Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan İhlas tam olarak nedir? İhlas nasıl kazanılır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İhlas tam olarak nedir? İhlas nasıl kazanılır?

  Reklam
  İhlas tam olarak nedir? İhlas nasıl kazanılır?


  İhlasın kelime manası; arıtma, saflaştırma, ayırma, katışığını giderme manasına gelmektedir

  İhlas; ferdin, ibadet ve taatinde Cenabı Hakkı emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanmasıdır Abd ve Mabud münasebetlerinde sır tutucu olması, tabiri diğerle, vazife ve sorumluluklarını O emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirkende Onun hoşnutluğunu hedeflemesi ve Onun uhrevi tevecühlerine yönelmesinden ibarettir Ki, saflardan saf sadıkların en önemli vasıflarından biri sayılır

  İhlas br kalb amelidir, ve Allah da kalbi temayüllerine göre insana değer verir Evet: "O, sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil, kalblerinize va kalbi temayüllernize bakar (Müslim, Birr, 33)

  İhlas, Allah tarafından temiz kalblere bahşedilmiş, azları çok eden, sığ şeyleri derinleştiren ve sınırlı ibadetü taati sınırsızlaştıran öyle sihirli bir kredidir ki, insan, onunla dünya ve ukba pazarlarında en pahalı nesnelere talip olabilir ve onun sayesinde alemin sürüm sürüm olduğu yerlerde hep elden ele dolaşı İhlasın bu sırlı gücünden dolayıdır ki, Allah Rasülü (sas) "Dini hayatında ihlaslı ol, az amel yeter" (Münavi, Feyzul Kadir, I, 216) buyurur ve "Her zaman amelleriniz de ihlası gözetin, zira Allah, sadece amelin halis olanını kabul eder" (Münavi, Feyzul Kadir, I, 217) diyerek, amellerin ihlas yörüngeli olmasına tenbihte bulunur İhlas, kul ile Mabud bir sırdır ve bu sırrı Allah, sevdiklerinin kalbine koymuştur

  Özetle ihlas; bu dünyada özellikle uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en sağlam bir dayanak noktası, bizi hakikata ulaştıran en kısa bir yol, en makbul bir manevi duadır Bizi maksatlarımıza ulaştıran en kerametli bir vesile, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet (Lemalar)

  Ahmet Ünal, Kuranda Temel Kavramlar  Paylaş
  İhlas tam olarak nedir? İhlas nasıl kazanılır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İhlasın en kısa tanımı bir insanın Allahu tealayı görüyor gibi yaşaması anlamına gelmektedir. Davranışlarında ve ibadetlerinde her türlü işinde Allahu tealanın kendini gördüğünü düşünerek en doğrusunu yapmaya çalışmasıdır.