Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Üzüme kerm demenin mekruh oluşu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üzüme kerm demenin mekruh oluşu

  Reklam
  ÜZÜME KERM DEMENİN MEKRUH OLUŞU
  Hadisler
  1744. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Üzümü kerm diye isimlendirmeyiniz; çünkü kerm müslimdir."
  Buhârî, Edeb 101; Müslim, Elfâz 6-10. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 74
  Müslim'in bir rivayetinde: "Kerm, ancak mü'minin kalbidir" denilmiştir.
  Buhârî ve Müslim'in bir başka rivayetlerinde: "(Üzüme) kerm diyorlar; oysa kerm ancak mü'minin kalbidir" denilmiştir.
  Bir sonraki hadis ile birlikte açıklanacaktır.

  1745. Vâil İbni Hucr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Siz kerm demeyiniz; fakat yaş üzüm ve üzüm asması deyiniz."
  Müslim, Elfâz 12
  Açıklamalar
  Hadislerde geçen "ıneb", "kerm" ve "habele" kelimelerinin her üçü de üzüm anlamına gelir. Araplar "ıneb" kelimesini yaş üzüm ve üzüm çubuğu, "habele" kelimesini üzüm bağı anlamında kullandıkları gibi, "kerm"i de hem üzüm, hem bağ, hem de şarap anlamında kullanırlardı. Şarap insanı cömertliğe sevkettiği için ona "kerm" adı verildiği söylenir. Çünkü "kerm", cömertlik anlamına gelen "kerem"le aynı kökten türemiştir.
  İşte Peygamber Efendimiz'in üzüme "kerm" adı verilmesini hoş görmemesi ve yasaklamasının sebebi, bazı kimseler bu kelimeyi duyunca akıllarına şarap gelebilir, nefislerine yenik düşerek onu içmeye yönelebilirler endişesidir. Çünkü şarap Allah'ın emri ile haram kılınmış ve içilmesi kesinlikle nehyedilmiştir. Şu bir gerçektir ki, bütün kötülüklerin anası kabul edilen içki, insanın aklını karıştırır, görüş ve düşüncesini bozar, malı telef eder, aileyi yıkar ve nesilleri çürütür. Toplumda onu özendirici, hatırlatıcı ve teşvik edici her etkeni ortadan kaldırmak gerekir.
  Efendimiz "kerm" ifadesine ancak mü'minin kalbinin veya müslüman kişinin kendisinin lâyık olduğunu hatırlatmıştır. Mü'minin kalbine veya müslümana bu adın veriliş sebebi, kalbinde iman, takvâ, nur, hidâyet, doğruluk ve bu isimlendirmeyi hak eden benzeri nitelikler bulunmasıdır. Resûl-i Ekrem bu tavsiyeleriyle insanların zihinlerinde kötü ve çirkin çağrışımlar uyandıracak kelime ve sözlerin kullanılmasını hoş karşılamadığını ortaya koymuştur.
  Hadislerden Öğrendiklerimiz
  1. İnsanlar işittiği zaman zihinlerinde kötü ve çirkin çağrışımlar uyandıracak kelime ve sözleri kullanmak mekruhtur.
  2. Güzel şeyler ifade eden kelimeleri, kötü ve çirkin şeyler için kullanmamak gerekir.
  3. Peygamber Efendimiz, toplumda iyiliklerin yaygınlaşması, kötülük ve çirkinliklerden uzaklaşılması için gereken her tedbire başvurmuştur.
  riyazüs Salihin


  Paylaş
  Üzüme kerm demenin mekruh oluşu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kerm arapçada bir kelime olup üzüm bahçelerine üzümün bol bol yetiştirildiği yerlere denir. Bir müslümanın kalbi için söylenmesi gereken bir sözü üzüm için söylenmemesi gerekmektedir.