Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Namazda eli böğrüne koymanın mekruh oluşu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazda eli böğrüne koymanın mekruh oluşu

  Reklam
  NAMAZDA ELİ BÖĞÜRE KOYMANIN MEKRUH OLUŞU
  Hadis
  1756. Ebû Hüreyre radıyallahu anh' den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda elin böğüre konulmasını yasaklamıştır.
  Buhârî, Amel fi's-salât 17; Müslim, Mesâcid 46. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 172; Tirmizî, Salât 164; Nesâî, İftitâh 12
  Açıklamalar
  Namaz, müslümanlar için en disiplinli günlük ibadettir. Bu sebeple namaz içinde namaza yakışmayan durum ve davranışların bir kısmı yasaklanmış, bir kısmı hoş görülmemiştir. Namazda eli böğüre koymak her şeyden önce ibadetin ciddiyetini zedeleyici bir davranıştır. Elleri böğüre koymanın kibirlilik alâmeti ve kibirlilerin âdeti olduğu söylenir. Şeytan lânetlenmiş olarak yeryüzüne indiğinde bu şekil üzere durmuştu. Ayrıca bir kısım rivayetlerde eli böğüre koymak yahudilerin çok yaptığı işlerden biri olarak zikredilmektedir. Bazı rivayetlerde ise eli böğüre koymanın cehennemliklerin istirahat şekli olduğu belirtilmiştir. Felâkete uğrayan insanların da ellerini böğürlerine koyarak durdukları bilinmektedir. İşte bütün bu iyi olmayan sebeplerden dolayı namazda elin böğüre koyulması hoş karşılanmamış, mekruh kabul edilmiştir. Bazı âlimlere göre bu mekruhluk sadece namazla sınırlı olmayıp hayatımızın diğer alanlarını da kapsayıcı bir özellik taşır. Ağrı, sızı gibi zorunlu bir sebepten dolayı eli böğüre koymak ise bu hükmün dışında tutulmuştur.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Namazda, namazın niteliğine uymayan hareketlerde bulunmak câiz değildir.
  2. Namazda iken elin böğüre konulması mekruhtur.
  3. Eli böğüre koymak, kibirlilik, şeytanın ameli, yahudi âdeti, cehennem ehlinin rahatlama hali olması gibi sebeplerden dolayı mekruh sayılmıştır.
  Riyazüs Salihin


  Paylaş
  Namazda eli böğrüne koymanın mekruh oluşu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namaz kılarken herkesin kendi mezhebine göre bir el koyma yordamı olmaktadır.Bunların dışında hareket etmek ve sürekli olarak namazın dışında yapılacak hareketler hoş karşılanmamaktadır.