Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Kâbe’yi tavaf etmek, nafile bir namazdan daha mı hayırlıdır? Kâbe’yi seyretmek ibadet midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kâbe’yi tavaf etmek, nafile bir namazdan daha mı hayırlıdır? Kâbe’yi seyretmek ibadet midir?

  Reklam
  Sünen kitaplarında yer alan bir hadiste, Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Kâbeyi tavaf etmek, bir nevi namaz kılmaktır. Şu var ki, Allah tavafta konuşmaya izin vermiştir. O halde, tavaf esnasında konuşan kimse hayırdan başka bir şey konuşmasın.” (İbn Hacer, 3/482; Hakim, 2/267)

  Hadisin bu ifadesinden, tavafın da namaz gibi faziletli bir ibadet olduğunu anlayabiliriz. Farz olan tavaf farz namaz gibi, nafile tavaf da nafile namaz gibidir.

  - Rivayete göre, namaz ile tavaftan hangisinin daha faziletli olduğu sorusuna, Abdullah b. Abbas; “Mekke halkı için namaz, dışarıdan gelenler için tavaf, daha faziletlidir.” şeklinde cevap vermiştir. (bk. el-Fakihî, Ahybaru Mekke, 1/468-şamile)

  Said b. Cubeyr de aynı görüşü seslendirmiştir(bk. a.g.e, 1/470).

  Hz. Aişe’den nakledilen bir rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) “Kâbe’ye bakmak ibadettir.” diye buyurdu.(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 34647).

  Kâbe, sadece oradaki taş binadan ibaret değildir. Kâbe, ferşten Arşa uzanan nurani bir direk gibidir. Kâbe'ye yönelenlerin niyeti Allah'ın emrine uymak ve emredilen yöne yönelmektir. Kâbe yeryüzünde inşa edilen ilk mesciddir.


  Paylaş
  Kâbe’yi tavaf etmek, nafile bir namazdan daha mı hayırlıdır? Kâbe’yi seyretmek ibadet midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kabenin İslam dininde hatta diğer semavi dinler için de önemi büyüktür. Özellikle Müslümanların tavaf ettikleri ve ibadetlerini yaptıkları kabede konuşmak uygun değildir. Aynı zamanda ona bakmak ibadet sayılmaktadır.