Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Güzel ahlak [soru ve cevaplar] Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Güzel ahlak [soru ve cevaplar]

  Reklam
  Güzel ahlak [soru ve cevaplar]


  Güzel ahlak

  Sual: İyi müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerektiğini bildirdiniz Güzel ahlaka nasıl sahip olunur?
  CEVAP
  Evet iyi bir müslüman olmak için güzel ahlaka sahip olmak, kötü ahlaktan uzak durmak gerekir Ancak bununla dünya ve ahiret saadeti elde edilir

  Güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilir Kötü ahlak da bunun tersidir Yani cahil kalmak, edepsiz olmak, kötü insanlarla arkadaşlık etmekten hasıl olur Cenab-ı Hak, Peygamber efendimizi överken (Gerçekte sen büyük bir ahlak üzeresin) buyuruyor (Kalem 4)

  İyi insan, iyi ahlaklı insan demektir Dinimiz iyi huylar edinmemizi, kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir

  Güzel ahlaka sahip kimselere gıpta etmek, onlar gibi olmaya gayret etmek gerekir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Nimete kavuşmuş olanlardan, tevazu gösterene ve kendini hep kusurlu bilene, helalden kazanıp, hayırlı yerde sarf edene, fıkıh bilgileri ile hikmeti [tasavvufu] birleştirene, helale harama dikkat edene, fakirlere acıyana, işlerini Allah rızası için yapana, huyu güzel olana, kimseye kötülük yapmayana, ilmi ile amel edene ve malının fazlasını dağıtıp, lafının fazlasını saklayana müjdeler olsun) [Taberani]

  Güzel sözler
  Ahlak hakkında İslam âlimleri buyuruyor ki:

  "Kötü ahlaklı, parçalanmış testiye benzer Ne yamanır, ne de eskisi gibi çamur olur"
  "Her binanın bir temeli vardır İslam’ın temeli de güzel ahlaktır"

  "Kötü ahlak, öyle bir fenalıktır ki, onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez Güzel ahlak, öyle bir iyiliktir ki, onunla yapılan günahlar bile affa uğrar"

  "Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlakları sayesinde yükselmişlerdir"
  "Güzel ahlak güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir"

  "Güzel ahlak, kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir"
  "Güzel ahlak, eziyet vermemek ve meşakkatlere katlanmaktır"
  "Güzel ahlak, genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir"

  "Güzel ahlak, Allah’tan razı olmak demektir Yani hayrı ve şerri Allah’tan bilmek, nimetlere şükür, belalara sabretmektir"

  "Güzel ahlakın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır"

  "Güzel ahlak, haramlardan kaçıp helalı aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile efradıyla da iyi geçinip onların maişetlerini temin etmektir"

  "Güzel ahlak, Yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir"

  Bir müslümana çatık kaşla bakmak haramdır Güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir Herkese karşı güler yüzlü olmalıdır

  Hadis-i şerifte, Allah’a ve ahiret gününe iman edenin, misafirine ve komşusuna ikram etmesi, ya hayır söylemesi veya susması emredilmiştir (Buhari)

  Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir

  Güzel ahlaklı olmanın alameti şunlardır
  İnsaflı olmak, arkadaşlarının hatasını görmemek, hüsnü zan etmek, suizandan [kötü zandan] kaçınmak, arkadaşlarının eziyetlerine göğüs germek, onlardan şikayetçi olmamak, hep kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olmak, kendi nefsini kınamak, güler yüzlü olup, herkesle yumuşak konuşmaktır
  Güzel ahlaklı kimse, edeplidir az konuşur, hatası azdır, gıybet etmez, Allah için sever, Allah için buğzeder, emanete riayet eder, komşu ve arkadaşını korur Bütün hasletlerin başı ise hayadır

  Hz Hızır buyurdu ki:
  (Güler yüzlü ol, hiddetlenme! Hep faydalı iş yap, az da olsa zararlı iş yapma! Lüzumsuz dolaşma, boş yere gülme, hiç kimseyi kusurundan dolayı ayıplama, günahların için ağla!)

  Büyüklerden Ebu Osman El-Hayri’yi ziyafete davet ettiler Davet yerine vardığı zaman kendine (Kusura bakma, çok insan geldi seni kabul edemeyeceğiz) dediler Az gidince tekrar çağırdılar Gelince tekrar, kabul edemeyeceklerini bildirdiler Böyle birkaç defa çağırıp geri döndürdükten sonra (Biz seni denemek için bunu yaptık Gerçekten güzel ahlaklıymışsın) dediler Cevabında buyurdu ki: (Bu ahlak o kadar güzel midir? Bir köpeği de çağırsanız gelir, kovsanız gider)

  Ahlakı güzelleştirmek
  Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Ahlakınızı güzelleştiriniz) [İbni Lal]
  (Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır) [Hakim]

  (Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim) [Harâiti]
  (Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim) [Beyheki]

  (Güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler Kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar) [İ Hibban]

  (Allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur Çünkü, kötü ahlaklı bir günahtan tevbe edip kurtulursa, bir başka günaha düşer Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz) [İsfehani]

  (Bir kimse tevbe ederse, tevbesini Allahü teâlâ kabul eder Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz Zira bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle, daha büyük günah işler)
  [Taberani]

  (Güzel ahlak, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir) [Beyheki]

  (Din, güzel ahlaktır) [Deylemi]
  (Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır) [Tirmizi]
  (Şüphesiz güzel ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir) [Harâiti]

  (Bir müslüman güzel ahlakı sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur) [İ Ahmed]

  (Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur) [Taberani]

  (Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir) [Müslim]

  (Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur) [Müslim]
  (En çok sevdiğim kimse, huyu en güzel olandır) [Buhari]
  (Yumuşak olan kimseye, dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir) [Tirmizi]

  (Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir) [İ Ahmed]

  (Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın yularını tutan kimse gibidir Durdurmak isterse hayvan ona uyar Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar) [Ebu Davud]

  (Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, ahlakça en iyi olanıdır) [Tirmizi]

  (Cennete götüren sebeplerin başlıcası, Allahü teâlâdan korkmak ve iyi huylu olmaktır Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır) [Tirmizi]

  (İmanı en kuvvetli kişi, ahlakı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır) [Tirmizi]

  (İnsan, güzel huyu ile, Cennetin en üstün derecelerine kavuşur [Nafile] İbadetlerle bu derecelere kavuşamaz Kötü huy, insanı Cehennemin en aşağısına sürükler) [Taberani]

  (İbadetlerin en kolayı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır) [İbni Ebiddünya]

  (Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm) [Nesai]

  (Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış!) [Hakim]

  (Söz veriyorum ki, münakaşa etmeyen, haklı olsa da, dili ile kimseyi incitmeyen, şaka ile veya yanındakileri güldürmek için, yalan söylemeyen, iyi huylu olan müslüman Cennete girecektir) [Tirmizi]

  (Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim: Konuşunca doğru söyleyen, verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden, namusunu koruyan, gözlerini haramdan sakınan, ellerini kötülükten çeken) [İAhmed]

  (Allahü teâlâ buyuruyor ki: “Size gönderdiğim İslam dininden razıyım, [bu dini kabul edip, bu dinin emir ve yasaklarına riayet edenlerden razı olur, onları severim] Bu dinin tamam olması, ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur Dininizin tamam olduğunu her gün, bu ikisi ile belli ediniz!) [Taberani]

  (Sıcak su buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, günahları eritir, yok eder Sirke balı bozup yenilmez hâle soktuğu gibi, kötü huylu olmak, ibadetleri bozup yok eder) [Taberani]

  (Hak teâlâ yumuşak huyluya yardım eder, sert ve öfkeliye yardım etmez) [Taberani]

  (Yumuşak olan, kızmayan müslümanın Cehenneme girmesi haramdır) [Tirmizi]

  (Yavaş, yumuşak davranmak, Allahü teâlânın kuluna verdiği büyük bir ihsandır Aceleci olmak, şeytanın yoludur Allahü teâlânın sevdiği şey, yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır) [EYa’la]

  (Kişi, yumuşaklığı, tatlı dili ile, gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur) [İ Hibban]

  (Kızınca, öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever) [İsfehani]
  (Güler yüzle selam veren, sadaka verenin sevabına kavuşur) [İEdünya]

  Bir kimse Resulullah efendimizden nasihat istedi, (Kızma, sinirlenme) buyurdu Birkaç kere sordu, hepsine de (Kızma, sinirlenme) buyurdu (Buhari)

  Sual: İyi insan olmak için ne yapmak gerekir?
  CEVAP
  İyi insan olmak için kâmil yani olgun müslüman olmak gerekir Zaten müslüman, iyi insan demektir
  Allah indinde mümin çok kıymetlidir Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Müminler, öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalbleri titrer, Allah’ın âyetleri okununca, imanları kuvvetlenir ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler, namazı doğru kılar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden [Allah’ın razı olduğu yerlere] harcarlar) [Enfal 2-3]

  (Müminler, muhakkak kurtuluşa ermiştir Namazlarını huşu içinde kılar, boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler) [Müminun 1-8]

  (Onlar, Allah’ın ahdini yerine getirir, verdikleri sözü bozmaz, Rablerinin rızasını isteyip sabreder ve kötülüğü iyilikle savarlar) [Rad 20-22]

  (Büyük günahlardan ve hayasızlıktan sakınır, öfkelendikleri zaman da kusurları bağışlar ve işlerini aralarında istişare ederler) [Şura 37,38]

  (İnanıp hayırlı iş işleyen [mümin]lerin kötülüklerini, and olsun, örteriz, onları yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırırız) [Ankebut 7]

  (Allah onların [müminlerin] kötülüklerini örter, onlara işledikleri şeylerin en güzellerinin karşılığını verir) [Zümer 35]

  (Allah, inanıp emirlerini yapan müminlere mağfiret ve büyük ecir vaad etmiştir) [Feth 29]

  (Elbette müminler kardeştir) [Hucurat 10]

  Müminlerle ilgili hadis-i şeriflerden bazıları da şöyle:
  (Müslüman, elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir) [Buhari]

  (Mümin akıllı, basiretli, uyanıktır Her işte Allah’ın rızasını gözetir Acele etmez, ilim sahibidir, haramlardan kaçar) [Deylemi]

  (Mümin, koku satan kimse gibidir Yanında otursan için açılır Onunla gezsen veya ortak iş yapsan faydasını görürsün Onun her işi faydalıdır) [Taberani]

  (Müminler, birbirine karşı sevgi ve merhamette, bir vücut gibidir Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut huzursuz olup onun tedavisi ile meşgul olunduğu gibi, müslümanlar da böyle birbirine yardıma koşmalıdır) [Buhari]

  (Mümin ülfet eder [iyi geçinir], ülfet etmeyen ve ülfet edilmeyende hayır yoktur) [Beyheki]

  (Müminin yanına giren, güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık duyar) [Deylemi]

  (Mümin lanet etmez, kötülemez, müstehcen konuşmaz ve hayasız olmaz) [Hakim]

  (Mümin arıya benzer; konduğu dalı kırmaz, oraya zarar vermez Toplayıp bıraktığı eseri de güzeldir) [Beyheki]

  (Mümin, yumuşaktır, hafiftir Munis bir deve gibi boyun eğer, "Ih" denince, yer sert olsa da çöker) [Beyheki]

  (Mümin sert değildir Yumuşaklığından dolayı ahmak zannedilir) [Deylemi]

  (Mümin geçim ehlidir Arkadaşına rahatlık verir Münafık ise geçimsizdir, arkadaşına sıkıntı verir) [Dare Kutni]

  (Halkın elindekine göz dikmemek, müminin alametlerindendir) [Dare Kutni]
  (Komşusu kötülüğünden emin olmayan, mümin olamaz) [Buhari]

  (Çevrendekilerle güzel komşuluk et ve kendin için sevdiğini, başkaları için de sev ki müslüman olasın) [Harâiti]

  Kime dinin emirlerini yapmak kolay gelirse, onun salih biri olduğu anlaşılır Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Ahirete ait istediğine kolayca kavuşur, dünyaya ait olana kavuşman zorlaşırsa, bil ki sen iyi bir hâl üzerindesin Bunun tersi olursa kötü haldesin!) [Beyheki]

  Müslümanın vasıfları nelerdir
  Sual: Allah’tan korkan müslümanın vasıfları nelerdir?
  CEVAP
  Allah’tan korkan bir kimse, Onun emirlerini yapmaya, yasaklarından sakınmaya titizlikle çalışır Hiç kimseye kötülük yapmaz Kendine kötülük yapanlara sabreder Yaptığı kusurlara tevbe eder Sözünün eri olur Her iyiliği Allah için yapar

  Kimsenin malına, canına, namusuna göz dikmez Çalışırken, alış veriş ederken, kimsenin hakkını yemez Herkese iyilik eder Şüpheli şeylerden kaçınır Makam sahiplerine, zalimlere yaltaklanmaz İlim ve ahlak sahiplerine saygı gösterir

  Arkadaşlarını sever ve kendini sevdirir Kötü kimselere nasihat verir Onlara uymaz Küçüklerine merhametli ve şefkatli olur Misafirlerine ikram eder Kimseyi çekiştirmez Keyfi peşinde koşmaz Zararlı ve hatta faydasız bir şey söylemez Kimseye sert davranmaz Cömert olur Malı ve mevkii herkese iyilik etmek için ister

  Riyakârlık, iki yüzlülük yapmaz Kendini beğenmez Allahü teâlânın her an gördüğünü ve bildiğini düşünerek hiç kötülük yapmaz Onun emirlerine sarılır Yasaklarından kaçar İşte, Allah’tan korkanlar milletine, ülkesine faydalı olur

  Allahü teâlâ, Kur’an-ı kerimde, inananları şöyle tarif etmektedir:
  (Rahim olan Allahü teâlânın kulları, yeryüzünde gönül alçaklığı ile vakar ve tevazu ile yürürler Cahiller, onlara sataşacak olursa, bunlara [sağlık ve selamet sizin üzerinize olsun gibi] güzel söz söyler, [büyük bir yumuşaklık gösterirler] Onlar geceleri secde yapar ve kıyâmda dururlar [namaz kılarlar] Onlar, “yâ Rabbi, Cehennem azabını bizden uzaklaştır Cehennem azabı devamlıdır ve çok şiddetlidir Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır” derler Bir şey verdikleri zaman, israf etmez, cimrilik de yapmazlar, ikisi ortası bir yol tutarlar Kimsenin hakkını yemez, Allah’a şerik koşmaz, Ondan başkasına yalvarmazlar Allah’ın dokunulmasını haram ettiği cana kıyıp, haksız olarak kimseyi öldürmez, zina etmezler Bunlardan birini yapanın Kıyamette azabı kat kat olur, orada zelil ve hakir olarak ebedi bırakılır Ancak, Allah, tevbe eden ve doğru iman eden ve ibadet ve faydalı iş yapanların kötülüklerini iyiliğe çevirir Allah, af ve merhamet sahibidir Tevbe edip, amel-i salih işleyen, Allahü teâlâya [tevbesi makbul ve Onun rızasına kavuşmuş olarak] döner Onlar yalan yere şahitlik yapmaz, faydasız ve zararlı işlerden kaçınırlar Kendilerine âyetler okunduğu zaman, kör ve sağır davranmazlar, [dikkat ile dinleyip bu âyetlerle kendilerine yapılması emredilen şeyleri yaparlar]) [Furkan 63-73]

  İyi huylu olmanın ve bunu muhafazanın yolu
  Sual: İyi huylu olmak ve bunu muhafaza edebilmek için ne yapmalı?
  CEVAP
  İyi huylu olmak için ve iyi ahlakını muhafaza edebilmek için, salih kimselerle, iyi huylularla arkadaşlık etmelidir İnsanın ahlakı, arkadaşının huyu gibi olur Hadis-i şerifte, (İnsanın dini, arkadaşının dini gibi olur) buyuruldu Ahlakı bozan, şehveti harekete getiren kitapları okumamalı, böyle radyo ve TVden sakınmalıdır

  İyi huyların faydaları ve haramların zararları ve Cehennemdeki azapları, hep hatırlanmalıdır Mal, mevki arkasında koşanlardan hiçbiri muradına kavuşamamıştır Malı, mevkii hayır için arayan ve hayır işlerde kullanan, rahata, huzura kavuşmuştur

  Allahü teâlâdan korkmak, bu deryanın gemisidir Hadis-i şerifte, (Dünyada, kalıcı değil, yolcu gibi yaşa! Öleceğini hiç unutma) buyuruldu

  Faydasız şeylerden, oyunlardan, zararlı şakalaşmak ve münakaşa etmekten sakınmalıdır İlim öğrenmeli ve faydalı işler yapmalıdır Vaktin kıymetini bilip gece-gündüz ilim öğrenmelidir! İlim, ibadet içindir Kıyamette işten, ibadetten sorulur, çok ilim öğrendin mi diye sorulmaz İş ve ibadet de ihlas elde etmek içindir (İslam Ahlakı)

  Sert mizaçlı olmak
  Sual: Haksızlık olunca dayanamıyorum Çok sert mizaçlıyım Sert mizaçlı olmak dinen kusur mudur?
  CEVAP
  Sert mizaçlı olmak kusur değildir Ancak dine aykırı olarak sertlik yapmak kusurdur Hz Ömer’in sert mizacı övülmüş, takdir edilmiştir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (İki melek var, biri sert, biri yumuşak mizaçlıdır Bunlar, Cebrail ile Mikail’dir Peygamberlerden biri yumuşak, diğeri sert mizaçlıdır Bunlar İbrahim ile Musa’dır Benim de iki arkadaşımdan biri yumuşak, diğeri sert mizaçlıdır Bunlar, Ebu Bekir ile Ömer’dir) [Taberani]

  Kâfirlere karşı da iyi huylu olmalı
  Sual: İslamiyet’in güzel ahlakını göstermek için, kâfirlere karşı da iyi huylu olmak ve onları incitmemek gerekmez mi?
  CEVAP
  Müslümanların kâfirlere karşı da iyi huylu olmaları, onları incitmemeleri gerekir Böylece İslam dininin, iyi huylu olmayı, kardeşçe yaşamayı, çalışmayı emrettiği onlara da gösterilmiş olur Böylece iyiliği seven insanlar, seve seve müslüman olurlar Cihad etmek farzdır Cihadı devlet topla, silahla yapacağı gibi, soğuk harp ile, propaganda, neşriyat ile de yapar Her müslüman da, iyi huyları ile, iyilik yapmakla cihad yapar Çünkü cihad etmek, insanları müslüman yapmaya davet etmek demektir Görülüyor ki, kâfirlere karşı da, iyi huylu olmak, onları incitmemek, cihad etmek oluyor Cihad ise her müslümana gücü nispetinde farzdır

  Sevilmenin kısa yolu
  Sual: Sevilmenin kısa yolu nedir?
  CEVAP
  Sevilmenin yolu sevmesini bilmektir Başka bir tabirle, iyi insan, herkes tarafından sevilir Dinimizin bildirdiği esaslara uyan müslüman iyi insan demektir

  Hemen herkes, kendisiyle ilgilenilmesini, kendisinden, işlerinden bahsedilmesini ister Çok kimsenin bir dakikalık telefon konuşmasında 5-10 defa (Ben) dediği tespit edilmiştir Çok kimseyi, hükümet kurulmasından çok, kendi meselesi ilgilendirir Başkasına yaklaşabilmek için onun sevdiği, ilgilendiği konuları bilmek gerekir

  Hemen her insan, en az bir bakımdan kendini çok insandan üstün görür (Ben bakan olsam, ben başbakan olsam şöyle yaparım) dediği görülür Belki böyle konuşan kimselerin çoğunun müdür olacak kabiliyeti bile yoktur Çünkü insanın nefsi, daima yükselmeyi, şef olmayı, başkalarının kendisine tâbi olmasını ister Bu, nefsin arzusudur Herkeste de nefs olduğunu düşünerek, ona göre hareket edilirse, çetin meseleleri çözmek zor olmaz

  Bir kimsenin sevdikleri, kendini beğenip takdir edenlerdir O halde sevilmek için başkalarını takdir edip sevmek gerekir İnsanın nefsi takdirden hoşlanır, tenkitten hoşlanmaz Tenkit, düşmanlığa yol açar

  Başkalarının bize nasıl muamele etmelerini istiyorsak, biz de onlara aynı şekilde davranmalıyız! Mesela gülerek karşılanmayı, bir çay, bir kahve ikram etmelerini istiyorsak, biz de başkalarını güler yüzle karşılamalıyız, onlara gerekli ikramda bulunmalıyız!

  Sevilmek, takdir kazanmak için, herkese samimi bir alaka göstermek, gülümseyerek selam vermek, hâl ve hatır sormak gerekir Yapmacık hareketlerden de kaçınmalıdır! Yapmacık hareketler, fayda yerine çok zaman zarar verir Kendimize "Samimiyetsiz" dedirtmemeliyiz Samimi olmaya kendimizi alıştırmalıyız! Mesela birisi bizi telefonla aramış ve kendinin kim olduğunu bildirmemişse, (İnsan önce kendini tanıtır) diyerek tenkitle söze başlamamalıdır! (Buyurun efendim, kiminle müşerref oluyorum) diyerek karşımızdakinin kendisini takdim etmesine fırsat vermelidir! Daha sonra, (Efendim, size yardımcı olmak benim için bir şereftir) dersek, karşımızdakinin kalbini fethetmeye giden yolu keşfetmişiz demektir

  Kendini sevdirmenin yolu, iyi insan olmaktır İyi insan da güzel ahlaklı olandır Güzel ahlak nedir? Güzel ahlakla ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
  (Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere [Kendine bir şey vermeyenlere] ihsan etmek, güzel huylu olmaktır) [İSüyuti]

  (İyi huyları tamamlamak, yerleştirmek için gönderildim) [Hakim]
  (Sureti ve huyu güzel olanı Cehennem ateşi yakmaz) [Taberani]

  (İyi huylu olan, dünya ve ahiret saadetine kavuşur) [Taberani]
  (İnsana verilen en hayırlı şey, güzel ahlaktır) [İbni Hibban]
  (Güzel ahlaklı olmak, kişinin saadetindendir) [Beyheki]

  (Güzelin güzeli, güzel ahlaktır) [İbni Asakir]
  (En iyiniz, ahlakı en güzel olanınızdır) [Buhari]
  (Kıyamette, terazide güzel ahlaktan daha ağır gelen başka şey yoktur) [Tirmizi]

  Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmak
  Sual: İyi bir müslüman olmak için Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmak gerekiyormuş Bu nasıl olur?
  CEVAP
  İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  (Bir kimse, bir zat ile konuşunca, eğer kalbinde, dünya sevgisi azalıp, Allahü teâlâya bağlılığı artarsa, onun keramet sahibi, evliyadan bir zat olduğu anlaşılır Eğer böyle olmazsa, o zatın istidrac gösteren bir yalancı olduğu meydana çıkar (Evliya olmak için Allahü teâlânın ahlakı ile ahlaklanmak gerek) buyurulmuştur Yani Allahü teâlânın sıfatlarına uygun sıfatlar, evliyada hasıl olur Fakat bu benzerlik sadece isimdedir Yoksa sıfatların özelliğinde beraberlik olmaz (Allahü teâlânın ahlakı ile ahlaklanın) emrini anlatırken Hace M Parisa hazretleri, Tahkikat kitabında buyuruyor ki:

  "Allahü teâlânın bir sıfatı Basirdir Yani Allahü teâlâ her şeyi görür Bir kimsenin kalb gözü açılır, firaset ışığı ile, kendi ayıplarını ve başkalarının iyi huylarını görürse, yani başkalarını kendinden üstün görürse ve Allahü teâlânın her an gördüğünü göz önünde bulundurarak hep Onun beğendiği şeyleri yaparsa, bu sıfatla huylanmış olur

  Allahü teâlânın bir sıfatı da Mümittir Yani öldürücü demektir Bir kimse, sünnetler yerine yerleşmiş olan bid'atleri yok ederse, bu sıfatla sıfatlanmış olur Bütün sıfatlar, bunlar gibidir"

  Cahiller, bu ahlaklanmayı başka türlü anlamış ve yoldan çıkmıştır Evliyanın ölüleri dirilteceğini, kaybolan şeyleri bileceğini sanmışlar, günaha girmişlerdir) [Müj Mekt 107]

  Allahü teâlânın sıfatlarından biri Settardır Yani günahları örtücüdür Müslüman da, din kardeşinin kusurunu örtmelidir

  Allahü teâlâ Kerimdir Rahimdir Yani lütfu, ihsanı bol ve merhameti çoktur Müslüman da, cömert ve merhametli olmalıdır!

  Allahü teâlâ, Gaffardır, yani kullarının günahlarını affedicidir Müslümanlar da birbirlerinin kusurlarını affetmelidir!

  Af, hak ettiği bir şeyi almayıp sahibine bağışlamak demektir Allahü teâlâ affedicidir, affedenleri sever Kur'an-ı kerimde mealen, (Affet, marufu emret ve cahillerden yüz çevir!) buyuruluyor (Araf 199)

  Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
  (Affedin ki, Allahü teâlâ da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin!) [İsfehani]
  (Allah için affedeni Allahü teâlâ yükseltir, aziz eder) [Berika]

  (Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır) [İEbiddünya]

  (Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş) [Ruzeyn]

  (Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir?" diye sordu Allahü teâlâ da, "İntikam almaya gücü yeterken affedendir" buyurdu) [Harâiti]

  (Allahü teâlâ, merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez) [İAhmed]
  (Affedin ki affa kavuşasınız!) [İAhmed]

  Sual: En makbul amel nedir?
  CEVAP
  Peygamber efendimiz, en makbul amelin güzel ahlak olduğunu bildirmiş, (İman yönünden müminlerin en faziletlisi, ahlakı güzel olanlardır) buyurmuştur (Hakim)
  Bir kimse Peygamber efendimizden nasihat istedi Dedi ki:
  - Ya Resulallah bana öğüt ver!
  - Nerede olursa olsun Allah’tan kork!
  - Yine buyur ya Resulallah!
  - Her kötülüğün akabinde bir iyilik yap! İyilikler günahları giderir
  - Yine buyur!
  - Herkesle güzel geçin! (Tirmizi)

  Oğlu, Lokman aleyhisselama sorar:
  - En iyi haslet nedir?
  - Dindar olmaktır
  - Peki babacığım, bu haslet iki olursa?
  - Dindarlık ve mal sahibi olmak
  - Üç olursa?
  - Dindarlık, mal ve haya
  - Dört olursa?
  - Dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak
  - Beş olursa?
  - Dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir
  - Altı olursa?
  - Oğlum bu beş haslet kimde olursa, o kimse takva ehli, temiz bir kimsedir, Allahü teâlânın dostudur, şeytandan uzaktır

  Kur'an-ı kerimde ise mealen buyuruluyor ki:
  (Allah indinde en şerefliniz, takva ehli olanınızdır) [Hücurat 13]
  Bir kimse, asil bir aileye mensup olmasa da, güzel huylu ise, onun için güzel huyu, iyi bir asalettir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Güzel huy gibi asalet, tedbirli olmak gibi akıllılık olmaz) [İbni Mace]

  Güzel huylu kimse, insanların takdirini kazanır Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz Güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlakla memnun etmeye çalışınız!) [Hakim]

  Sual: Güzel ahlaka sahip olmak için ne yapmak gerekir?
  CEVAP
  Güzel ahlaka sahip olmak için iyi ve kötü huyları bilmek gerekir Ayrıca kendi kötü huylarını teşhis etmek gerekir Bu teşhisi kendi yapar Yahut bir âlimin, rehberin bildirmesi ile anlar İnsan kendi kusurlarını zor anlar Güvendiği arkadaşına sorarak da, kusurunu öğrenir Sadık olan dost onu tehlikelerden, korkulardan koruyan kimsedir Düşmanlarının kendisine karşı kullandıkları kelimeler de, insana ayıplarını tanıtmaya yarar Çünkü düşman, insanın ayıplarını arayıp, yüzüne çarpar Arkadaş ise, insanın ayıplarını pek görmez

  Birisi İbrahim Ethem hazretlerine, aybını, kusurunu bildirmesi için yalvarınca, (Seni dost edindim Her halin bana güzel görünüyor Aybını başkasına sor) dedi

  Başkasında bir ayıp görünce, bunu kendinde aramak, kendinde bulursa, bundan kurtulmaya çalışmak gerekir (Mümin müminin aynasıdır) hadis-i şerifinin manası budur Yani, başkasının ayıplarında, kendi ayıplarını görür İsa aleyhisselama, bu güzel ahlakını kimden öğrendin, dediklerinde, (Birinden öğrenmedim İnsanlara baktım Hoşuma gitmeyen şeylerinden sakındım Beğendiğimi ben de yaptım) buyurdu Hz Lokman’a, (Edebi kimden öğrendin) denince, (Edepsizden) dedi

  Selef-i salihinin, Eshab-ı kiramın, evliyanın menkıbelerini okumak da, iyi huylu olmaya sebep olur Kendinde kötü huy bulunan kimse, buna yakalanmanın sebebini araştırmalı, bu sebebi yok etmeye, bunun zıddını yapmaya çalışmalıdır Kötü huydan kurtulmak, bunun zıddını yapmak için çok uğraşmak gerekir Çünkü, insanın alıştığı şeyden kurtulması güçtür Kötü şeyler nefse tatlı gelir

  Çocukları ihmal etmeyelim
  Bugün, bütün hıristiyan ülkelerinde, bir çocuk dünyaya gelir gelmez, buna bozuk dinlerinin icaplarını yapıyorlar Her yaştaki insanlara, yahudiliği ve hıristiyanlığı titizlikle aşılıyorlar Müslümanların imanlarını, dinlerini çalmak ve yok etmek ve onları da, hıristiyan yapmak için, İslam ülkelerine paket paket kitap, broşür ve sinema filmleri gönderiyorlar

  O halde müslümanlar, din cahillerinin hilelerine, yalanlarına aldanmamalı, bize emanet edilen çocuklarımıza sahip olmalıyız Onlara sahip olmak da, dinimizin emirlerine uygun olarak yetiştirmekle olur Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Ahlakınızı güzelleştirin!) [İbni Lal]

  En vahşi hayvan bile terbiye ile ehlileştiriliyor Hiçbir zaman elma çekirdeğinden portakal olmaz Fakat elma fidanını büyüterek, lüzumlu aşı ve kültürel tedbirlerle kaliteli elma veren bir ağaç olarak yetiştirmek mümkündür Bunun gibi insan tabiatında bulunan bazı arzular yok edilemez, fakat terbiye edilebilir

  Her şeyi, zıddı kırar Kötü huyları, iyi huylar yok eder Bu bakımdan kendini zorla da olsa iyi işler yapmaya alıştırmalı, onları âdet haline getirmelidir Çocuk, işleri ve ahlakı iyi olan insanlarla arkadaşlık ettirilirse, güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur Bu esaslar dahilinde çocuklar yetiştirilirse dünya ve ahiret saadeti elde edilir Kıyamet günü, ana-baba, çocuğuna öğretmesi gereken ilimlerden mesul olacak, vazifesini yapmamış ise, yahut kusur etmiş ise cezaya çaptırılacaktır Çocuklarını İslam terbiyesi üzerine yetiştirmeyenler, dünya ve ahiret felaketine maruz kalacaklardır

  Ne mutlu çocuğunu İslam ahlakı ile yetiştirenlere


  Paylaş
  Güzel ahlak [soru ve cevaplar] Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu tealanın emretmiş olduğu her şey insanların faydasınadır. Emrettikleri güzel ahlakı da temsil etmektedir. Bunlara uyan bir kimsenin karakteri de en güzellerden olur.ahlak soru ve cevapları,  ahlak soruları ve cevapları,  ahlak soru cevap,  güzel ahlaklı kadın,  ahlaklı kadın nasıl olur,  ahlakla sorular ve cevapları