Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan İslam’da hac ve umrenin önemi Kur’an ve Sahih Sünnete göre anlatır mısınız Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslam’da hac ve umrenin önemi Kur’an ve Sahih Sünnete göre anlatır mısınız

  Reklam
  1) Haccın Farz Oluşu
  (1) Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Bir gün biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında bulunuyor iken birden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah, üzerinde yolculuk eseri olmayan ve bizden kendisini kimsenin tanımadığı bir adam çıkageldi. Nihayet Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına oturdu. İki dizini onun dizine dayadı, iki elini dizlerinin üzerine koydu ve:
  −Ya Muhammed, bana İslam’ı haber ver dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman, yoluna gücün yeterse Beyti hac etmendir’ buyurdu. O adam:
  −Doğru söyledin dedi. Ömer (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  −Biz buna hayret ettik, hem soruyor hem de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i tasdik ediyordu...”
  Müslim (8/1)
  (2) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘İslam beş esas üzere kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve hac etmektir’ buyurdu.”
  Müslim (16/22) Buhari (165) Nesei (8/108) Tirmizi (2609) İbni Huzeyme (308-309) İbni Hibban (158-1446) İbni Mende (40-İman) Humeydi (703) Tabarani (13203-Mucemu’l-Kebir) Begavi (6) Ahmed (2/143) Albânî (781-İrva)
  (3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize hutbe irad etti ve:
  ‘Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı hac ediniz’ buyurdu. Bir adam:
  −Ya Rasulallah, her sene mi? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sustu, cevap vermedi. O adam bu sözü üç kere tekrarladı. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Eğer ben evet deseydim, her sene hac etmeniz size vacip olurdu ve siz de şüphesiz ona güç yetiremezdiniz. Ben size bir şey emretmeyip kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni kendi halime bırakınız. Muhakkak ki sizden önceki milletler çok soru sormaları ve Nebilerine karşı ihtilaf etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Dolayısıyla ben size bir şey emrettiğim zaman siz bunu gücünüz yettiğince yerine getirin, bir şeyi de yasakladığım zaman artık onu terk ediniz’ buyurdu.”
  Müslim (1337/412) Nesei (2618) İbni Hibban (3704-3705) Darekutni (2/281) Beyhaki (4/326) Ahmed (2/508) Albânî (979-el-İrva)
  (4) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir şey sormaktan yasaklanmıştık. Çöl ahalisinden akıllı bir kimsenin gelip Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir şeyler sorması bizim de onu dinlememiz hoşumuza giderdi. Bir gün çöl ahalisinden bir adam geldi ve dedi:
  −Ey Muhammed! Elçin bize geldi ve seni Allah’ın rasul olarak gönderdiğini söylediğini bize haber verdi? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Doğru söylemiştir’ dedi. Adam:
  −Semayı kim yarattı? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Allah’ dedi. Adam:
  −Yeri kim yarattı? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Allah’ dedi. Adam:
  −Yeryüzündeki bu dağları kim dikti? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Allah’ dedi. Adam:
  −Yeryüzündeki faydalı şeyleri kim yarattı? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Allah’ dedi. Adam:
  −Semavat ve arzı yaratan, orada dağları yükseltip faydalı şeyler meydana getiren Allah hakkı için seni gerçekten Allah mı rasul yaptı? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Evet’ dedi. Adam:
  −Bize gelen elçin, her gün ve gecede üzerimize beş vakit namazın farz olduğunu söyledi? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Doğru söylemiştir’ dedi. Adam:
  −Seni rasul gönderen Zata yemin veriyorum, bunu sana gerçekten Allah mı emretti? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Evet’ dedi. Adam:
  −Elçin, bizim mallarımızdan zekâtın üzerimize farz olduğunu söyledi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Doğru söylemiştir’ dedi. Adam:
  −Seni rasul gönderen Zata yemin veriyorum, bunu sana gerçekten Allah mı emretti? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Evet’ dedi. Adam:
  −Elçin, her sene ramazan ayında orucun üzerimize farz olduğunu söyledi? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Doğru söylemiştir’ dedi. Adam:
  −Seni rasul gönderen Zata yemin veriyorum, bunu sana gerçekten Allah mı emretti? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Evet’ dedi. Adam:
  −Elçin, yoluna gücü yetene Kâbe’yi hac etmenin üzerimize farz olduğunu söyledi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Doğru söylemiştir’ dedi. Adam:
  −Seni rasul gönderen Zata yemin veriyorum, bunu sana gerçekten Allah mı emretti? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Evet’ dedi. Adam:
  −Seni hak ile gönderen Zata yemin ederim ki, bunlara bir şey eklemeyeceğim; bunlardan hiçbir şeyi de eksiltmeyeceğim dedi. Arkasını dönüp gidince, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): −‘Eğer doğru söylüyorsa elbette cennete girer’ buyurdu.”
  Nesei (2090) Müslim (12/10) İbni Ebi Şeybe (4, 5 İman) Tirmizi (619) Ahmed (13010)
  (2) Hac ve Umrenin Fazileti

  (5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Herkim bu Beyti hac eder refes ve fısk etmezse, o kimse annesinin kendisini doğurduğu gibi tertemiz evine döner’ buyurdu.”
  Refes: Çirkin fahiş söz etmek, kadınla cinsi münasebette bulunmaktır.
  Buhari (1711) Müslim (1350/438) Nesei (2626) Tirmizi (811) Darimi (2/31) İbni Mace (2889) İbni 2514) İbni Hibban (3694) Begavi (1841) Ahmed (2/484)
  (6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Umre, diğer umreye kadar ikisi arasındaki işlenen günahlara kefarettir. Mebrur hac ise, onun karşılığı ancak cennettir’ buyurdu.”
  Buhari (1672) Müslim (1349/437) Malik (1/346) Nesei (2628) İbni Mace (2888) İbni Huzeyme (2513) İbni Hibban (3696) Abdurrezzak (8799) Beyhaki (5/261) Begavi (1843)
  (7) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Ben:
  −Ya Rasulallah, biz kadınlar sizinle beraber savaş ve cihad edemez miyiz? dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Siz kadınlar için cihadın en iyisi ve en güzeli hac etmektir, makbul olan hacdır’ buyurdu. Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  −Ben bu sözü işittikten sonra hac etmeyi hiç terk etmedim dedi.”
  Buhari (1744) Beyhaki (4/326) Ahmed (6/79) Albânî (5796-Cami)
  (8) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Arefe günü olduğu kadar Allah’ın kendisinde ateşten çok kul azat ettiği hiçbir gün yoktur. O gün Allah Arafat’ta vakfe yapanlara yakınlaşır da sonra onlarla, meleklere karşı iftihar ederek: Bunlar ne istiyor ki buralara kadar geldiler ve burada toplandılar?’ buyurur.”
  Müslim (1348/436)
  Kategori: Hac İle  Paylaş
  İslam’da hac ve umrenin önemi Kur’an ve Sahih Sünnete göre anlatır mısınız Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin hac ile ilgili hadisi şerifleri bulunmaktadır. Aynı zamanda kuranı kerimde de bir çok ayeti kerime hac ile ilgili bilgi bulunmaktadır.umrenin önemi,  ümrenin önemi,  hac ve umrenin önemi