Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Müslümana Üç Günden Fazla Küsmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müslümana Üç Günden Fazla Küsmek

  Reklam
  Müslümana Üç Günden Fazla Küsmek
  Şer’i Bir Özür Olmaksızın Müslümana Üç Günden Fazla Küsmek

  Şeytanın adımlarından biri de müslümanların arasında ayrılık oluşturmaktır. Şeytanın adımlarına uyarak müslüman kardeşleriyle şer’i olmayan sebeplerle alakasını kesenler çoktur. Bu, ya maddi bir anlaşmazlık ya da basit bir durum nedeniyledir. Ve küslük uzun süre devam eder. Onunla konuşmayacağına yemin eder, evine sokmamaya ahdeder. Yolda görünce ondan yüz çevirir. Bir toplulukta onunla karşılaşırsa ondan önce ve ondan sonraki kişiyle tokalaşır, onu atlar. Bu, İslami toplumdaki zayıflığın sebeplerindendir. Bu nedenle şeriatın hükmü kesindir ve tehdit ağırdır. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bir müslümanın, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal olmaz. Kim üç günden fazla küser ve bunun üzerine ölürse cehenneme girer’ buyurdu.”
  Ebu Davud: 5/215, Sahihu’l-Cami: 7635
  Ebu Hiraş El-Eslemi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Kim kardeşine bir yıl küserse bu onun kanını dökmesi gibidir’ buyurdu.”
  Buhari Edebü’l-Müfred: 406, Sahihu’l-Cami: 6557
  Müslümanlar arasındaki ayrılığın kötülüğüne, Allah (Azze ve Celle)’nin bağışlamasından yoksun bırakılmak yeterlidir. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Her Cuma iki kez, Pazartesi günü ve Perşembe günü insanların yaptıklarına bakılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç her kul bağışlanır. Denilir ki: Bu ikisini bırakın ve bağışlanmalarını aralarındaki kardeşliğe geri dönünceye kadar erteleyin’ buyurdu.”
  Müslim: 4/1988
  Aralarında düşmanlık bulunan iki kişiden Allah’a tevbe edenin, arkadaşına gelerek onu selamla karşılaması gerekir. Böyle yapar ve arkadaşı bunu reddederse sorumluluktan kurtulmuştur. Sorumluluk artık reddedenin üzerinedir. Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Müslümanın, kardeşine üç geceden fazla küsmesi helal olmaz. İkisi karşılaşır; bu ondan yüz çevirir, o bundan yüz çevirir. İkisinden hayırlı olanı selamı vererek konuşmaya başlayandır’ buyurdu.”
  Buhari Fethu’l-Bari: 10/492
  İlişkiyi kesmek için, namaz kılmaması ve zinaya devam etmesi gibi şer’i bir sebep varsa ve ilişkiyi kesmesi hatalı kişiye fayda sağlayarak onu doğruya geri döndürür ya da hatalı olduğunu hissettirirse ilişkiyi kesmek vacip olur. Ama günahkâr kimseye böyle davranmak onun daha fazla uzaklaşmasına sabep oluyorsa ve ancak küstahlığına, nefretine ve inadına, daha fazla günah işlemesine yol açıyorsa bu durumda ilişkiyi kesmek doğru olmaz. Çünkü bu şekilde şer’i kazanç elde edilmez. Bilakis kötülük daha da artar. Doğru olanı, o kimseye iyilik yapmaya, nasihat ve uyarıda bulunmaya devam etmektir.


  Paylaş
  Müslümana Üç Günden Fazla Küsmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslüman Müslümanın kardeşidir.Bu nedenle üç günden fazla küs kalmak bize yakışmaz.İnsanların en azından dinimiz böyle istiyor deyip küslükleri bırakması gerekir.Bayramlar küslerin dargınların barışması için vesiledir.10 gün küserse ne olur,  müslüman müslümana 3,  müslümanın müslümana 3,  mümin mümine küserse ,  Müslüman kardeşine kusmek