Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Hz.Muhammedin Duayla İlgili Sözleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz.Muhammedin Duayla İlgili Sözleri

  Reklam
  Peygamber Efendimiz (sav)'in Duayla İlgili Sözleri

  Peygamber Efendimiz Allah'a kendisine güzel bir ahlak ve iyi bir huy vermesi için dua ettiği şöyle belirtilir: "Allah'ım! Yaratılışımı ve ahlakımı güzelleştir. İlahi! Beni ahlakın kötülerinden uzaklaştır."
  (Tırmizi, İmam Ahmed ve Hakim'den; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 789)

  ... Bir şey isteyince Allah'tan iste. Yardım talep edeceksen Allah'tan yardım dile. Zira kullar, Allah'ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah'ın yazmadığı bir zararı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar.
  Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, 1992, s. 314

  İcabetten emin olarak Allah'a dua edin.
  Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 327
  Dua ibadetten ibarettir. Allah buyurur ki: "Bana dua edin, Ben size icabet edeyim"
  (Hz.Numan İbni Beşir r.a.) Ramuz El-Hadis s.207

  Dua, mü'minin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur.
  (Hz.Ali r.a.) Ramuz El-Hadis s.207

  Ebu Musa el-Eş'ari'den şöyle tahdis etti: Peygamber (S) şu dua ile dua ederdi: "Ey Rabbim! Benim günahımı, bilgisizliğimi, her işimde israfımı ve benden daha iyi bilmekte olduğun kusurlarımı mağfiret eyle! Ya Allah! Benim hatalarımı, kasdımla ve bilgisizliğimle işlediklerimi, şakalarımı mağfiret eyle! Bunların hepsi bende vardır. Ya Allah! Evvelden yaptığım, sonradan yapacağım; gizlediğim, açığa çıkardığım bütün günahlarımı Sen mağfiret eyle! Öne geçiren ancak Sensin, sonraya bırakan da ancak Sensin. Sen her şeye gücü yetensin!)".
  (Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul 1987, Cilt 14 syf.6336)

  " Ey kalpleri tesbit eden Rabbimiz ! Kalplerimizi dinin üzerine tesbit et."
  (Nevvas Ibnu Sem'an el-Kilabi Kütüb-i Sitte, 16. Cilt , Sf. 536)


  Paylaş
  Hz.Muhammedin Duayla İlgili Sözleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Konu paylaşımı için Allah cc. razı olsun.allahın dua ile ilgili sözleri