptığı
  Pazartesi ve Perşembe ALLAH(CC)'a sunulur.sorulduğunda da şu cevabı verirdi: "
  Ameller her pazartesi ve perşembe ALLAH(CC)'a ( c.c.) sunulur. Oruçlu iken
  amelimin ALLAH(CC)'a (c.c.) arz olunmasını severim. Her Müslüman affedilir.
  Ancak dargın olan kişi müstesna. Cenab-ı Hak meleklere onlar için "bunları
  geri bırakın" der.

  2- ) Cumartesi ve pazar günleri de umumiyetle oruç tutardı. ve şöyle derdi:
  " Bu iki gün müşriklerin bayram günleridir. Onlara muhalif olmaktan
  hoşlanırım.

  3- ) Yüzüğü gümüştendi, yüzüğü akik taşıydı.

  4- ) Gözleri uyurdu lakin kalbi uyumazdı.

  5- ) Ahlakı Kur'an'dı.

  6- ) Umumiyetle cuma günü yıkanırdı, bazen de terk ederdi.

  7- ) Çocuklara karşı çok merhametliydi.

  8- ) Su içtiği zaman 3 defa nefes alır, üç nefeste içerdi ve " Bu daha
  mutlu, daha afiyetli ve daha sağlıklıdır. " buyurdu.

  9- ) Gece kalktığı zaman ağzını misvaklardı.

  10- ) Son derece merhametliydi. Birisine bir şey vaad ettiği zaman imkanı
  olduğunda mutlaka o vaadini yerine getirirdi.

  11- ) İçinde su içilen bir cam kasesi vardı.

  12- ) Sukunu uzun, gülmesi azdı.

  13- ) Hİzmetçiye söyledikleri sözlerden biri de " Bir ihtiyacın var mı? "
  idi.

  14- ) Eza veren kötü huyu olmazdı. Birisinin diğeri aleyhine olan sözünü de
  kabul etmezdi.

  15- ) Kendisine meleklerin gelmesi ve Hz. Cebrail (as) ile konuşması
  sebebiyle pırasa, sarımsak, soğan gibi şeyler yemezdi.

  16- ) Yaslanarak yemek yemezdi. Arkasından iki kişi yürüyemezdi.

  17- ) Gece ağzına misvak sürmeden kalmazdı.

  18- ) Gusulden sonra abdest almazdı.

  19- ) Tebbessüm etmeden kesinlikle konuşmazdı.

  20- ) Ramazan Bayramında bir şey yemeden camiye çıkmazdı.

  21- ) Kurban Bayramında kurban kesilmeden evvel bir şey yemezdi.

  22- ) Üçten sonra sözü tekrar etmezdi.

  23- ) Gece veya gündüz uyuyup da uyandığı zaman mutlaka misvak kullanırdı.

  24- ) İkram edilen kokuyu geri çevirmezdi.

  25- ) Biad esnasında kadınların elini tutmazdı.

  26- ) Bir yudum su ile dahi olsa iftar etmeden akşam namazını kılmazdı.

  27- ) Gülüşü tebessümlerden ibaretti.

  28- ) Hastayı ancak üç günden sonra ziyaret ederdi.

  29- ) Şu beş şeyi hiçbir zaman yanından ayırmazdı; Ayna, sürme kabı, tarak,
  misvak ve ustura.

  30- ) Lamba ile kendisine aydınlık yapılmadıkça karanlık evde oturmazdı.

  31- ) Bir yerden kalkarken mutlaka " Subhaneke ALLAH(CC)ümme Rabbi vebi hamdike
  la ilahe illa ente estağfiruke ve etübi ileyke" der ve şöyle buyururdu: "
  Yerinden kalkarken kim bunu söylerse mutlaka mecliste kendisinden südur eden
  günahları bağışlanır."

  32- ) Hiçbir şeye hayır demezdi. Kendisinden bir şey istendiği zaman eğer
  yapmak isterse evet derdi. İstemezse sükut ederdi.

  33- ) Abdestini kendisi alırdı. Kimseden yardım istemezdi. Vereceği sadakayı
  da bizzat kendi eliyle verirdi, kimseyi bunun için rahatsız etmezdi.

  34- ) Ne yemek ne de başka bir şey O'nu akşam namazından alıkoyamazdı.

  35- ) Dişlerini temizlemeden uyumazdı.

  36- ) Daima misvağı başucunda bulunurdu, öylece uyurdu. Uyanınca hemen
  onunla dişlerini fırçalardı.

  37- ) Kahkaha ile gülmezdi.

  38- ) Yemeğe suya üfürmezdi. Kabın içinde nefes almazdı.

  39- ) Kendisinden kötü söz işiteceği kimseye yanaşmazdı. ( Buhari )

  40- ) Bir vali tayin ettiği zaman ona sarığı kendi eliyle sarıp
  giyindirirdi. Sarığın kuyruğunu sağ taraftan kulağa doğru sarkıtırdı.

  41- ) Sarığın kuyruğunu sağ taraftan kulağa doğru sarkıtırdı.

  42- ) Yanına çocuklar geldiği zaman onları tebrik eder, güzel karşılar ve
  onalara dua ederdi.

  43- ) Hurmayı yer ve çekirdeğini tabağa atardı.

  44- ) Buğday ekmeği ile hurma yerdi v " Bunlar pek hoştur. " derdi. (
  Tayalisi )

  45- ) Üzümü ağzına teker teker koyarak yerdi. ( Taberani )

  46- ) Hediye edileni yerdi, sadakayı yemezdi. ( İbn-i Said )

  47- ) Üç parmak ile yerdi, onları silmeden iyice yıkardı.

  48- ) Hanımlarından biri yatıp uyumak istedikleri zaman ona 33 kere
  Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allahuekber demesini
  emrederdi. ( Mendi )

  49- ) İnsanları birbirine bağlamak ve sevindirmek için hediyeleşmelerini
  emrederdi. ( İbn-i Asakiri )

  50- ) Güneş tutulduğu zaman kılınan küsuf namazında köle azad edilmesini
  emrederdi.

  51- ) Nazar değmesinde ( hastalanınca ) Kalem Suresi 51, 52. ayetlerin
  okunmasını emrederdi.

  52- ) İnsana ait 7 şeyin gömülmesini emrederdi: Saç, kan, tırnak, diş,
  pıhtılaşmış kan, perde, hayız kanı. ( Hakim )

  53- ) Oruçlu iken iftar edeceği zaman ilkin su ile başalardı. Suyu iki veya
  üç defada nefes alarak içerdi yani bir defada içmezdi.

  54- ) Yüzüğünü sağ eline takardı. ( Müslim )

  55- ) Yüzüğünü sol eline takardı. ( Buhari )

  56- ) Yüzüğünü sağ aline takardı sonra sola değiştirirdi. ( İbn-i Asakir,
  Aişe (r.a. )

  57- ) Cinlerden ve nazar değmesinden Rabbine sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn
  nazil olunca onları okumaya başladı. Diğer duaları terk etti. Ani ölümden
  ALLAH(CC)'a sığınırdı, ölümden önce hastalanmasını isterdi. ( Taberani )

  58- ) Her namazdan sonra abdest alırdı. ( Buhari )

  59- ) Kurfuaz şeklinde ( Dizlerini karnına birleştirerek ) otururdu.

  60- ) Başına sarık sarıp ona kuyruk yaparak, iki omuzu arasından sarkıtırdı.


  61- ) Bütün vakitlerde ALLAH(CC)'ı (c.c.) zikrederdi.

  62- ) Gece karanlığında gündüzün ışığında gördüğü gibi görürdü. ( Beyhaki )

  63- ) Enine doğru misvak kullanırdı.

  64- ) Sabah namazının sünnetini kıldığı zaman sağ ayağının üzerine yatardı.

  65- ) Aksırınca " Elhamdülillah" derdi. Bunu işiten " Barekallah" derdi.
  Tekrar Efendimiz: " Yehdina ve Yehdikümullah" derdi.

  66- ) Aksırdığı zaman elini ya da elbisesini ağzına koyardı, sesini
  alçaltırdı.

  67- ) Ayaktayken öfklendiklerinde hemen otururlardı. Otururken
  öfkelendiklerinde hemen yatarlardı. Böylece öfkeden teskin olup giderdi.

  68- ) Öğleden önce dört rekatı kaçırdıkları zaman onu farzı müteakiben iki
  rekattan sonra kılardı.

  69- ) Arkadaşlarından birini üç gün görmediği zaman onu sorarlardı. Eğer
  gaib ( kayıp )ise ona dua ederlerdi.

  70- ) Dualarının daha şümüllü olanını severdi, diğerlerini terkederdi. (
  Taberani )

  71- ) Tabaklanmış koyun postunda namaz kılmaktan hoşlanırdı. ( İbn-i Said )

  72- ) Bahçelerde namaz kılmaktan hoşlanırdı. ( Tirmizi )

  73- ) Duasına " Subhane Rabbiyel aliyyül ağlel vehhab " ile başlardo.

  74- ) Açlıktan beline taş bağlardı. ( İbn-i Said )

  75- ) Yeşilliğe akan suya bakmaktan hoşlanırdı. ( Ebu Nuaym )

  76- ) Ağzı kapanan kaptan hoşlanırdı.

  77- ) Hediyeyi kabul edrdi. Ona karşılık olarak bir şey verirdi. Sadakayı
  kabul etmezdi. ( Taberani )

  78- ) Kıraatini ayetlerin başında dura dura icra ederdi. " Elhamdülillahi
  Rabbil Alemin" der, sonra durur " Errahmanirrahim" der ve yine dururdu.

  79- ) Cuma günü namaza gitmeden önce bıyıklarını kırpardı, tırnaklarını
  keserdi.

  80- ) Namazda esnemekten hoşlanmazdı.

  81- ) Dağlamak, yani bir nevi tedavi şeklinden ve sıcak yemekten hoşlanmazdı
  ve şöyle buyururdu: " Soğuk yiyin çünkü bereketlidir. Dikkat edin sıcak
  yemekte bereket yoktur. " ( Ebu Nuaym )

  82- ) Nübüvvet mührünün görülmesinden hoşlanmazdı.

  83- ) Çok sorulmaktan hoşlanmazdı ve bunu ayıplardı. Ama Hz. Ebubekir (r.a)
  sorduğunda cevap verirdi ve bundan hoşlanırdı. ( Taberani )

  84- ) Yemeği ortasından yemekten hiç hoşlanmazdı.

  85- ) Yürüyüşünden aciz ve tembek olmadığı anlaşılırdı.

  86- ) Secdede bazen kendisinden geçinceye kadar uykuya dalardı. Gözleri
  uyuyup kalbi uyumadığı için sonra klakıp abdest almaya ihtiyaç duymadan
  namazını kılardı. ( Ahmet bin Hanbel )

  87- ) Son sözü şu olomuştur: " Namazı sakın terk etmeyin. Namazı sakın terk
  etmeyin, elleriniz altında bulunanlar hakkında ALLAH(CC) (c.c )'tan korkun,
  adaletle muamele edin. ( Ebu Davut )  Paylaş
  Peygamberimizin günlük hayata dair sünnetleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Teşekkürler,emeğine sağlık ablam. 3. 3
  emeğinize ve elinize sağlık.Rabb'im razı olsun.Biz kullarda inşAllah Allah Kitab'ı ve Resülün Sünnet'ine uyanlardan oluruz. 4. 4
  amin Allah cc. sizden de razı olsun Başak ve zeynebnesrin.günlük hayata dair hadisler,  peygamberimizin günlük hayata dair hadisleri