Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Sağlığım yerinde olduğu halde, hacc-ı temettüye niyet etmemde bir sakınca var mıdır? Hangi hac daha faziletlidir? Rasullulah hangi hacca niyet etti? Umre yapmak mı, tavaf etme Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sağlığım yerinde olduğu halde, hacc-ı temettüye niyet etmemde bir sakınca var mıdır? Hangi hac daha faziletlidir? Rasullulah hangi hacca niyet etti? Umre yapmak mı, tavaf etme

  Reklam
  Temettu, kıran ve ifrad şekillerinden herhangi biriyle hac etmekte hiçbir sakınca yoktur. Bunlardan biri, belli bir sağlık ve benzeri sorunlara bağlı olmaksızın tercih edilebilir.

  Bu üç hac şekillerinden hangisinin daha faziletli olduğuna dair alimler arasında farklı görüşler vardır: Hanefî Mezhebi'ne göre, en faziletli hac şekli kıran haccıdır. Malikî ve Şafii mezhebine göre en faziletli olan ifrad haccıdır. Hanbelî Mezhebine göre en faziletlisi temettü haccıdır.(bk. el-Fıkhu’l-İslamî, 2/134-136).

  Veda Hacc'ında Peygamberimizin (a.s.m) ifrad haccını yaptığını gösteren sahih rivayetler vardır:

  Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:

  "Bizler Veda Haccı yılında Rasûlullah'ın beraberinde hacca çıktık. Bizden kimimiz umre niyetiyle ihrâmlanıp telbiye etti.(Temettu haccı). Kimimiz hacca ve umreye birlikte niyetle ihrâmlanıp telbiye etti.(Kıran haccı). Kimimiz de yalnız hacc niyetiyle ihrama girip telbiye etti.(İfrad haccı). Rasûlullah da hacca niyetle ihrâmlanıp telbiye etti (İfrad haccı). Yalnız hacc niyetiyle ihrama girip telbiye edenler, yâhud hacc ile umreye niyetle cem' eden hacılara gelince, onlar Kurbân Bayramı'nın ilk günü oluncaya kadar ihramdan çıkmadılar.”
  (Buharî, Hac, 45).

  Bu hadiste haccın üç şeklinin de icra edildiğini gösteren ifadelere yer verilmiştir. Ve Hz. Peygamber (a.s.m)'in de ifrad haccını tercih ettiği görülmektedir.

  Malikî ve Şafiilerin delili bu hadistir. Hanefî ve Hanbelî alimlerinin de delil kabul ettikleri benzer rivayetler vardır.

  İfrad haccına niyet edilirse kurban kesmek gerekmez.

  Her ibadetin yeri ayrıdır. Bu nedenle hem tavaf yapmak hem de umre yapmak gerekir. Ancak umre yaptıktan sonra zamanın çoğunu tavafa ayırmak daha makbuldür.


  Paylaş
  Sağlığım yerinde olduğu halde, hacc-ı temettüye niyet etmemde bir sakınca var mıdır? Hangi hac daha faziletlidir? Rasullulah hangi hacca niyet etti? Umre yapmak mı, tavaf etme Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hangi niyetle gidilmiş olursa olsun hac vazifesi yerine ulaşmaktadır. Peygamber efendimiz ve beraberindekiler aynı vakitte gittikleri halde farklı niyetler ettikleri bildirilmektedir.