Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Ortaklıkla İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Ateş-i Bahar

  Reklam

  Ortaklıkla İlgili Hadisler

  Reklam
  Ortaklıkla İlgili Hadisler
  Fasil : ŞİRKET BÖLÜMÜ
  Konu : Şirket Hakkında
  Ravi : Ebu Hüreyre

  Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki: "Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim." (Rezin şunu ilave etmiştir: "... şeytan gelir.") HadisNo : 2299


  Fasil : ŞİRKET BÖLÜMÜ
  Konu : Şirket Hakkında
  Ravi : İbnu Mes`ud

  Hadis : Ben, Ammar ve Sa`d, üçümüz Bedir`de nasibimize düşecek ganimette ortak olduk. Derken Sa`d, iki esirle geldi, Ammar ve ben ise hiçbirşey getiremedik." HadisNo : 2300

  Fasil : ŞİRKET BÖLÜMÜ
  Konu : Şirket Hakkında
  Ravi : Zühre İbnu Ma`bed

  Hadis : Zühre İbnu Ma`bed, ceddi Abdullah İbnu Hişam`dan naklen anlatıyor: "Abdullah Resulullah (sav)`ı görmüş idi. Annesi Zeyneb Bintu Humeyd onu (Abdullah`ı) Resulullah`a götürüp şöyle dedi: "Ey Allah`ın Resulü; bundan biat al!" Aleyhissalatu vesselam efendimiz: "O henüz küçük!" deyip başını okşadı, bereketle dua etti. Onu (Zühre İbnu Ma`bed`i) ceddi Abdullah İbnu Hişam çarşıya çıkarır, yiyecek satın alırdı. Bir gün, ona İbnu Ömer`le, İbnu`z-Zübeyr (ra) rastladılar: "(Satın aldıklarına) bizi de ortak kıl, zira Resulullah (sav) sana bereketle dua buyurdu!" dediler. O, (bu teklifi kabul ederek) onları ortak yaptı. (Abdullah İbnu Hişam o duanın bereketine) bazan bir deve yükü kar ederdi de olduğu gibi eve gönderirdi." HadisNo : 2301

  Fasil : ŞİRKET BÖLÜMÜ
  Konu : Şirket Hakkında
  Ravi : Saib İbnu Ebi`s-Saib

  Hadis : Resulullah (sav)`a geldim. Beni O`na zikredip hakkımda medh u senada bulun(arak tanıt)maya başladılar. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: "Ben onu sizden iyi tanırım" buyurdu. Ben (hemen atılıp): "Annem, babam sana kurban olsun" dedim, "doğru söyledin, zira sen benim ticaret ortağım idin, sen ne iyi ortaktın, ne itham görmüştüm, ne de münakaşa yapmıştık!" HadisNo : 2302  Paylaş
  Ortaklıkla İlgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ortaklık hakkında hadisler için Allah razı olsunortaklık ile ilgili hadisler,  ortaklıkla ilgili hadisler,  ortaklıkla ilgili ayetler,  ortaklıkla ilgili sözler,  ortaklikla ilgili hadis,  ortaklık ile ilgili sözler,  ortaklıkla ilgili atasözleri