Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Kuran Ahlakı: Hoşgörü Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran Ahlakı: Hoşgörü

  Reklam
  Kuran Ahlakı: Hoşgörü

  “… Bir Kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir.” (Nisa Suresi, 149)

  Müminlerin affedicilik anlayışları, Kuran ahlakını yaşamayan insanlarınkinden çok farklıdır. Bazı kişiler, karşılarındaki kişiyi bağışladıklarını söyleseler de, bu kişilerin kalplerindeki kin ve kızgınlıktan kurtulmaları uzun sürer. Tavırları genellikle bu kızgınlığı yansıtacak şekildedir. Müminlerin affediciliği ise samimidir. Müminler insanın dünyada imtihan olan, hata yaparak öğrenen bir varlık olduğunu bildikleri için hoşgörülü ve şefkatlidirler. Affetme konusunda, hataları, büyük ya da küçük olarak ayırmaz-lar. Meydana gelen her olayın Allah’ın kontrolünde ve bir kader dahilinde geliştiğini bildikleri için, büyük bir hata söz konusu olduğunda dahi tevekküllü davranır ve Allah’ın izniyle kişisel bir kızgınlık içerisine girmezler.

  İnsan dünyadaki imtihanı gereği zayıf olarak yaratılmıştır. Hata yapmaya yatkın bir varlıktır. Nitekim Allah, insanın bu zayıflığını “Allah, sizi bir za’ftan yarattı...” (Rum Suresi, 54) ayetiyle haber vermiştir. Kimi zaman bilmediğinden, kimi zaman unutup yanıldığından kimi zaman da nefsinin ya da şeytanın telkinlerine uyduğundan hata yapabilir. Ancak insanın bu dünyadaki amacı zaten Rabbimiz’in kendisi için yarattığı ömür süresi içerisinde bu ve benzeri olaylarla denenmesi, Kuran ahlakını öğrendikçe olgunlaşıp, içerisinde bulunduğu hatalardan kurtulması ve Rabbimiz’in razı olacağı üstün bir ahlaka ulaşabilmesidir.

  Kuran’da bildirilen tövbe ile ilgili ayetler de insanın bu acizliğinin bir göstergesidir. Rabbimiz, cehalet nedeniyle hata yapan, fark ettiğinde ise hemen tövbe edip tavrını düzelten kimselerin hatalarını bağışlayacağını Kuran’da şöyle bildirmiştir:

  “Allah’ın (kabulünü) üzerine aldığı tövbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tövbe edenlerin(kidir). İşte Allah, böylelerinin tövbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. “ (Nisa Suresi, 17)

  Müminler Kuran’daki hükümler gereği bir hata yaptıklarında bunu sahiplenmez, hatayı yaptıranın da Allah olduğunu ve bunda mutlaka öğrenmeleri gereken bir ders olduğunu bilirler. Karşılarındaki kişi bir hata yaptığında ise affedici olur, merhametli ve hoşgörülü davranırlar.

  Allah, Kullarına Bağışlayıcı Olmayı Emreder

  Bağışlayıcı olmak ve hoşgörü Kuran’da bildirilen güzel ahlak özelliklerindendir. Kuran’da “Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.” (Şura Suresi, 43) ayetiyle affetmenin üstün bir ahlak özelliği olduğu haber verilmektedir. Böyle bir durumda müminler, karşılarındakine öfkelenmek yerine, “Sen öğüt verip-hatırlat; çünkü gerçekten öğütle-hatırlatma, müminlere yarar sağlar.” (Zariyat Suresi, 55) ayetinin hükmü gereği, hatayı yapana güzel ve nezaketli bir şekilde uyarıda bulunurlar.

  Bir başka ayette de Allah, “... affetsinler ve hoşgörsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Nur Suresi, 22) buyurmaktadır.

  Mümin bir hata yaptığı ve bundan samimi olarak vazgeçtiği zaman Allah’ın
  kendisini bağışlamasını, esirgemesini ve rahmet etmesini umut eder. İşte Allah Kuran’da bu durumu hatırlatarak insanlara, kendilerine yapılmasından hoşlandıkları tavrı, başkalarına da göstermeleri gerektiğini bildirmiştir.

  Müminler kendileri için talep ettikleri bu bağışlanmayı karşılarındaki kimselere de gösterirler. Kuran’da, bağışlamanın önemi şu şekilde haber verilmiştir:

  “... Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve bağışlarsanız, artık elbette Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Teğabün Suresi, 14)

  Müminlerin Hoşgörüsü ve Affediciliği Din Ahlakını Yaşamayan Kişilerden Farklıdır

  Müminlerin affedicilik anlayışları, Kuran ahlakından uzak yaşayan kimselerinkinden çok farklıdır. Herhangi bir hata, kayıp veya kusurun değil bir defa defalarca devam etmesi durumunda dahi iman sahibi kişilerin tavrında bir değişiklik olmaz. Her defasında affedici ve hoşgörülü bir tutum sergilerler. Oysaki Kuran ahlakından uzak yaşayan bir kimsenin hoşgörüsünün ve affediciliğinin kişiye göre değişebilen bir tahammül sınırı vardır. Toplum arasında ‘bardağı taşıran son damla’ olarak da bilinen bu anlayışa göre üst üste gelen farklı hatalar veya tekrarlayan yanlışlar sonrasında ortaya çıkan durumun artık affedilemez hale geldiği sonucuna varılır.

  Bu çarpık affetme anlayışının bir diğer örneği de zaman zaman kişinin ‘hatalarının yüzüne vurulması’dır. Buna göre, üzerinden zaman geçmiş hatalı bir davranış, yeri geldiğinde sahibine imayla veya doğrudan hatırlatılarak karşı tarafa rahatsızlık verilir. Bu kişiler, karşılarındaki kişiyi bağışladıklarını söyleseler bile, kalplerinde bulunan öfkeden ve kişisel kızgınlıklarından kurtulmaları uzun sürer. Tavırları genellikle bu kızgınlığı yansıtacak şekildedir.

  Müminlerin affediciliği ise samimi ve süreklidir. Affetme makamının Rahman ve Rahim olan Yüce Allah olduğunu bilirler. Geçmiş hatalardan tekrar tekrar bahsetmezler. İnsanların kusurlu yönlerini araştırıp yüzlerine vurmaz, onların güzel yönlerinden bahseder, onları onore ederler.

  İman edenler, affetme konusunda, hataları, büyük ya da küçük olarak da ayırmazlar. Bir kimse yaptığı bir hata sonucu büyük bir kayba sebep olabilir. Ancak meydana gelen her olayın Allah’ın kontrolünde ve bir kader dahilinde geliştiğini bilen müminler, bu durumda da tevekküllü davranır ve kişisel bir kızgınlık içerisine girmezler. Allah müminlerin bu üstün ahlakını bir ayette şöyle bildirmiştir:

  “…öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever. (Al-i İmran Suresi, 134)

  Peygamberimiz (sav) Hoşgörüyü ve Affedici Olmayı Tavsiye Eder

  Peygamberimiz (sav)’in affedici, adil, hoşgörülü, merhametli ve şefkatli tavrı her dönemde kendisini izleyen Müslümanlar için çok güzel bir örnektir. Onun bu tavrı, birçok insanın kalbinin İslam ahlakına ısınmasına ve Peygamberimiz (sav)’e büyük bir içtenlik ve sevgi ile bağlanmalarına vesile olmuştur.

  Peygamberimiz (sav) Allah’ın Kuran’da bildirdiği emirlerine her zaman titizlikle uymuş, hoşgörülü olmayı her zaman tavsiye etmiştir. Peygamberimiz (sav)’in merhametli, şefkatli ve hoşgörülü ahlakı ile ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. Örneğin Peygamberimiz (sav) “İnsanlara merhamet etmeyen kimseye, Allah da merhamet etmez.” (Buhari ve Muslim) demiştir. Mübarek Peygamber Efendimiz (sav)’in bu konudaki diğer sözleri şu şekildedir:

  “Merhamet edin, merhamet olunasınız. Af edin, af olunasınız. Yazık, laf ebesi olanlara. Yazık, günahlarına bilerek devam edip, istiğfar etmeyenlere.” (Ramuz El Hadis 1. cilt )

  “Allah refikdir (merhametli ve şefkatli), rıfkı sever ve rıfka mukabil verdiğini başka hiçbir şeyle vermez.” (Kütübi Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 7. cilt)

  Peygamberimiz (sav) ‘in üstün ahlakı bir diğer sözünde şöyle ifade edilir:

  “Öfkelendiği zaman (nefsine hakim olup) mülayimlimlikle mukabele eden kimse Allah’ın sevgisine nail olur!” (Esbahani: Hz. Aişe )

  Peygamber Efendimiz (sav)’in güzel ahlakı tavsiye ettiği hadis-i şeriflerinden bir tanesi de şöyledir:

  “Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de aleni halde de Allah’tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopana da sıla-ı rahim (dostluk) yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını, marufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi.” (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)

  Her İnsan Allah’ın Bağışlamasına Muhtaçtır

  Yüce Allah’ın Kuran’da en çok tekrarlanan sıfatlarından ikisi, “Rahman” ve “Rahim”, yani “esirgeyen” ve “bağışlayan” sıfatlarıdır. Bundan dolayı insan nasıl bir günah işlemiş olursa olsun, Allah’tan bağışlanma dileyebilir ve tövbe edebilir. Allah Kuran’da kullarını günahları için bağışlanma dileyip tövbe etmeye şöyle çağırmaktadır:

  “Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: “Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti Kendi üzerine yazdı ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tövbe eder ve (kendini) ıslah ederse şüphesiz, O, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Enam Suresi, 54)

  Ayette de bildirildiği üzere her insan gibi Allah’ın bağışlamasına muhtaç olan, O’nun hoşnutluğunu arayan ve kendi acizliklerini bilen müminlerin başkalarını bağışlamamaları, onlara hoşgörülü ve güzel ahlaklı davranmamaları gibi bir durum elbette söz konusu değildir. Kuran’ı ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnet-i şeriflerini kendileri için rehber edinen müminler, Allah’ın sonsuz rahmetine ve cennetine kavuşabilmek için bağışlayıcı, hoşgörülü olmak ve her koşulda güzel ahlak göstermek de dahil Kuran’ın tüm hükümlerini titizlikle yerine getirmeye çabalarlar. Yeryüzünde barışın, huzurun ve refahın kaynağı olan bağışlayıcılık, merhamet ve hoşgörü müminlerin ahlakının temel unsurlarından biridir.

  Kuran’da “Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.” (Şura Suresi, 43) ayetiyle affetmenin üstün bir ahlak özelliği olduğu haber verilmektedir. Müminler, Allah’ın emri olduğunu bildikleri ve insanın dünyada imtihan olan, hata yaparak öğrenen bir varlık olduğundan haberdar oldukları için hoşgörülü ve şefkatlidirler.

  Kibirlenen birine tevazu göstermek, onu onore etmek, haksız yere öfkelenen birini sakinleştirmek ve alttan almak, tartışmak isteyen birine güzel söz söylemek, yapılan hataları affetmek… Kuran ahlakı, bunlar gibi pek çok yüksek ahlaki değere sahiptir. Kuran’a tabii olan tüm Müslümanlar, Kuran ahlakına aykırı olan sert, öfkeli, çatışmacı üsluptan tamamen yüz çevirmişlerdir. Bunun yerine Allah’ın Kuran’da bildirdiği ılımlı, yumuşak, hoşgörülü, sakin ve sevecen üsluba sahiptirler.

  Affetmenin Sağlık Üzerindeki Olumlu Etkileri

  Stanford Üniversitesi’nde Rehberlik ve Sağlık Psikolojisi alanında doktorası olan Frederic Luskin, Forgive for Good (İyilik için Affedin) adlı kitabının tanıtımında affetme ile ilgili olarak “Sağlık ve Mutluluk için Kanıtlanmış Bir Reçete” ifadelerine yer vermiştir. Bu kitapta affetmenin kızgınlık, acı, depresyon ve stresi azaltarak, umut, sabır ve kendine güven gibi olumlu ruh hallerinin yaşanmasını sağladığı anlatılmaktadır. Dr. Luskin’e göre, uzun süreli kızgınlık yaşanması insanların fiziksel sağlığı üzerinde de gözlemlenebilir olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Dr. Luskin konu ile ilgili şunları ifade etmiştir:

  Uzun süreli veya devam eden öfkenin zararı, vücut içindeki termostatı sıfırlamasıdır. Eğer düzenli olarak yüksek seviyede öfkeye kendinizi alıştırırsanız, neyin normal olduğunu ayırt edemezsiniz. İnsanların alışkanlığa çevirebileceği bir tür adrenalin hücumuna yol açabilir. Vücudu yakar ve sağlıklı düşünmeyi zorlaştırır, bu da durumu daha kötü bir hale getirir.1
  Yazılı ve görsel basında da sık sık yer alan bu araştırmaların sonuçlarına baktığımızda, uzmanların genel olarak görüş birliği içerisinde oldukları konulardan biri, insan psikolojisinin yaşam süresini ve kalitesini önemli bir biçimde etkilediğidir. Düzenli doktor kontrolleri, beslenme ve egzersiz önerileri, ilaç ve vitamin destekleri gibi diğer önemli faktörlerin yanı sıra doktorların ısrarla tavsiye ettikleri bir husus da stres ve öfkeden uzak, neşeli ve huzurlu bir hayat sürmektir. Bu amaçla doktorların bazı önerileri ise şunlardır:

  • Sabretmek
  • Affetmek
  • Öfkeden, hiddetten, kızgınlık ve küskünlükten kaçınmak
  • Endişe ve stresten uzak durmak
  • Olumlu ve hoşgörülü biri olmak
  Unutulmaması gereken ise tüm diğer teknik önlemler gibi insan psikolojisiyle ilgili faktörlerin de yalnızca daha uzun ve sağlıklı bir biçimde yaşayarak daha çok Allah’ın rızasına uygun işler yapabilmek için birer dua mahiyetinde olduğudur. Elbette ki her insanın ne kadar süre yaşayacağını ve ne zaman öleceğini Yüce Allah takdir eder.

  Bu makale, İlmi Araştırma Dergisi


  Paylaş
  Kuran Ahlakı: Hoşgörü Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müminlerin Hoşgörüsü ve Affediciliği Din Ahlakını Yaşamayan Kişilerden Farklıdır RABBİM din ahlakını yaşayanlarda eylesinnnhoşgörü ile ilgili hadisi şerifler,  hoşgörü ile ilgili ayeti kerimeler,  kuranda hoşgörü ve bağışlamanın önemi,  hoşgörü ile ilgili ayet ve hadisler,  güzel ahlakla ilgili ayeti kerimeler,  hoşgörü ve ahlakla ilgili 2 ayet,  affedicilik ve hoşgörü ile ilgili hadis