Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Elbise, Duvar, Kağıt vb. Üzerine Canlı Resim Yapmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Elbise, Duvar, Kağıt vb. Üzerine Canlı Resim Yapmak

  Reklam
  Elbise, Duvar, Kağıt vb. Üzerine Canlı Resim Yapmak

  Abdullah İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘İnsanların, Kıyamet günü Allah katında azabı en şiddetli olanı tasvir yapanlardır’ buyurdu.”
  Buhari Fethu’l-Bari: 10/382
  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Allahu Teâlâ buyuruyor ki: “Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim vardır! Haydi, bir tane yaratsınlar! Haydi, bir parça yaratsınlar!’ buyurdu.”
  Buhari, Fethu’l-Bari: 10/385
  Abdullah İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Her tasvir yapan (ruh taşıyan canlı resim yapan) kişi cehennemdedir. Yaptığı her resim için bir ruh yaratılır ve cehennemde azap edilir’ buyurdu.”
  Abdullah İbni Abbas (Radiyallahu Anh) der ki:
  Mutlaka yapacaksan ağaç ve ruh taşımayan varlıkların resmini yap.
  Müslim: 3/1671
  Bu hadisler; insan olsun, diğer hayvanlardan olsun ruh taşıyan varlıkların iki boyutlu resimlerini yapmanın ister basılmış, ister çizilmiş, isterse oyulmuş, yontulmuş veya işlenmiş olsun ya da kalıp vb. şeylerle dökülerek elde edilmiş olsun haram olduğuna delildir. Tasvirin haramlığı hakkındaki hadisler bütün bunları kapsar.
  Müslüman, şeriatın kurallarına boyun eğer ve “Ben ona tapmıyorum ve secde etmiyorum ki!” diyerek tartışmaya girmez. Akıllı insan, günümüzde resim yapmanın/çekmenin yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan sadece bir kötülüğe basiretle bakarak düşününce şeriatın resim yapmayı/çekmeyi yasaklamasındaki hikmetin bir kısmını anlar. Bu kötülük, resimlerin yol açtığı, iç güdülerin uyarılması ve şehvetlerin tahriki şeklinde ortaya çıkan, hatta fuhşa kadar varan bir kötülüktür.
  Müslümanın, evinde ruh taşıyan varlıkların resimlerini bulundurmaması gerekir. Ki, meleklerin onun evine girmekten kaçmalarına neden olmasın. Çünkü Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:
  “Melekler, köpek ve resim bulunan eve girmez.”
  Buhari Fethu’l-Bari: 10/380
  Bazı evlerde bir kısmı kâfirlerin tapındığı ilahların heykeli olan ve süs ya da sanat eseri gerekçesiyle konulan biblolar bulunmaktadır. Bunun haramlığı diğerlerinden daha şiddetlidir. Yine asılı olan resim, asılı olmayan resimden daha kötüdür. Bu resimler çoğu kez, resimdeki kişinin yüceleştirilmesine, üzüntülerin tazelenmesine ve övülmelere yol açar. “Resimler hatıra için” denilemez. Çünkü yakın ve değerli bir müslümanın gerçek hatırası kalpte olur. Onlar için rahmet ve bağışlanma dileyerek dua edilir. Evde bulunan her resmin çıkartılması ya da üzerinin kapatılması gerekir. Ancak; kutu üzerlerinden bulunması kaçınılmaz hale gelen resimler, sözlükler, kaynak eserler ve kendisinden faydalanılan kitaplardaki resimler gibi çıkarılması zor ve oldukça meşakkatli olanlar imkân ölçüsünde yok edilmesine çalışmak kaydıyla istisna tutulabilir. Bunların bir kısmında bulunan çirkin resimlerden de sakınmak gerekir. Ayrıca, kişisel resmi belgelerde olduğu gibi, ihtiyacın gerektirdiği resimleri saklamak mümkündür. İlim ehlinden bir kısmı değer verilmeyen resimlere ayaklar altında olması gibi izin vermiştir. Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:
  “Gücünüz yettiğince Allah’tan sakının.”
  Teğabun: 16


  Paylaş
  Elbise, Duvar, Kağıt vb. Üzerine Canlı Resim Yapmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanların hadlerini bilmesi gerekmektedir.Yani kul olduklarını ve nerede ne zaman nasıl davranacaklarını bilip kendilerine göre Allah'a şirk koşmamaları gerekir.Bu insanlar için daha hayırlı olan bir davranıştır.renkli kağıtlardan resim yapma,  elbiseye fotoğraf yapmak