Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hac ve Umrenin İslâm'daki Yeri ve Hikmetleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hac ve Umrenin İslâm'daki Yeri ve Hikmetleri

  Reklam
  Hac, İslâm'ın beş temel esasından biridir. Yüce Allah, yapmaya gücü ye*tenlere bu ibadeti farz kılmıştır. Umre de hac gibi farz bir ibadettir. Yüce Allah,

  Hac ve Umre.jpg

  "Haca da umreyi de Allah için tamamlayın" (Bakara 2/196.)buyuruyor.Ancak Hanefî ve Mâliki mezheplerine göre umre farz değil, sünnettir.Sevgili Peygamberimiz dört defa umre yapmıştır.Hac, hem beden hem de malla yapılan bir ibadettir.Sevgili Peygamberimiz'e amellerin hangisinin daha faziletli olduğu sorul*duğunda,"Allah'a ve Resûlü'ne iman etmektir" buyurdu. "Sonra hangisidir?" diye sorulunca, "Allah yolunda cihad etmektir" buyurdu. "Sonra hangisidir?" diye sorulunca,"(İçine günah karıştırılmayan) makbul hacdır" (Buhârî, Hac, 4.)buyurdu.Hac ve umrenin fazileti konusunda Ebû Hüreyre'den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

  "Bir umre, di
  ğer umreye arada işlenenler (günah) için kefarettir. (İçine günah karıştırılmayan) makbul bir haccın karşılığı cennetten başka bir şey değildir." (Buhârî, Umre, 1; Müslim, Hac, 437; Tirmizî, Hac, 90.)

  Hac ibadetini eda eden kişinin nefsi kötülüklerden arınıp tertemiz hale gelir, ihlâslı olur, maneviyatı güçlenir, yaşantısında olumlu gelişmeler görül*meye başlar, imanı kuvvetlenir. Hac veya umre ibadetini eda etmek üzere mukaddes topraklara giden bir mümin, oralarda İslâm tarihinin önemli sahne*lerini gözlerinin önünde âdeta canlanıyor gibi görür.
  Hayırlı iş ve hizmetleriy*le dünyayı aydınlatan selef-i sâlihinin ve sevgili Peygamberimiz'in (s.a.v) so*luklarını teneffüs eder gibi olur. Saadet asrının o ılık havasını içinde hissetme*ye başlar.Hac seferî insana sabırlı ve metanetli olmayı, zorluk ve meşakkatlere kat*lanmayı, emre itaati, düzenli ve disiplinli bir hayat yaşamayı, Allah yolunda ve O'nun hoşnutluğunu kazanmak uğruna sıkıntılardan zevk almayı, başkalarını kendi nefsine tercih etmeyi öğretir.
  Hac ibadetini eda etmekle kul, rabbinin kendisine bahşetmiş olduğu mal ve sağlık nimetinin şükrünü yerine getirmiş olur. Zor ve zahmetli ibadetleri yapmakla da kulluğunu ortaya kor.
  İhrama bürünmekle kendini dünyadan ve dünyevî şeylerden soyutlar. Arafat'ta âdeta haşri, ölüm sonrası dirilişi yaşar.Çeşitli ırklara mensup insanlar orada birer kardeş olarak İslâm'ın mane*vî potasında erirler. Müminler gerçekten birbirlerine eşit olduklarını, Arap'ın Arap olmayana, beyaz insanın siyah insana bir üstünlüğünün olmadığını, üs*tünlüğün ancak takva ile olacağını öğrenir.Bütün bunlar kalbi uyanık, feraset sahibi müminler için elde edilecek ni*metlerdir. Bu fırsatı nimet bilmek gerekir. Hacca gitmeden onun edebini öğ*renmeli, şerefli yerlerin hakkını vermek için gönül terbiyesi almalı ve bu büyük buluşmaya hazırlanmalıdır. Hacdan gaye Kabe'yi değil, Kabe'nin sahibini ta*nımak ve O'nunla özel buluşmaktır.

  sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hac ve Umrenin İslâm'daki Yeri ve Hikmetleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hac ve umre ilk insandan beri emredilen bir ibadettir. Hazreti Ademden itibaren bu ibadet yapılmaktaydı. Hazreti İbrahim ve oğlu kabeyi inşa ederek tavaflarını yerine getirmişlerdir.haccın islamdaki yeri ve önemi,  umrenin hikmetleri,  umrenin fazileti sorularla islamiyet,  islamda umrenin yeri