Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hac için ihrama girdikten sonra hac menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kimse Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hac için ihrama girdikten sonra hac menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kimse

  Reklam
  Hac için ihrama girdikten sonra hac
  menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan
  kimsenin ne yapması gerekir?

  Hac için ihrama girdikten sonra hac menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kişi
  tıraş olmakla ihramdan çıkmış olmaz; ihram
  yasağı işlemiş olur. Böyle bir kimse saçının
  tamamını veya en az dörtte birini tıraş etmişse, dem (koyun veya keçi kesmek); daha
  azını tıraş etmişse, sadaka-i fıtır gerekir.
  Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem
  (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma
  veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir


  Kaynak:diyanet


  Paylaş
  Hac için ihrama girdikten sonra hac menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kimse Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İhrama girip hac vazifelerinden hiç birine başlamayan bir kimse tıraş olmuşsa tıraş ettiği miktara göre belirlenmiş olan cezalardan birini yerine getirmesi şarttır.