Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hac ibadeti hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındığına göre bundan önce hac yapılıyor muydu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hac ibadeti hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındığına göre bundan önce hac yapılıyor muydu?

  Reklam
  Hac, Hz. İbrahim (as)'den beri yerine getirilen bir ibadettir. Müslümanlara ne zaman farz kı­lındığı konusunda görüş birliğine varıla­mamış, kaynaklarda hicretin 5, 6, 7, 8,9 ve 10. yıllarının ileri sürüldüğü görü­lür. Kurtubî, 9. yılı benimseyen âlimlerin görüşlerine katılmıştır. 9. yıl­da farz kılındığı görüşünün daha kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır. Buhârî, Nevevî, İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye bunu benimsemişlerdir. Nitekim Buhâri'nin delil getirdiği,
  "Ona yol bulabilen­lerin Beytullah'ı haccetmesi Allah'ın in­sanlar üzerinde bir hakkıdır."(Âl-i İmrân 3/97)
  mealindeki âyet o yıl nazil olmuştur.(Buhârî, "Hac", I).
  Câbir b. Abdullah tarafından nakledilen ve Hz. Peygamber (asv)'in üç defa hac yaptığını, ikisinin hicretten önce, bi­rinin hicretten sonra olduğunu haber ve­ren hadise (Tirmizî, "Hac", 6) dayanarak Peygamberimiz (asv)'in Hicretten önce de hac ibadeti yaptığı anlaşılmaktadır.
  Nitekim namaz ve oruç ibadetleri farz kılınmadan önce de Peygamberimiz (asv) bu ibadetleri yapmıştır


  Paylaş
  Hac ibadeti hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındığına göre bundan önce hac yapılıyor muydu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kabenin anlamını bilen peygamberler hac vazifelerini ifa ederlerdi. İlk insandan itibaren buranın değeri bildirilmiş olduğu için buralar ziyaret edilmekteydi.