Hac ve İlgili Konular ve Hac ile ilgili Yazılar Forumundan Haccın Eda Şekilleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Haccın Eda Şekilleri

  Reklam
  Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir.

  Haccın eda şekli üçtür:

  1- İfrad haccı,

  2- Temettu haccı,

  3- Kıran haccı.

  1- İfrad Haccı

  İfrad haccı, umresiz yapılan hacdır. Aynı yılın hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa ifrad haccı yapılmış olur.

  2- Temettu Haccı

  Temettu haccı, aynı yılın hac ayları içinde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girerek yapılan hacdır.

  Temettu haccı yapacak olanlar, mikat sınırında veya daha önce umreye niyet ederek ihrama girerler. Umre yaptıktan sonra ihramdan çıkarlar. Daha sonra zamanı gelince hac için ihrama girerler. Haclarını eda ettikten sonra ihramdan çıkarlar.

  3- Kıran Haccı

  Kıran haccı, aynı yılın hac ayları içinde umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır.

  Kıran haccı yapacak olanlar mikat sınırında veya daha önce umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girerler. Umre yaptıktan sonra ihramdan çıkmazlar, aynı ihramla haccı da eda eder, sonra ihramdan çıkarlar.

  Kıran ve temettu haccı yapanların şükür kurbanı kesmeleri vaciptir. İfrad haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi gerekmez.  Paylaş
  Haccın Eda Şekilleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Haccın çeşitli türleri bulunmaktadır. Kişiler isteklerine göre bir tek hac yapabildikleri gibi istedikleri takdirde umreyi de yaparak memleketlerine dönme şansları vardır.