Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Hz.Muhammedin Güzel Ahlakla İlgili Sözleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz.Muhammedin Güzel Ahlakla İlgili Sözleri

  Reklam
  Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Sözleri

  Ebü Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır."
  (Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mace, Fiten 12)

  Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir kişi: Yâ Resûlu'llah! Bana nasîhat buyur, temennîsinde bulundu. Resûl-i Ekrem: Gazablanma (titizlenme sakın.) buyurdu. Bunun üzerine o kişi, Resûl-i Ekrem'e tekrar tekrar nasîhat temennîsinde bulundu (her def'asında) Resûl-i Ekrem: Gazablanma, buyurdu.
  ((Ebu Hureyre,

  Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de aleni halde de Allah'tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopana da sıla-ı rahim (dostluk) yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını, marufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi.
  (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)

  Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle.
  (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)

  Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.
  (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 328)

  "İnsanlara güzel ahlakla muamelede bulun.
  (İbni Kesir, Sire, 4:194-195; Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.507)

  Peygamberimiz (sav), Yemen'e gönderdiği elçilerine şunları tavsiye etmiştir: "Sirke balı bozduğu gibi, kötü huy da ameli ifsad eder."
  (İbn Hıbban; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111)

  Müminin şerefi dini, asaleti güzel ahlakı, mürüvveti de aklıdır.
  (İbn Hıbban, Hakim; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111-112)

  Rıfk (yumuşaklık, mülayimlik) bir şeye girdi mi, onu mutlaka tezyin eder, bir seyden de çıkarıldı mı, onu mutlaka kusurlu kılar.
  (Kütüb-i Sitte, Prof. Dr. İbrahim Canan, cilt 7, s. 292)

  " Allah'a takva ve güzel ahlak." (En ziyade neyin insanları cennete sokacağını soruyorlar.)
  (Tirmizi, Birr 62, kutub-ı sıtte, 16. Cilt , sf. 329)

  Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer.
  Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.792

  Müminin mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Muhakkak ki, Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder"
  G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 15/9

  İmanın kemali, güzel ahlakladır.
  G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 344/4

  Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi.
  (Hz.İbni Abbas r.a.) Ramuz el-Hadis s.215

  "Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz, onları güzel yüz ve güzel huyla hoşnut edersiniz."
  Bezzar, Ebu Yala, Taberani; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111


  "Allah Teala kolaylık gösteren ve güler yüzlü kişiyi sever."
  Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998,, s.444

  "Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et."
  (Hz. Ebu Zerr r.a. : Tirmizi, Birr 55 Kütüb-i sitte, 16. Cilt , sf. 328)


  "Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız".
  (Ibnu Amr Ibni'l-As r.a. : Nesai, Zekat 66 : Buhari, Libas 1, Kütüb-i sitte, 16. Cilt Sf. 361)

  "(Şaka sırasında da olsa) haktan başka birşey söylemem."
  (Musned-i Ahmed, 2,340 : Tirmizi, Birr 57 Kütüb-i Sitte, 16. Cilt)

  ...Abdullah ibn Umer şöyle demiştir: Bir kimse Peygamber (S)'e: Ben alışveriş işlerinde aldatılıyorum, dedi. Peygamber de ona: "Sen bir şey satın almak istediğin zaman: (İslam'da) aldatma yoktur, de" buyurdu. Bundan sonra artık o zat bu sözü söyler oldu.
  (Sahih-i Buhari, Cilt 5, syf.2225)

  ...Enes bin Malik (Radiyallahü anh)'den:
  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
  "Sizin hiç biriniz kendi nefsi için arzuladığını (din) kardeşi için de � yahut buyurdu ki komşusu için de - istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz."
  (İbni Mace/ 1. cilt/ syf.113)

  ... Cerir bin Abdillah el-Beceli (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir: "Kim yumuşaklıkla muamele etmekten mahrum olursa hayırdan mahrum olur.
  (Mace Cilt 9, Syf.475)

  "... Abdullah bin Amr bin el-As (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre; resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.
  İslam dinine erdirilen, yetecek derecede rızkı verilen ve buna kanaatkar olan kimse muhakkak felah bulmuştur."
  (Mace Cilt10, Syf.415)

  ... Amr bin Şüayb'in dedesi (Abdullah bin Amr bin el-As) (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir:
  "Yeyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz, buna israf ve kibir karışmadıkça."
  (Mace Cilt 9, Syf.385)


  Paylaş
  Hz.Muhammedin Güzel Ahlakla İlgili Sözleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanların güzel ahlaklı olabilmeleri için eğitimin önemi fazladır.Güzel ahlak bir Müslümanda en çok aranan özelliler arasında yer almaktadır.Güzel ahlaklı olanların aynı zamanda iyi bir insan oldukları aşikardır.peygamber efendimiz (sav),  kadın ahlakı ile ilgili sözler,  peygamber efendimizin israfla ilgili hadisleri,  peygamber efendimiz s.a.v. güzelahlakla ilgili hadisleri,  peygamber efendimizin ahlakı ile ilgili ata sözü