Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Büyük Günahlardan Sakınmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Büyük Günahlardan Sakınmak

  Reklam
  Büyük Günahlardan Sakınmak

  إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا
  Nisa , 31

  Değerli Müminler!

  Allah Taala insanı boş yere yaratmadığı gibi (1) başıboş da bırakmamıştır.(2)
  Ademoğlunu ibadetle yükümlü kılmış, hayatı ve ölümüyle de imtihana tabi tutmuştur. Bu imtihanı kazanabilmesi yaratılış gayesine uygun yaşayıp inkardan, isyandan ve günahlardan sakınmasına bağlıdır.
  Yüce dinimiz İslam, yasak olan fiilleri yani günahları bildirmiş ve bunlardan sakınmamızı emretmiştir. Kişi bu günahlardan uzaklaştığı müddetçe kendisini kurtaracak ve Allah’ın sevgili kulları arasına girecektir

  Aziz kardeşlerim!

  Kuran-ı Kerim, günahları büyük ve küçük günahlar diye ikiye ayırmaktadır. Büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe küçük günahlarımızın affedileceğini Nisa suresinin 31. ayeti bizlere bildirir: ‘’Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.’’(3)
  Necm suresi 32. ayetinde ise ufak tefek kusurlarımız için Rabbimizin affının bol oluşu hatırlatılmaktadır.
  ‘’Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizlikten sakınanlara gelince bil ki Rabbinin affı boldur.(4)’’

  Aziz Müminler!

  Kuran-ı Kerimde “Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti : “Yavrum! Allaha ortak koşma! çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.(5)’’Anlaşılan odur ki Allah’a şirk koşmak, günahların en büyüğüdür.
  Peygamberimiz (a.s): “Helak edici yedi büyük günahtan sakınınız.!” buyurmuş, sahabenin “Nedir onlar ey Allah’ın Resulü” diye sormaları üzerine
  “Allah’a ortak koşmak, sihir, (büyü) yapmak, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası yapmaktır”(6) buyurmuştur.
  Abdullah ibn Abbas yetmişe yakın büyük günah olduğunu ancak tevbe ve istiğfar ile büyük günah diye bir şey kalmayacağını, küçük günahlarda ısrar edilince büyük günaha dönüşeceğini söylemiştir.(7)
  Bununla “Beş vakit namazı ve Cuma namazını terk etmek, zekatı vermemek, özürsüz ramazan orucu tutmamak, anaya babaya asi olmak, içki içmek, hırsızlık yapmak, yetim malı yemek, iftira atmak, iki yüzlülük yapmak, yalan söylemek.(8) de büyük günahlardan sayılır.
  O Halde Muhterem Kardeşlerim!
  Günahlardan sakınmak için en başta güçlü bir iradeye sahip olmalıyız; günahlara açılan kapıları kapamalıyız; Günahlar cazibelidir. Şeytan süslemiştir o cazibeye karşı akıl ve imanımızla dur demeliyiz. Rabbimizin bizi en tenha yerlerde bile görüp gözetlediğini asla unutmamalıyız. Buna rağmen günah işlemişsek bu günahtan pişmanlık duymalı ve hemen tövbe etmeliyiz.

  1-Müminün 23/115 Kuranı Kerim ve açıklamalı meali T.D.V
  2-Kıyame 75/36 Kuranı Kerim ve açıklamalı meali T.D.V.
  3-Nisa 4/31 Kur’anı Kerim ve açıklamalı meali T.D.V.
  4-Necm 53/32 Kur’anı Kerim ve açıklamalı meali T.D.V.
  5-Lokman 31/13 Kur’anı Kerim ve açıklamalı meali T.D.V.
  6-Buhari, Tıp 48 VII,29,Müslim, İman, 38 L Ebu Davut, Edep 129
  7-İbni Kesir İsmail Tefsirul Kurani l azim 1-486 Beyrut 1984
  8-bkz.. Zehebi Kitabül Kebair Beyrut ts; İbn Hacer el Heytemi ez Zevaciri an iktirafil kebair, I-II Beyrut 1988


  Paylaş
  Büyük Günahlardan Sakınmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Büyük günahlar yapılması insanlar için toplum için zararlı olduğu gibi cehennemde de cezası büyüktür. Bütün bunların oluşmasını engellemek insanın elindedir. Allahu teala insanın kendini koruması için yollar göstermiştir.büyük günahlar vaaz,  günahlardan sakınmak vaaz,  siz büyük günahlardan sakınırsanız,  küçük günahlar vaaz,  vaaz büyük günahlar,  günahlardan kaçınmak vaaz,  sihir yapma kuranda yedi büyük günah arasında sayılması