Makale ve Şiirler ve Güzel ve Anlamlı Sözler Forumundan Cemaatle Namaz Hakkında Alimlerin Sözleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cemaatle Namaz Hakkında Alimlerin Sözleri

  Reklam
  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Sahâbenin -Allah onlardan râzı olsun- icmâından bazılarının sözlerini zikredelim:

  Abdullah b. Mes'ud'un -Allah ondan râzı olsun- sözü daha önce geçmişti. O şöyle demiştir:

  "Bizim zamanımızda namazdan ancak münâfıklığı belli olan kimse geri kalırdı."

  Abdullah b. Mes'ud yine şöyle demiştir:

  "Kim, ezânı işitir de özürsüz olarak icâbet etmezse (cemaate gelmezse), onun namazı yoktur (kabul olunmaz)."

  Ebu Musa el-Eş'arî -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

  "Kim, ezânı işitir de özürsüz olarak icâbet etmezse (cemaate gelmezse), onun namazı yoktur (kabul olunmaz)."

  Ali b. Ebî Tâlib -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

  "Mescide komşu olan kimsenin, mescitten başka bir yerde namazı yoktur (mescitten başka bir yerde kılarsa, namazı kabul olunmaz).

  Kendisine: Mescide komşu olan kimdir? Diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir: Ezânı işiten kimsedir.

  Hasan b. Ali b. Ebî Tâlib -Allah onlardan râzı olsun- şöyle demiştir:

  "Kim, ezânı işitir de özürsüz olarak mescide gelmezse, onun namazı başından (boğazından) aşağıya inmez."

  Yine, Ali b. Ebî Tâlib -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

  "Mescide komşu olanlardan ezânı işiten kimse, hasta olmadığı halde özürsüz olarak mescide gelmezse, onun namazı yoktur (kabul olunmaz). (Bkz: "Namaz ve Namazı Terkedenin Hükmü"; s: 153).


  Paylaş
  Cemaatle Namaz Hakkında Alimlerin Sözleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tek başına namaz kılmak ile toplu bir şekilde namaz kılmak arasında koca bir dağ bulunmaktadır. Cemaatle namaz kılmanın sebepsiz yere cemaatle kılmayan kişinin kazanacağı sevaptan daha büyüktür.