Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Recep Allah’ın ayıdır,Şaban benim ayımdır,Ramazan ise ümmetimin ayıdır.Hadis mi:? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Recep Allah’ın ayıdır,Şaban benim ayımdır,Ramazan ise ümmetimin ayıdır.Hadis mi:?

  Reklam
  Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Hadisi sahih midir?  Değerli Kardeşimiz;

  Keşfül hafa mutemet hadis kitaplarındandır.


  sorularla islamiyet(sie)
  Aclunî diye bilinen İsmail b. Muhammed b. Abdulhadi. Hicrî 1087(m.1676) yılında, Suriye-Aclun'da doğdu.

  Küçük yaşta Kur'an'ı hıfzetti. On üç yaşındayken, ilim tahsili için Şam'a gitti. Orada Arap dili, feraiz/miras hukuku, usul, kıraat, fıkıh, hadis, tefsir gibi temel İslamî ilimleri okudu. Çağdaşları olan büyük âlimlerden ders aldı. Kısa zamanda, arkadaşları arasında temayüz etti. 1119'da Anadolu'ya geçti. Sonra tekrar Şam'a döndü ve ömrünün sonuna kadar, talebelere ders verdi. Çok âlim, Salih, takva sahibi olarak ömrünü tamamlayan Aclunî, hicrî; 1141(m. 1730) de Şam'da vefat etti.

  Bu arada çoğu hadis sahasında olmak üzere birçok eser telif etti. Bu eserlerden en meşhur olan: "Keşfu'l-hafa ve müzilu'l-ilbas amma iştehere mine'l-ahadisi ala elsineti'n-nas" adlı kitabıdır. Anlamı: "Halk dilinde hadis diye dolaşan sözler üzerindeki perdeyi kaldırmak ve iltibasları önlemek" demektir.

  Hadis edebiyatında bu tür çalışmaların en meşhur olanları, büyük muhaddis Sahavî'nin kaleme aldığı "el-Makasıdu'l-hasene" adlı eser ile ünlü muhaddis İbn Hacer Askalanî'nin yazdığı "el-Leali'l-mensure" adlı eserdir.

  Aclunî'nin söz konusu kitabı, temelde "el-Makasıdu'l-hasene"'ye dayanan ve ikinci olarak da İbn Hacer'in kitabından istifade edilerek yazılan bir eserdir. İçinde sahih olan hadislerin yanında zayıf, hatta uydurma rivayetler de vardır. Zaten kitabın maksadı, bunları okuyucuya bildirmektir. Yani halk arasında Hadis diye bilinen sözlerin gerçekten hadis olup olmadığını bildirmek ve konuyla ilgili kaynaklara atıfta bulunmaktır. En iyi tarafı, aldığı rivayetlerin durumunu incelemesi, konuyla ilgili âlimlerin görüşlerine yer vermesidir. Hatta bazen "bu hadis olarak sahihi değil, fakat manası doğrudur" şeklinde açıklanmalarla geniş bir perspektif sergilemektedir. (krş. Aclunî, Keşfu'l-hafa, I/2-6; İsmail, L. Çakan, Hadis Edebiyatı, s. 123).
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Recep Allah’ın ayıdır,Şaban benim ayımdır,Ramazan ise ümmetimin ayıdır.Hadis mi:? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir çok sahih hadis olmakla beraber bazı güzel ve değerli sözlerin hadis olduğu rivayet edilmektedir.Bizim için önemli olan sahih hadisleri öğrenmek ve öğretmektir.recep benim şaban,  recep allah ın ayıdır şaban benim ayımdır ramazan ümmetimin ayıdır,  recep benim ayımdır ramazan allahın ayıdır,  recep benim saban,  peygamber efendimiz rec allah´in ayidir saban benim ayimdir ramazan ise ummetimin ayidir,  recep Allahın ayı mıdı