Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Hitap ve Konuşma Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hitap ve Konuşma

  Reklam
  Hitap ve Konuşma

  1 İnsanlara hitap ederken çok samimi bile olsanız onun isminin başına veya sonuna bir saygı veya sevgi ifadesi getirerek hitap edin Bu ilkeden asla taviz vermeyin Unutmayınız ki, insanların en çok hoşlarına giden kelime kendi isimleridir Resmi manada sıfatı veya ünvanı bulunanlara grup içinde ismen veya avami sıfatlarla (amca, dayı, enişte, teyze vb) seslenmeyin
  2 Kolay kolay "olmaz, hayır, asla, imkansız, yanlış, kabul etmem" kelimelerini kullanmayın, muhatabınızı da bu ifadeleri kullanma durumuna getirmeyin Bu ifadeleri muhatabınızın sözünü bitirmesinden hemen sonra kullanırsanız onu kendi tezinde inatçı hale getirirsiniz Tepkisel davranmaya ve mesajınıza kalbini kapatmaya başlar Bir süre kendisinin hatalarını hoş görün ama kabul etmeyin

  3 Fikirlerinizi muhatabınızın fikriymiş gibi anlatın Bazen yanlış bir şeyler anlatsa da siz kendi anlamak istediğiniz gibi anlayın Ona: "Ben sizi böyle anladım doğru mu?" diye sorun Ondan da "evet" cevabı alın Doğrunun, sizin veya onun tekelinde değil, bütün insanlığın ortak malı olduğuna onu inandırın Böylece "ben mi senin, sen mi benim dediğine geldin" tartışmasının önüne geçmiş olursunuz

  4 Muhatabınıza kendi zevklerinizden, ilgisini çekmeyecek anılarınızdan, başarılarınızdan, eviniz veya arabanızdan bahsetmeyin Bu hata muhatabınızla aranızda olan veya olabilecek tüketim biçimi ve yaşam standardı seviyesi farkını ortaya çıkarır Bu durumda eğer muhatabınızın durumu sizinkinden iyiyse veya kötüyse o kişide onun dünyasına ait bir insan olmadığınız kanaati uyanabilir Böylece diyalogunuz kalıcı ve sağlıklı olmaz Muhatabınız başarınızı, üstün ve zayıf taraflarınızı tedricen ve kendi gözlemleri sonucu öğrensin Siz ona anlatmayın

  5 Muhatabınıza şiddetten bahsetmeyin Şiddeti onaylamayın Daima "denge", "vasat" ve "ölçü" kavramlarını öne çıkarın Şiddet ile kahramanlık arasında mantıklı bir ilişki bulunmadığının akli izahını yapın Unutmayın ki insan fıtratı "vasat" ve "denge"ye meyyaldir ve insanlığın barış ve huzuru bu üç kavramdadır

  6 Her insanın dış dünyasında onun sevgi veya nefretini kazanmış birilerinin bulunabileceğini akıldan çıkarmayın Bu yüzden muhatabınızın dostunun aleyhinde, düşmanının lehinde anl----- gelebilecek söz ve davranışlardan kaçının Bu hataya düşmemek için mümkün olduğu kadar kişiler veya olaylar üzerinde değil, fikirler ve ilkeler üzerinde konuşun

  7 Muhatabınızı tanımlamayın (sen şu veya busun gibi) Sizi tanımlamasına da izin vermeyin Muhatabınız sizi tanımlama hatasına düşerse bunu kibarca düzeltin Toplum gözünde sevimsizleşmiş ve olumsuz bir imaj bırakmış her türlü siyasi, dini, idari ve iktisadi oluşumdan uzak olduğunuzu ısrarla vurgulayın

  1 Öfkelenerek konuşmayın Öfkenin acizlikten doğduğunu asla unutmayın Öfke hiç bir şeyin çözümü olmadığı gibi kendi başına bir problemdir Öfkenin açtığı yarayı onarmak en katı insanın kalbine girmekten daha zordur Öfkelenme noktasına gelirseniz muhatabınızın alıcılarının kapalı olduğuna ve öfkeyle de açılmayacağına inanarak makul bir süre için konuyu değiştirin

  2 Muhatabınızın hem aklına hem de kalbine hitap edin Sadece aklına hitap ederseniz onu duygusuzlaştırır, sadece kalbine hitap ederseniz onu hayalperest yaparsınız Zaten toplumumuzun en büyük problemlerinden biri de fikir ile his arasında köprü kuramamaktır

  3 Konuşurken bazen gülümseyin Bazen de konuyla ilgili kısa espriler yapın Ama kahkaha atmayın Muhatabınızın esprilerine katılın ama ciddi şeyler konuşurken asla gülmeyin, gülümsemeyin Bıyık altı gülüşü dediğimiz alaycı gülümsemeyi asla yapmayın Muhatabınızı derinden yaralamış olursunuz

  4 Muhatabınızın delil olarak kabul etmeyeceği kaynaklardan ve kişilerden söz etmeyin O kaynaklardan delil getirmeyin Bunun yerine ikinizin de otoritesini kabul ettiği kaynakların delillerine baş vurun

  5 "Ben" sözcüğünü çok mecbur kalmadıkça kullanmayın (ben yaptım, ben verdim, ben bildim vb) Bu kelimenin lügatteki en itici kelime olduğunu, çevredekileri gücendirdiğini, konuşmacının samimiyetine gölge düşürdüğünü asla unutmayın

  6 Muhatabınıza size karşı nasıl davranması ve ne düşünmesi gerektiği hakkında kopya verin O size karşı beklediğiniz olumlu davranışı göstermeyi düşünemiyorsa, siz o davranış hakkında onda bir ihtiyaç hasıl olmasını sağlayın Sonra da söz konusu ihtiyacı karşılayacak davranış gösterin Göreceksiniz muhatabınız da aynı olumlu davranışı size karşı gösterecektir

  7 Muhatabınızın konuşmalarınıza "evet, evet", "güzel", "iyi" cevaplarını vermesini sağlayın "Hayır" cevabı alma tehlikesini sezerseniz derhal mesajınızı yumuşatın

  8 Dinleme sanatını iyi ve yerinde uygulayın Muhatabınızı bol bol konuşturun Boş şeyler konuşmaması için onu yönlendirin Ona doğruyu söyleme yerine, doğruyu ona buldurun Çünkü ona göre dinlediği doğru sizin, bulduğu doğru onundur Konuştura konuştura aklınızdaki doğruyu ona buldurun Bu, onu hem akli hem de psikolojik doyuma ulaştırır Ve tekrar tekrar doyuma ulaşmak için sizin dinleme sabrınıza ve buldurucu sorularınıza ihtiyaç duyacaktır

  9 Konuşurken aynı kelimeleri sık sık kullanmayın Aynı fikirleri tekrar tekrar anlatmayın Bu bıkkınlık yaratır Tekrarlamak zorunda kalırsanız ya özetleyin ya da orijinal yeni fikirler ekleyerek anlatın Anlaşılır kelimeler kullanın, kelime oyunlarına baş vurmayın  Paylaş
  Hitap ve Konuşma Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İlişkinizin Devamı İçin

  1 Muhatabınızla hediyeleşin Hediyeyi muhatabınızın kendisine değil varsa çocuğuna, çocuğu yoksa ailesinin diğer fertlerine (anne, baba, eş, kardeş vb) alın Çünkü bizim kültür yapımızda insanlar kendi aile bireylerini sevgi ve saygı temelinde kendi nefislerine tercih ederler Pek çoğumuz aile bireylerimizin hatırını pek çok şeyin üstünde tutmuyor muyuz? İnsanların bu yönünü doğru değerlendirin
  2 Değil ihtilaftan yana olmak, ihtilafı konuşmak bile istemediğinizi belirtin ve ihtilafları konuşmayın Konuşmak zorunda kalırsanız sizinle başkaları arasındaki ihtilaflardan değil; toplumda bulunan genel ihtilaflardan bahsedin ve bunu da onaylamadığınızı belirtin

  3 Muhatabınıza verebileceğiniz en değerli şeyinizin "kardeşlik" olduğunu hissettirin

  4 Sık sık kendisiyle istişare edin Ona değer verin Ancak kendisini ilgiden bunaltacak kadar da ileri gitmeyin

  5 Sık sık kendisinin paylaşılabilecek bir probleminin bulunup bulunmadığını sorun, kendinizin mümkün ve meşru olan her türlü yardıma ve paylaşıma hazır olduğunuzu ifade edin

  6 Muhatabınıza kendisine güvendiğinizi hissettirin Onun da size güvenmesini sağlayın

  7 Muhatabınızın üstün ve başarılı yönlerini keşfederek bu meziyetlerinden haberdar olduğunuzu ve bu vasıflardan dolayı onu takdir ettiğinizi kendisine hissettirin, ama sözle söylemeyin

  8 Muhatabınızın düzelebilecek, düzeltilebilecek hatalarını görün ama görmezlikten geldiğinizi tahmin ettirin Olup bitmiş hatalar üzerinde fazla durarak muhatabınızı kendinize karşı mahkum hale getirmeyin Hatasızlığın yalnızca Allah'a ait olduğunu unutmayın

  9 Ülke ve dünya gündeminden haberdar olduğunuzu ona hissettirin Ancak bunu asla üstünlük aracı haline getirmeyin

  10 Onu arkasından övün Arkasından kendisini iyilikle yad ettiğinizi bir biçimde öğrenmesini ve buna sevinmesini sağlayın

  11 Her zaman ortak yönlerinizi öne çıkarın

  12 Onunla eşit düzeyde birbirinize ihtiyacınızın bulunduğuna onu inandırın ve sizden mükafat beklemesine izin vermeyin

  13 Şahsınızdan çok davanızı ve fikirlerinizi ön plana çıkarın

  14 Hatanızdan çabuk dönün, inatçı olmayın, özür dilemeyi bilin, zor ikna olanlardan olmayın

  15 Muhatabınız üzerinde fikri egemenlik kurmak istediğiniz şeklinde bir izlenim oluşturmayın

  16 Muhatabınızın da içinde bulunduğu ortak projeler üretin Bu projelerin başarısını muhatabınıza mal edin

  17 Tek plan ve araçla çalışmayın Her zaman yedek ve alternatif planlar yapın, araçlar bulun

  18 Aklen, ruhen, fikren ve bedenen yeterli derecede olgunlaşmadan etrafınıza kimseyi toplamayın

  19 Bütün başarılarınızı çevrenizdeki dostlarınıza borçlu olduğunuzu sık sık vurgulayın Başarısızlığınızın faturasını yalnız kendiniz sahiplenin İstişareye önem verin, kendi görüşünüzü bütün görüşleri dinledikten sonra açıklayın Mümkün olduğu kadar bütün görüşlere haklılık payı verin ama siz orta yoldan ayrılmayın ve görüşleri vasatta birleştirin

  20 Tek taraflı fedakarlıkla ilişkinizi sürdürmeyin Siz muhatabınıza yüz puanlık fedakarlıkta bulunursanız onun da size veya başkalarına karşı en az doksan puanlık fedakarlık yapmasını sağlayın

  21 Muhatabınızın boş ve meşgalesiz kalmasına izin vermeyin Ona, onun ilgi alanına giren konularda sık sık görevler verin Ancak bunu yaparken buyurgan olmayın Bu görevleri onun kalbinde çalışma arzusu oluşturarak verin Görevden doğan başarılarını takdir edin ve ödüllendirin Ancak nefsinin kabarmasına imkan vermeyin

  22 Muhatabınızın hürriyetine, aklına ve kişiliğine saygı duyun Bu üç kavramı Kur'an ve sünnet standartlarına oturtmasına rehberlik edin

  23 Aileler düzeyinde ilişki kurun Sizin ona karşı gösterdiğiniz hikmetli davranışın benzerlerini eşinizin onun eşine, çocuklarınızın da onun çocuklarına göstermesini sağlayın

  24 Muhatabınızın yapısal özelliklerini tanımaya çalışın Onun yapısından kaynaklanan olumsuz davranışlarına daha uzun vadeli bir değiştirme programı uygulayın Temel bir prensip olarak insanın on doğrusunu saydıktan ve onun sevgisini kazandıktan sonra varsa ve kendisi de bunu kabul etmeye hazırsa ancak o zaman muhatabınızın hatasını söyleyin Ancak bu on doğruya karşılık bir hata olmalıdır Hatayı da söylemekle yetinmeyip anında o hatalı davranış yerine yapılması gereken doğru davranışı da söyleyin Bütün bunların yeri ve zamanını iyi seçin ve muhatabınızın hatasını ona mal ederek değil, genel ifadelerle ama kendisinin de kendine pay çıkaracağı şekilde söyleyin
resmi konuşmalarda hitap