Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Bâin Talak İle Boşanan Kadın Başka Bir Kimsenin Balçığını Tatmadan, Önceki Kocasıyla Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bâin Talak İle Boşanan Kadın Başka Bir Kimsenin Balçığını Tatmadan, Önceki Kocasıyla

  Reklam
  Bâin Talak İle Boşanan Kadın Başka Bir Kimsenin Balçığını Tatmadan, Önceki Kocasıyla Nikahlanması Haramdır

  (67) Allah-u teala şöyle buyuruyor:
  “Boşama iki defadır. (Bundan sonra kadını) ya iyilikle tutmak ya da güzelce salıvermek gerekir. Onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız, size helal değildir... Eğer erkek yine boşarsa, artık bundan sonra kadın, başka bir kocaya varmadan kendisine helal olmaz...”
  Bakara: 229-230
  (68) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rifâa el-Kurazi’nin karısı Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:
  −Ben Rifâa’nın nikahında idim. O beni boşadı ve boşanmamı kesinleştirdi. Ben de daha sonra Abdurrahman bin Zübeyr ile evlendim. Ancak onunla bulunan elbisenin saçağı gibidir dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Sen tekrar Rifâa’ya dönmek mi istiyorsun? Hayır; sen ikinci kocanın balcığı tadıncaya, o da senin balcığını tadıncaya kadar bu olmaz’ buyurdu.”
  Buhari (2428-2429) Müslim (1433/111) Ebu Avane (4318) Nesei (3409) Tirmizi (1118) Darimi (2/161) İbni Mace (1932) İbnu’l-Carud (683) Begavi (2361) Ahmed (6/34) Albani (1887-İrva)
  (69) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
  −Bir kimse bir kadınla evlenir, sonra o erkek kadını boşar, bu sefer kadın başka bir erkekle evlenir, o ikinci erkek kadına duhul yapmadan boşarsa, bu kadının tekrar ilk kocası ile evlenmesi helal olur mu? diye soruldu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Hayır ikinci koca kadının balçığından tadıncaya kadar bu helal olmaz’ buyurdu.”
  Müslim (1433/114) Ebu Davud (2309) Nesei (3407) İbni Hibban (4122)


  Paylaş
  Bâin Talak İle Boşanan Kadın Başka Bir Kimsenin Balçığını Tatmadan, Önceki Kocasıyla Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Boşanmak hoş değildir.Boşanmak insanların ailesi ve çocuklarının dağılmasına huzurun bozulmasına neden olmaktadır.Bu nedenle aile fertleri ailelerinin devamını sağlamak için fedakarlıklarda bulunmak gerekmektedir.balçığından tatmak,  balcığından tatmak ne demek,  o senin balçığından sen onun balçığından,  kadinin balciği