Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan güzel ahlak sıfatları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  güzel ahlak sıfatları

  Reklam
  Güzel Ahlak Sıfatları


  ihlas,
  ihsan,
  tevazu,
  zikr-i minnet (iyilikleri anmak),
  nasihat,
  tasfiye (kötü sıfatlardan arınma),
  gayret,
  gıpta,
  seha (cömertlik),
  îsâr (başkalarını kendine tercih etme),
  mürüvvet,
  fütüvvet (mertlik, yiğitlik),
  hikmet,
  şükür,
  rıza,
  sabır,
  havf (Allah'tan korkma),
  reca (Allah'tan ümitvar olma),
  buğz-ı fîllâh (Allah için buğz etme),
  hubb-i fillâh (Allah için sevme),
  tevekkül,
  humûl (şöhretten kaçınma),
  istivayı zem ve medh (yerme ve övmede orta yolu tutmak),
  mücahede,
  sa'y (gayret gösterme, çalışma),
  kasd (bir şeye niyet etmek,
  azimle yönelmek),
  amel,
  zikr-i mevt (ölümü hatırlama),
  tefviz (işi Allah'a havale etme),
  teslim,
  talebu'l-ilm (ilim elde etmeye yönelme),
  selamet-i sadr (kalbin salim olması),
  şecaat,
  hilm (yavaşlık, yumuşaklık),
  rıfk (yumuşaklık),
  inabet (Allah'a yönelme),
  vefa-yı ahd (ahde vefa),
  incâz-ı va'd (vaadi yerine getirme),
  husn-i hulk (iyi huylu olma),
  zühd,
  kanaat,
  rüşd (gidişat ve düşüncede doğruluk),
  sa'y-ı fi'l-hayrat (hayır işlerinde çalışma),
  rikkat (incelik, merhamet),
  şevk,
  haya,
  isabet fî emrillâh (Allah'ın emrinde, işinde doğru olmak),
  üns-i billâh (Allah'la ünsiyet),
  şevk ilâ likâillâh (Allah'a kavuşma konusunda şevk ve istekli olma),
  vakar,
  zekâvet (zekilik),
  istikamet,
  edep,
  feraset (ileri görüşlülük),
  tevekkül,
  sıdk (doğruluk),
  murabata (kalbi Allah'a bağlama),
  müşarata,
  murakabe,
  muhasebe,
  mu'atebe (nefsi azarlama),
  kezım-ı gayz (gayz ve kini içine çekip intikam peşine düşmeme),
  hubb-ı tûli'l-hayat li'l-ibadet (ibadet için uzun ömür isteme),
  tevbe,
  huşu,
  yakîn (kesin bilgiye ulaşma),
  ubudiyet,
  mükâfat  Paylaş
  güzel ahlak sıfatları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu teala insana kendi ruhundan üflemesi ile sıfatları da insana geçmiş olmaktadır. Yani güzel olan her şey insanlara yansımıştır. İnsan nefsine ve şeytana uyarak hayatını ve ahiretini zulme sürükler.ahlak sifatlari,  güzel ahlak sıfatları nedir