Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma

  Reklam
  1889. Ebû Mûsâ el-Eş'arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır. Orada mü’minin gidip ziyaret ettiği aileleri vardır. Fakat bu aileler birbirlerini görmezler.”
  Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Tefsîru sûre (55) 2; Müslim, Cennet 23-25. Ayrıca bk. Tirmizî, Cennet 3
  Açıklamalar
  Yukarıda kaynağı verilen bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre, inciden yapılmış olan bu muazzam çadırın eni ve boyu altmışar mil uzunluğundadır. Üstelik onun dört bir köşesinde, mü’minin eşinden ve hizmetkârlarından meydana gelen birer ailesi bulunacaktır. Bir mil 1800 metreden fazla olduğuna göre, 110.000 metreden daha büyük bir yerde ailelerin birbirini görmemesi tabiidir. Cennette iyi kullarına altından, gümüşten ve daha başka değerli madenlerden yapılma köşkler, saraylar ikram edeceğini vaad buyuran yüce Mevlâ, tek bir inciden böylesine büyük evler, çadırlar yapmak suretiyle, kullarına kudretinin çeşit çeşit örneklerini de gösterecektir.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Cennette Cenâb-ı Mevlâ’nın iyi kulları için hazırladığı pek değişik nimetleri vardır.
  2. Bir inciden bu kadar büyük bir çadırın yapılması, Allah Teâlâ’nın sonsuz kudretinin bir başka göstergesidir.

  Riyazüs Salihin


  Paylaş
  Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslümanlar için hazırlanmış olan cennetin nimetleri ayet ve hadislerle belirtilmiştir. Fakat oradaki güzellikleri hayal etmek düşünmek bile oradaki güzellikler için imkansızdır.