Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Müzik ve Müzik Aletleri Dinlemek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müzik ve Müzik Aletleri Dinlemek

  Reklam
  Müzik ve Müzik Aletleri Dinlemek

  Abdullah İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh), Allahu Teâlâ’nın:
  “İnsanlardan bazıları Allah yolundan saptırmak için boş sözü satın alırlar.”
  Lokman: 6
  Kavlinden maksadın müzik olduğuna dair, Allah’ın adına yemin ederdi.
  İbni Kesir Tefsiri: 6/333
  Ebu Amir ve Ebu Malik El-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetimden zinayı, ipeği, içki ve çalgı dinlemeyi helal kabul eden insanlar çıkacak...’ buyurdu.”
  Buhari Fethu’l-Bari: 10/51
  Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bu ümmet içerisinde yere batırılma, kazf ve hayvana dönüştürülme olacak. Bu, içki içtiklerinde ve kadın şarkıcılar edinip müzik aletleri çaldıklarında olacak’ buyurdu.”
  Albânî Es-Silsiletü’s-Sahiha: 2203, İbni Ebi’d-Dünya Zemmu’l-Melahi, Tirmizi
  Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “kevbe”yi yasaklamıştır. Kevbe davuldur. Nefesli çalgıyı facir ahmakın sesi olarak tanımlamıştır. Geçmiş âlimler İmam Ahmed (Rahmetullahi Aleyh) gibi, eğlence ve müzik aletlerinin haram olduğunu bildirmiştir. Ud, tambur, kaval, keman ve zil bunlardandır. Kemençe, kanun, org, piyano, gitar ve benzeri modern eğlence ve müzik aletlerinin, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) müzik aletlerini yasakladığı hadisin kapsamına girdiğinde şüphe yoktur. Üstelik bu aletler, coşturup eğlendirmede ve etkilemede bazı hadislerde haramlığı bildirilen eski enstrümanlardan çok daha ileridir. Hatta İbni Kayyım (Rahmetullahi Aleyh) ve benzeri ilim ehlinin değindiği gibi müziğin coşkusu ve sarhoşluğu içkinin sarhoşluğundan daha büyüktür. Müziğe, şarkı sözleri ve çalıp söyleyen şarkıcı kadınların sesleri eklenince şüphesiz günah daha büyük olur ve bunun haramlığı daha kuvvetlidir. Şarkının sözleri aşk, sevgi, tutku ve güzelliklerin nitelendirilmesi olunca sorun daha da büyür. Bu nedenle âlimler şarkının, zinanın postacısı olduğunu ve kalpte nifak meydana getirdiğini söylemiştir. Genel olarak, şarkı ve müzik konusu bu zamanın en büyük fitnelerinden birisi olmuştur.
  Günümüzde; saatler, ziller, çocuk oyuncakları, bilgisayar ve bazı telefon cihazları gibi birçok eşyaya müziğin girmesi sorunu daha da artırmış ve müzikten sakınmak kesin kararlılık gerektiren bir iş haline gelmiştir. Allah yardımcımız olsun!


  Paylaş
  Müzik ve Müzik Aletleri Dinlemek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müzik zamanımızda çok dinlenmektedir.Müzik dinlerken sözlerine dikkat etmek ve her türlü müziği dinlememek gerekir.Zira bazı müzikler isyan etmekte ve insanları günaha götürebilmektedir.müzik aletlerinin seslerini dinle,  kanun müzik aleti dinle,  müzik aletleri sesleri dinle,  müzik aletleri sesleri indir,  kanuni çalgı aleti müzikleri dinle