Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hac için bütün dünya Müslümanlarının aynı anda, toplanmasının hikmeti nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hac için bütün dünya Müslümanlarının aynı anda, toplanmasının hikmeti nedir?

  Reklam
  Hacda, bütün dünya Müslümanları mal, mülk, makam, şan, şöhret, mevki gibi dünyevî unsurlardan sıyrılarak, aralarında maddî bir fark kalmaksızın Allah'a yönelmektedir. Bu yönelişin güç ve kudretin yegane sahibine olması insan nefsine 'kul olduğunu' öğretir.
  Renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeyen, amaç ve gayeleri aynı olan bu insanlar dünya için eşitlik ve kardeşliğin en canlı tablosunu yaşayarak oluştururlar. Bu durum tüm dünya Müslümanlarının birbirlerini tanımalarına, aralarında ilişki kurarak kaynaşmalarına, birbirlerinin dertlerinden haberdar olmalarına ve aralarında ticarî bağlantılar kurmalarına, dolayısıyla birlikte kuvvetlenmelerine sebep olur.
  Arafat'ta; mahşerin bir örneğini oluşturan yerde; yeniden halk olacağını ve İlâhi mahkemede hesap vereceğini unutmamacasına hatırlayıp Allah'a el açan, affı için yalvaran ve günahlarından sıyrılan bir Müslüman, bir daha kolay kolay eski işlediği günahlara dönmek istemez. Bu yönüyle hac, günahlardan arındırdığı gibi iyileştirme işlemini de görmektedir.
  Kısaca ifade edecek olursak; hacda, insanlık adına, diğer ibadetlerde olmayan kendine özgü pek çok hikmetler; ahlâkî, sosyal, ekonomik ve psikolojik yararlar bulunmaktadır.
  Hac esnasında neden 'ihram' adında dikişsiz, beyaz renkte bir kumaşla örtünülmeye çalışılıyor da neden herkes Allah'ın ihsan ettiği güzel kıyafetleriyle Yaratan'ın huzuruna çıkmıyor?
  İhram, kelime itibarıyla 'haram etmek, kendini mahrum etmek, mahrum bırakmak' ve 'tazim edilmesi gereken zamana veya mekana girmek ve bunlara saygı duymak' anlamlarına gelmektedir.
  Dinî terim olarak, hac veya umre yapmaya niyetlenen kişinin, diğer zamanlarda mubah olan bazı fiilleri ve davranışları, hac veya umre rükünlerini tamamlayıncaya kadar kendi nefsine haram kılmasıdır.
  Normal zamanda helâl olan bazı fiiller; kılık-kıyafet, cinsel hayat ve avlanma ihramlı için yasaktır. İhramın bu fonksiyonları, namazın 'başlama tekbiri'nin fonksiyonlarına benzediği için ihrama mecazen 'haccın başlama tekbiri' demek de mümkündür. Her iki ibadetin -namaz, hac- başladığı andan itibaren kul, dünya ile ilişkisini keser ve kendini tamamen ibadetine yönlendirir. Bu ibadetler içinde olan kişiye dışarıdan bakıldığında kendisinin hangi ibadetle meşgul olduğu rahatlıkla anlaşılır.
  Giyilen ihramın, her Müslüman'ın kolaylıkla temin edeceği türden; yün, keten veya pamuktan hazırlanmış, saflığı-temizliği-arınmışlığı temsil eden beyaz renkte olması kelime anlamı ile de örtüşmektedir. Zenginiyle fakiriyle, güçlüsüyle güçsüzüyle bütün hacılar aynı kıyafetler içinde, aynı mahrumiyetleri-yasakları yaşayarak, aynı güçlüklere katlanarak, aynı şartlarda hareket ederler. O sürede Müslümanlar Allah'ın huzurunda dünyevî olan bütün üstünlüklerden, eksikliklerden sıyrılarak adeta İlâhi bir eğitim kursunda 'fiilî eşitlik-kardeşlik eğitiminden' geçerler.

  D.r Jale Şimşek  Paylaş
  Hac için bütün dünya Müslümanlarının aynı anda, toplanmasının hikmeti nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Irkları dilleri renkleri ne olursa olsun aynı zamanda ve aynı yerde toplanması Müslümanların birlik olduğunu ve bu ayrımcılık kavramlarına itibar etmediklerini gösteren en güzel delillerdendir.ayni anda hac