Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Nafile hacc yapmak mı, o nisbette sadaka vermek mi efdaldir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nafile hacc yapmak mı, o nisbette sadaka vermek mi efdaldir?

  Reklam
  İlâveli Mecmû'a-i Cedîde isimli "şeyhülislamların fetvâlarını ihtivâ eden" eserde şöyle bir fetvâ vardır: "Tatavvu'an haccetmekten sadaka vermek efdal olur mu? el-Cevab: Olur." Bu fetvâdan sonra kitapta, birçok fıkıh kitabından aynı mânâda cümleler nakledilmiş, sadakanın nâfile hacdan daha efdal olduğu ifade edilmiştir.65 Genel olarak bu fetvâya katılmak mümkündür. Ancak özel durumlarda farklı hükümlere varmak da gerekebilir.
  Meselâ nâfile hacc veya umrenin imanını, Allah ve Rasûlullah (s.a.v.) sevgisini, ibâdet alışkanlığını güçlendireceği umulan bir kimseyi bundan menetmemek, gitmesini teşvik etmek gerekebilir. Böyle bir kimse ileride Allah rızâsı için yapacağı tasaddukları ile kaybı telâfi edebilir.
  Ayrıca bu konuda, tatmin edici ölçüde yardımda bulunan kimseler ile, bunu yapmayıp nâfile hacca devam eden kimseleri de birbirinden ayırmak gerekir. Bir başka ölçü de, içinde yaşanılan toplumun ekonomik durumu olmalıdır; ortalama refahın oldukça yüksek ve yaygın olduğu toplumlarda yaşayan zenginler ile yoksulluğun yaygın, refah farklarının büyük olduğu toplumlarda yaşayan zenginleri de birbirinden ayrı tutmak lâzımdır. Bir de hacc ibâdetinde gittikçe artan izdihamı gözönüne almak ve ilk defa (farz) haccı yerine getirenlerin durumunu düşünmek gerekiyor.

  Hayrettin Karaman  Paylaş
  Nafile hacc yapmak mı, o nisbette sadaka vermek mi efdaldir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir kimsenin maddi durumu haca gidecek kadar el veriyorsa haca gitmesi zaten kendisine farz olur. Aynı zamanda sadaka dinimizde ayrı bir ibadet olup bunun da gereği usulüne göre yapılmalıdır.