Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Bilgiyi paylaşmak Hadis-i Şerif Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bilgiyi paylaşmak Hadis-i Şerif

  Reklam
  Bilgiyi paylaşmak

  “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.” (Zümer, 39/18)

  “Benim sözümü işitip de (başkasına) tebliğ eden adamın yüzünü Allah ağartsın. Çünkü fıkıh (kaynağı olan hadisleri) ezberleyen nice adamlar fıkıhçı değillerdir.Ve fıkıhçı olan nice (hadis) hafızları kendilerinden daha kuvvetli fıkıhçılara (hadisleri) iletebilirler.” (İbn Mâce, Sunne, 18)

  “İnsan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir. Yalnız üç şeyden : sadaka-i cariyeden, faydalanılan ilimden ve kendisine duâ eden sâlih evlâddan kesilmez.” (Müslim, Vasiyye, 14)

  "Ancak şu iki kişi gıbta edilir: Allah tarafından kendisine mal verilip de hakk yolunda harcayan kimseye; Allah tarafından kendisine ilim-hikmet verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye". (Buhari, İlim, 15)

  “Bir ilim öğreten kimseye, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevaptan bir şey eksilmeden bir misli verilir.” (İbn Mâce, Sunne, 20)

  “Hikmet, mü’minin yitik malıdır onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir.”(Tirmizi, İlim, 19)

  "İlim tahsil etmek için yola çıkana, Allah cennetin yolunu kolaylaştırır." (Ebu Davud, İlm, 1)


  Paylaş
  Bilgiyi paylaşmak Hadis-i Şerif Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanların faydalı olan bilgileri de başkaları ile paylaşması gerekmektedir.İnsanların güzel olan her şeyi başkaları da faydalansın öğrensin diye bilgileri aktarmaları gerekir.Bilgi aktarımı nankörlük etmeden olmalı ve insanların hizmetine sunulmalıdır.bilgiyi paylaşmak,  paylaşmakla ilgili hadisler,  ilim paylaşmak,  paylaşmak ile ilgili hadisler,  bilgi paylaşmak,  paylaşmakla ilgili hadis,  bilginin paylasilmasi ile hadis