Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Ahlak Nedir.? Güzel Ahlak Sahipleri Nasıldır..? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ahlak Nedir.? Güzel Ahlak Sahipleri Nasıldır..?

  Reklam
  Ahlak Nedir...? Güzel Ahlak Sahipleri Nasıldır..?

  Ahlak Sözü, Hulk kelimesinin çoğuludur.Hulk,insanın ruhundaki **huy** dediğimiz bir meleke, özel bir hal demektir.Böyle bir meleke,ya hayırlı bir semere verir veya hayırsız ve zararlı bir semere verir...


  Bu bakımdan ahlak özellikleri güzel ve çirkin diye ikiye ayrılır.

  Şöyle ki;Güzel huylara ve bunların güzel meyve ve neticelerine; mekarimi Ahlak(Güzel Huylar) adı verilir..Örnek:Edep,Tevazu,Kerem birer güzel huy eseridir.

  Aksine çirkin huylara ve bunların meyvelerine de; rezaili Ahlak(çirkin huylar)denir. Buna Örnek:sefahat(harama düşkünlük,Akıl azlığı), kibir,cimrilik de birer çirkin huy eseridir.İşte bütün bu huylardan ve neticelerinden bahseden ilme.**ahlak ilmi **denmektedir.

  İslam dini ,ahlaka pek büyük bir kıymet ve önem vermiştir.Aslında islam,bir ahlak ve fazilet,bir hikmet dinidir.Öyle ki,peygamber efendimiz buyurmuştur.

  **Ben,ancak mekarimi ahlakı(ahlakın iyi ve güzel olanlarını) tamamlamak için gönderildim.**İ

  İslam insanların manevi kıymetleri ,sahip oldukları ahlaka göredir..Bir hadisi şerifte buyrulmuştur.
  **Sizin imanca en güzeliniz,ahlakca en güzel olanınızdır.**
  Peygamber efendimiz(s.a.v) diğer bir hadisi şerifte buyurmuştur.
  **Allahü Tealaya kullarının en sevgilisi,ahlakça en güzel olanıdır.**
  Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle dua buyurdu:Allahım!Ben,senden sağlık,afiyet ve güzel ahlak dilerim..

  İnsanların Ahlakı değişebilir.Çirkin huyları güzel huylara çevirme işine **tehzibi ahlak**denir.Bu değiştirme her halde mümkündür.Mümkün olmasaydı,Peygamber efendimiz;**Ahlakınızı güzelleştirin**diye emretmezdi.

  Nefisleri ile mücadele eden çok kimselerin başarıya ulaşarak .çok güzel huylar kazandıkları daima görülmektedir.Nefis terbiyesi(riyazat-alıştırma)hayvanlara,otlara,çiçekler ve hatta taşlara tesir edip dururken,insanlara tesir etmez mi.?
  **Huy canın altındadır.Can çıkmadıkça huy çıkmaz,**sözü,her yönü ile doğru değildir.Bazı huyları değiştirmek güçtür;fakat imkansız değildir.Tedavi sayesinde bazı hastalıklar tesirsiz hale geldiği gibi ,terbiye ve mücahede sayesinde de bazı huylar,hiç olmazsa,tesirini gösteremez bir hale gelir,güzel huyların karşısında siner kalır.

  Her akıl sahibi ve baliğ kimse,Allahü Teala Hazretlerini bilip ona kullukta bulunmakla yükümlüdür.Bir insan için bu kulluktan daha büyük bir nimet ve şeref olamaz.Biz önce büyük yaratanımızın varlığını ,birliğini kudret ve azametini ,kutsal emirlerini ve yasaklarını bilir ve doğrularız.Bunlar bizim inançla ilgili görevlerimizdir.Sonrada ,namaz,oruç,zekat ve hac gibi sırf bedeni veya sırf mali veya hem bedeni hem de mali olan ibadetlerle yükümlü bulunduğumuzu bilir ve bunları seve seve yaparız,bunlardan feyiz alır,büyük zevk duyarız.Bunlarda bizim ameli görevlerimizdir...

  Görevi kısaca tanımlayalım ...
  Görev yapılması dinen zorunlu olan veya tavsiye edilen herhangi bir hayır, bir kemal ve güzel bir şey demektir.Bu tarife göre görevler iki nevidir.
  1-)Dince zorunlu olan görevler ki,bunları yapmamak herhalde azabı ve sorumluluğu gerektirir.Namaz ,oruç,zekat gibi...
  2-)Dinen her halde zorunlu olmamakla beraber istenen ve tavsiye edilen ahlaki bir takım görevler ki, bunlara riayet edilmesi bir kemal ve iyi haldir.İnsanın sevaba kavuşmasına sebep olur...insanlara karşı yapılan güzel ve kibar davranışlar gibi..İşte bizde bu ikinci kısmı inceleyeceğiz

  alıntı


  Paylaş
  Ahlak Nedir.? Güzel Ahlak Sahipleri Nasıldır..? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Güzel ahlakın tanımı en basit ve en güzel örneği olan kısaca peygamber efendimizdir. Kuranı kerimin ahlakı yürüyen kuran olarak onun ahlakı bu cümlelerle ifade edilmiştir.güzel ahlak nedir,  güzel ahlak nedir kısaca,  mekarimi ahlak nedir,  ahlak nedir,  mumsena güzel ahlak