Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Kim Hacca gitme imkanı bulduğu halde gitmemişse Yahudi veya Hıristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur hadisini açıklar mısınız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kim Hacca gitme imkanı bulduğu halde gitmemişse Yahudi veya Hıristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur hadisini açıklar mısınız?

  Reklam
  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) efendimiz şöyle buyurdular:

  "Kim kendisini Beytullahi'l haram'a ulaştıracak kadar azık ve bineğe sahip olduğu halde haccetmemişse onun Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur. Zîra, Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur:
  "Oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâbe'yi haccetmesi gerekir." (Âl-i İmrân 97). (Tirmizî, Hacc 3, (812).

  AÇIKLAMA:

  Hadiste, hacc yapmaya yetecek maddî imkânı olup da hacca gitmeyenler çok ağır bir üslubla tehdid edilmektedir: Hristiyan veya Yahudi olarak ölme tehlikesi, yani küfür üzere ölmek. Âlimler, bu ifadenin tağliz yani "terhib ve korkutmada şiddete başvurma" güttüğünü belirttikten sonra şu açıklamayı da yaparlar: Maddî imkâna rağmen farz olan haccı terketmek ya bunun vacib olduğunu inkâr ve istihfafdan gelir, bu ise küfürdür; ya da emr-i İlâhî'ye isyandan gelir. Öyle ise küfre düşerek Yahudi veya Hristiyan mertebesine inme tehlikesi ile başbaşadır.

  Haccı terkedenlerin betahsîs ehlikitab'a benzetilmeleri, onların da kitaplarıyla amel etmemelerinden ileri gelir. Zîra haccı yapmayan Müslüman da, kitabının emrini terketmiş olmakla aralarında bir müştereklik hasıl olmaktadır.

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), haccı emreden âyeti okuyarak, haccetmeyenin bu emr-i İlâhî'yi inkâr veya ona isyan ettiğine ve dolayısıyla beyan ettiği vaîde delil getirmiş olmaktadır. Haccı inkar etmediği halde gitmeyen kişi kafir olmaz, günahkar olur.

  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:5/297-298.)


  Paylaş
  Kim Hacca gitme imkanı bulduğu halde gitmemişse Yahudi veya Hıristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur hadisini açıklar mısınız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İmkanı olduğu halde Allahu tealanın emrini göz ardı ederek dünyalık işlerine dalan bir kimsenin hac ibadeti boynuna bir borç olarak vefat etmesine neden olur.hacca gitmeden ölmek