Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hac ayları Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır. Halbuki haccın olduğu / yapıldığı ay bir tanedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hac ayları Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır. Halbuki haccın olduğu / yapıldığı ay bir tanedir?

  Reklam
  Haccın zamanı, hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır." ifadesi, “Hac bilinen aylardadır...”(Bakara, 2/197) mealindeki ayetin bir açıklaması mahiyetindedir.

  Hac görevi, ihrama girmekle başlar. Bunun başlangıcı ise Şevval ayıdır. Bir kimse Şevval'de ihrama girip Zilhiccenin 10. (veya 13.) gününün akşamına kadar, haccın menasikini tamamlayabildiği için, bu aylara hac ayları denilmiştir.

  Yani bu aylara "Hac Ayları" denilmesinin sebebi, haccın ilk şartı / rüknü olan ihramın ancak bu aylarda giyilmesinin öngörülmüş olmasıdır. Bu aylardan önce ihrama girmek, Hanefi ve Hanbelilere göre mekruhtur. Bu konuda Buharî’nin İbn Abbas’tan rivayet ettiği şu hadis-i şerif alimlerin bu görüşlerinde etkili olmuştur:

  “Hac ayları dışında ihrama girmemek sünnettendir.” (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/64-65).

  Şafiilere göre ise, hac ayları dışında alınan söz konusu ihram hac için değil, umre için geçerli olur. Çünkü, “Hac belli aylardadır...”(Bakara, 2/197) ayeti, hac için belirlenmiş aylar dışında ihrama girilemeyeceğini ifade etmektedir.(bk. a.g.e; Muğni muhtac,1/471, Muhazzeb,1/200).
  Okunma Sayısı : 3556


  Paylaş
  Hac ayları Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır. Halbuki haccın olduğu / yapıldığı ay bir tanedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı kimseler bu aylardan önce haca gitme şansı varsa bundan önce ihrama girilemeyeceği bilinmesi açısından bu aylar belirlenmiştir. Bu aylardan herhangi bir zamanda giderek ihrama girilmektedir.