Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Gülme adabı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gülme adabı

  Reklam
  Gülme adabı..


  Güzel ahlak sahibi olmak isteyen bir kimse gülmesinde de ölçülü olmalıdır Çok gülmemeli, gülünce kahkaha ile gülmemelidir Bu hususta da Sevgili Peygamberimiz rehber edinmelidir

  Sevgili Peygamberimiz (sav) insanların en mütebessimi idi Hiçbir zaman kahkaha ile gülmez, güldükleri zaman sadece tebessüm ederek gülerlerdi (Şemail-i Şerif, 243)

  Hz Aişe (ra) bu mevzuda şöyle demektedir: "Peygamber Efendimiz'in bir kez olsun tam bir biçimde güldüğüne rastlamadım O hep gülümserdi"

  Hz Abdullah b Haris b Cez şöyle demektedir: "Peygamber Efendimiz'den daha çok gülümseyen kimseyi görmedim Peygamber Efendimizin gülmeleri hep gülümseme idi"

  Şimdi de mevzu ile ilgili hadis-i şeriflerden iki tanesine bakalım: Hz Ebû Hüreyre (ra) Peygamber Efendimizin (sav) şöyle buyurduğunu naklediyor: "Haramlardan sakın ki, insanların en abidi olasın Allah'ın taksimine razı ol ki, halkın en zengini olasın Komşuna iyilik yap ki, (kamil) mü'min olasın Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki, (halis) Müslüman olasın Bir de sakın çok gülme Zira fazla gülme kalbi öldürür" (Ramûz, c1/13-7)

  Ebû Zer Gifârî (ra) Resulullah'ın (sav) şöyle buyurduğunu anlattı: "Eğer bildiğim kadarını bilseydiniz, az güler çok ağlardınız"

  "Eğer benim bildiğim kadarını bilseydiniz, dağlara çıkardınız Eğer bildiğim kadarını bilseydiniz, durmadan Rabbinize yalvarır, ağlardınız Eğer bildiğim kadarını bilseydiniz, kadınlarınızla yatamazdınız Yataklarınızda duramazdınız" (Tenbihü'l-Gafilin, c1/222)

  Bu rivayetlerden anlaşılacağı üzere; tebessüm edip gülümsemek mübahtır Kahkaha ile gülmek ise caiz değildir
  Bu durumda akıllı kimse kahkaha ile gülmemelidir Çünkü bir kimse dünyada kahkaha ile gülerse ahirette çok ağlar (age, c1/220)

  Yahya b Muaz Raizi şöyle dedi: "Dört şey vardır ki, mü'mini gülmeye bırakmaz Şunlardır: 1 Ahiret işleri, 2 Geçim derdi, 3 Günahların verdiği gam keder, 4 Musibetlerden gelen elemler Bunun bir manası da şudur: "Mü'min bu anlatılan dört şeyle meşgul olmalı Çünkü bunlar onu kahkaha ile gülmekten alıkoyar"

  Üç şey kalbi karartır: Çok gülmek, acıkmadan yemek ve lüzumsuz konuşmak
  Ebû'l-leys Semerkandî, "Bilhassa, kahkaha ile katıla katıla gülmekten sakın Çünkü onda sekiz afet vardır" demekte ve bu afetleri şu şekilde sıralamaktadır:

  "1- İlim sahipleri ve akıllı kimseler seni ayıplar
  2- Sefihler ve cahiller başına üşüşürler
  3- Eğer cahil bir kimse isen, cehaletin artar Bir ilim sahibi isen, ilmin eksilir Bu konuda şöyle bir rivaret vardır: "Bir ilim sahibi kahkaha ile gülerse ilminin bir kısmını atmış olur"
  4- Geçmişte işlenen günahlar unutulur
  5- Gelecekte günahlara cüret artar Çünkü kalbi karartır
  6- Ölümü ve ahireti unutur
  7- Sana bakıp gülenlerin günahlarını da yüklenirsin
  8- Ahirette çok ağlamaya vesile olur
  "Bu manada gelen bir ayet mealen şöyledir: "Yaptıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar" (Tevbe sûresi, 82)
  Bu ayetin tefsirinde, Ebû Zer (ra) şöyle der: "Dünya kısadır; orada istedikleri kadar gülsünler Ancak, ahirete vardıklarında, Allah'ın huzuruna çıktıkları zaman hep ağlarlar Ahiret sonsuzdur Bu yüzden oranın ağlaması da sonsuz olur" (age, c1/226)  Paylaş
  Gülme adabı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dünyada artık gülümseyen çok az...Kahkaha tercih ediliyor ne yazık ki...Hele bu kahkahayı kötü biri atıyorsa daha kötü.... 3. 3
  hele yabancı erkeklerin yanında kahkaha atan kadınlar yok mu Allah hidayete erdirsin saol paylaşımın için 4. 4
  Alemlere rahmet iki cihan serveri Efendimiz bize sadakayı çok vermemizi telkin etmektedir. “Verecek bir şeyimiz yok Ya Rasülallah” diyenlere de “İnsanlara tebessüm etmeniz de bir sadakadır” buyurmuşlardır.

  Yüce Rabbimizin şu nimetlerine bakınız. Herkese güler yüzle davranmayı sadaka vermiş gibi sevapla mükafatlandırıyor.

  Bir Müslüman olarak rastladıklarına verdiğin selâmdan, sorduğun hatırdan bile mükâfat kazanıyorsun.

  Peygamberimizin şu müjdesi bize ne büyük ümitler veriyor. Buyuruyor ki:

  “İki mü’min karşılaşıp müsafaha ettikleri zaman, aralarında yetmiş mağfiret taksim edilir. Bunun altmışdokuzu güler yüzlü olanındır.” (İhya-u Ulumid-din. c/2, sf: 179.)

  Güler yüz, gülleri açmış bahçe gibidir. Seyredenlere bir güzellik verir. İnsan, güzellikler karşısında güzelleşir. Güler yüzlü olanların yanında ruhu aydınlanır.

  Kahkaha Şeytandan,Tebessüm Rahman'dandır... 5. 5
  Rabbim hepimize tebbessümü yaşattırsın kardeşim.efendimizin sünneti olan tebessümü bizlerle paylaştığınız için teşekkürler allahım razı olsun.. 6. 6
  Allah razı olsun.... 7. 7
  Allah CC razı olsun ..gülme adabı,  kadinin gulmesi,  kahkaha ile ilgili hadisler,  kadının gülmesi,  gülme adabi,  kadının kahkaha ile gülmek,  ölçülü gülmek