Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Namazda Bilerek İmamdan Önce Davranmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazda Bilerek İmamdan Önce Davranmak

  Reklam
  Namazda Bilerek İmamdan Önce Davranmak

  Acelecilik insanın tabiatındandır. Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:
  “İnsan pek acelecidir.”
  İsra: 11
  Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Teenni (acele davranmamak) Allah’tan, acele ise şeytandandır.”
  Beyhaki Sünenü’l-Kübra: 10/104
  Kişi çoğu zaman cemaatle namaz kılarken sağında ya da solunda namaz kılan bazı kimselerin rükû ve secdelerinde, çoğunlukla ara tekbirlerde, hatta namazın sonunda selam verirken imamdan önce davrandıklarını görür. Belki de, bazen kendisi bunu yapar. Çoklarının önemsemediği bu davranışla ilgili Rasûlullah’tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ağır tehdit gelmiştir, şöyle buyuruyor:
  “Başını imamdan önce kaldıran kimse Allah’ın, başını eşek başına çevirmesinden korkmaz mı!”
  Müslim: 1/320-321
  Namaz kılan kişinin namaza vakar ve sükünetle gelmesi istenirken namazda nasıl davranması gerektiğini siz düşünün!
  Bazıları, imamdan önce hareket etmemeyi imamdan çok geride kalmakla karıştırabilir. Onlar bilsin ki, fıkıh âlimleri Allah kendilerine rahmet etsin bu konuda güzel bir ölçü ortaya koymuşlar: Cemaatle namaz kılan kimsenin imam tekbiri getirdiği anda harekete başlaması gerekir. İmam, “Allahu Ekber’in (r)sini söylediğinde cemaattekiler harekete başlar. Ne bundan önce davranır ne de bundan geri kalır. Ve bu şekilde olay düzene girer.
  Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sahabileri Allah onlardan razı olsun Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den önce davranmakta oldukça dikkatliydiler. Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle der:
  “Sahabiler, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasında namaz kılarlardı. Başlarını rükûdan kaldırdıktan sonra, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) alnını yere koyuncaya kadar birinin dahi sırtını eğdiğini görmezdim. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), alnını yere koyduktan sonra arkasındakiler secdeye kapanırlardı.”
  Müslim
  Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yaşı ilerleyince hareketlerinde bir tür ağırlık oldu. Bunun üzerine arkasındakileri uyararak şöyle dedi:
  “Ey insanlar! Ben şişmanladım. Rükû ve secdede benden önce davranmayın.”
  Beyhaki: 2/93, Albânî İrvau’l-Ğalil: 2/290
  İmamın, namaz kıldırırken tekbirlerde sünnete uygun hareket etmesi gerekir. Bu, Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’in rivayet ettiği hadiste bildirilmiştir:
  “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaza kalktığında başlarken tekbir alırdı. Sonra rükûya giderken tekbir alır, sonra secde için eğilirken tekbir alır, sonra başını secdeden kaldırırken tekbir alır, sonra secdeye giderken tekbir alır, sonra başını secdeden kaldırırken tekbir alırdı. Sonra, bitirene kadar namazın bütününde bunu yapardı. İkinci rekâttan sonraki oturuştan kalkarken de tekbir alırdı.”
  Buhari
  İmam; tekbirini hareketine uygun ve hareketiyle birlikte alır, cemaat de az önce nasıl yapılması gerektiğini belirttiğimiz gibi davranmaya özen gösterirse namazlarında cemaat olma olayı gerçekleşmiş olur.


  Paylaş
  Namazda Bilerek İmamdan Önce Davranmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Birlikte kılınan namazın bir önemi de birlikteliği ifade etmesidir. İmamdan önce namaza başlamak ve diğer hareketleri yapmak uygun değildir. Bunu peygamber efendimiz tarafından da görmekteyiz.imamdan önce hareket etmek,  namazda imamdan önce hareket etmek,  imamdan önce hareket etmek ha,  namazda imamdan önce hareket etmek sorularla islamiyet