Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan "Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." hadisi ne demektir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  "Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." hadisi ne demektir?

  Reklam
  "Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." hadisi ne demektir?

  Buhârî ve Müslim'in beraberce naklettiği bir hadîste Peygamber Efendimiz (sav): "(Akıllı ve olgun) Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63) buyurmuştur.

  Yânî akıllı ve olgun mü'min, dîn ve dünyâ işlerinde sakınılacak şeylerden sakınır, ihtiyâtlı, tedbirli ve uyanık hareket eder, bir defa aldatılsa bile gaflete düşüp ikinci defa aynı hataya düşmez.

  Hadîs-i şerif, “yuldeğu” fiilinin nehy şekliyle de rivayet olunmuştur. Bu takdirde mânâ: “Mü'min, bir delikten iki defa ısırılmamalıdır.” olur. Her iki rivayete göre de, hadîsden maksat şudur: Aklı başında bir mü'minin gafil avlanmaması ve tekrar tekrar aldanmaması lâzım geldiğine dikkat çekmektir. Bâzıları bundan maksadın dünya işleri hakkında değil, âhirete ait konularda aldanmamasının kastedildiğini söylemişlerdir.

  Hadîsin meşhur bir sebebi vardır: Resûlüllah aleyhissalatü vesselam, Bedir harbinde Ebû İzze namındaki şâiri esir almış ve kendisine iyilik yaparak serbest bırakmış. Müslümanlar aleyhine kimseyi kışkırtmayacağına ve kendisini hicvetmeyeceğine dair ondan söz almıştı. Fakat Ebû Izze kavminin yanına varınca sözünde durmamış, kışkırtma ve hicivlerine tekrar başlamıştır. Daha sonra Uhud harbinde yine Müslümanların eline esir düşerek tekrar serbest bırakılmasını istemiş, Resûlüllah (a.s.m.) da: “Mü'min, bir delikten iki defa ısırılmaz.” buyurmuştur. Bu sebep hadîsin nehy şeklindeki rivayetini zayıflatır.
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  "Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." hadisi ne demektir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslümanlar uyanık olmalıdır.Hem bu dünyada kendini korumalı çalışmalı ve tehlikelerden sakınmalı hem de ahiret hayatı için gerekenleri yapmalı ve günahlardan uzak durmalıdır.mümin bir delikten iki defa ısırılmaz