Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Başkasının yerine hacc yapılabilir mi? Vekalet verilebilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Başkasının yerine hacc yapılabilir mi? Vekalet verilebilir mi?

  Reklam
  Başkasının yerine hacc yapılabilir mi? Vekalet verilebilir mi?

  Babam yok annemin maddi gücü var ama yaşlı olduğu için hacca gidemedi. Gitmeden ölürse yerine vekil göndermek istiyor. Fakat ölümünden sonra kardeşim buna razı olmaz. Yaşarken gitseydi der. Annemin ne yapması gerekiyor. Vekil göndermek istediği kişiye parayı şimdi bırakabilir mi? Ya da nasıl bir vasiyet yapması gerekiyor
  Annenizin hacca gidebilme umudu yoksa vekil olarak hemen birisini hacca gönderebilir. Öldükten sonra hac ibadetini vekile yaptırtmak istiyorsa bu parayı daha hayattaykende vekile verebilir.

  Veda haccı esnasında Has'am kabilesinden genç bir kadın Resulullah'a (asm) gelerek:

  "Ya Resulallah! Allah'ın hac hususundaki farz emri babama çok yaşlı iken erişti. Deve üzerinde bile duracak halde değildir. Onun yerine vekâleten hac edebilir miyim?" diye sordu.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm): "Evet! Vekâleten hac edebilirsin!" buyurdu.1

  İbn-i Abbas anlatıyor: Bir kadın hacca gitmeyi adamıştı, ama ömrü vefa etmedi, haccını edâ edemeden öldü. Kadının kardeşi Resûlullah'a (asm) gelerek ne yapması gerektiğini sordu.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm): "Ölen kardeşinin borcu olsaydı öder miydin?" diye sordu.

  Adam: "Evet ya Resulallah!" deyince, Allah Resulü (asm): "O halde Allah'a karşı olan borcunu da öde! Çünkü o ödenmeye daha çok lâyıktır." buyurdu.2

  Haccı ihmal etmemek lâzımdır. Üzerine hac farz olan Müslüman, eğer kendisi bu ibâdeti yapmaya güç yetiremiyorsa kendisi yerine güvendiği bir yakınını vekil olarak hacca göndermelidir. Zira haccı ihmal etmek ilâhî musîbeti değil; ilâhî gazap ve kahrı celbediyor. Cezası da "günahların artması" şeklinde tecellî ediyor. 3

  Edâ edilen bir ibâdetin sevabı, okunan bir Kur'ân'ın veya virdin feyzi, yapılan bir hayır ve hasenatın hayrı başkasına bağışlanabilir ve bağışlanan kimse de bundan mânevî olarak eksiksiz istifâde eder.4

  Zekât, kurban, sadaka gibi doğrudan sırf mal ile yapılan ibâdetlerde "vekâlet" câiz olduğu gibi; hem bedenen, hem de mal ile yapılan hac ibâdetinde de "vekâlet" câizdir. Ancak hacda vekâletin câiz olması için, hac yükümlüsünün haccı edâ etmekten bizzat âciz olması gerekir. Aksi takdirde, hac yapmaya muktedir olan bir kimsenin, kendisi yerine başkasını hacca göndermesi câiz değildir.

  Aşırı yaşlılık, devamlı veya yatalak halinde hastalık, ölüm, kadınlar için birlikte yolculuk yapacak mahremlerinin bulunmayışı gibi sebepler, hac yükümlüsünün bu ibâdeti bizzat kendilerinin eda etmesini mümkün kılmayan sebeplerdir. Bu durumda hac yükümlüsü, güvendiği bir başkasını kendisi yerine hacca göndermelidir.

  Vekil olarak hacca gidecek kimse, hac yapmaya ehil olmalı ve bizzat kendisini gönderen yükümlü için niyet ederek hac yapmalıdır. Yükümlü de, vekil de Müslüman, âkıl ve bâliğ ve hac işlerini anlayarak yapabilecek kimseler olmalıdır.

  Kendisine hac farz olduğu halde haccetmeden vefat edenler, hiç olmazsa kendisi yerine vekil olarak haccedilmesini vasiyet etmiş olmalıdır. Bu durumda mirasçıları, bıraktıkları mirasın üçte birinden masraflarını karşılayarak onun yerine vekâleten hacca gitmeli veya emîn bir kimseyi göndermelidirler. Vasiyet etmemiş olsa bile, haccını eda etmemiş hac yükümlüsü adına mirasçıları hacceder veya ettirirlerse, yükümlünün hac borcu ödenmiş olur. Şâfiî Mezhebine göre, mirasçıları onun adına bu farîzayı yerine getirmekle yükümlüdürler.

  1- Sahih-i Buharî, Hac, c.6, s. 52; Nesâî, c. 5, s.147,

  2- Nesâî, Menâsik'ül-Hac, c. 5, s.146,

  3- Bediüzzaman, Sünûhât, s. 54,

  4- Bediüzzaman, Şuâlar, s. 589

  Süleyman KÖSMENE

  Paylaş
  Başkasının yerine hacc yapılabilir mi? Vekalet verilebilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah c.c sendende razı olsun. 3. 3
  kocam vefat etti onun yerine ve onun adına ben hac vazifesini yapabilirmiyim.vefatından önce 2 kez gitmek istedi fakat malum ,kurada çıkmadı,ve aniden vefat etti.ne yapabilirim. 4. 4
  kocam vefat etti onun yerine ve onun adına ben hac vazifesini yapabilirmiyim.vefatından önce 2 kez gitmek istedi fakat malum ,kurada çıkmadı,ve aniden vefat etti.ne yapabilirim.
  yukardaki konuda hadislerle bu soruna cevap verilmiş zaten. vefat eden kocan yerine hacca gidebilirsin hiç bir sakıncası yoktur. 5. 5
  Allah c.c razı olsun ölmeden hac ibadetini yapmak nasib olsun inş. 6. 6
  Mevla teala razı olsun bu önemli bilgiler için.Rabbım bizlerede nasip etsin kutsal topraklara gitmeyi.başkasının yerine hacca gitmek,  başkasının yerine hacca gidilirmi,  vekalet hac nasıl yapılır,  baskasinin yerine hacca gitmek,  vekaleten hac nasıl yapılır,  annemin yerine haca gitmek,  vekalet yoluyla hac nasil yapilir