Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Öfkeyi Yenmek Ve İnsanları Affetmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Öfkeyi Yenmek Ve İnsanları Affetmek

  Reklam
  Öfkeyi Yenmek Ve İnsanları Affetmek

  "(O takva sahipleri) bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini tutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır Allah da iyilik edenleri sever" (Al-İ İmran Suresi / 134)

  Değerli müminler!

  İslâm, huy güzelliğinden ibaret olduğundan dinî nizamımızın ahlakî düzene bağlanması zorunludur
  Güzel ahlak: AkIî, kalbî, amelî kıymetlerimizi Allah emrinde ve rızasına uygun bir şekilde kullanabilme hasletidir
  Bunun zıddı olan kötü ahlak da: İnsanlık değerlerimizi, Allah’ın rızası dışında harcamak şaşkınlığıdır
  Kötü ahlakın en korkuncu ve felaket alanı en geniş olanı «Öfke» dediğimiz musibettir Zira, dünya ve ahıret saadetimizi bir nevi cehenneme çeviren; insanlık yüzümüzü ateşli çizgileriyle bozan öfke hali: Çeşitli kötülükler ve afetler yağdıran bir felaket bulutuna benzer Öfkeli adamın elinden her an bir belâ çıkabilir İntikam, kin, hakaret, kavga, cinayet gibi kötülükler zuhur edebilirBöyle bir felaketle karşı karşıya gelen fertler, aileler ve toplumlar adeta bir yangın istilasına uğramış olurlar

  Öfkeye sebebiyet verebilecek durumlar önceden önlenmez, tedbir alınmaz ve ihmal edilirse, öfke ateşi gerek fertleri, gerek aileleri ve gerekse toplumları, hatta milletleri perişan eder Bu bakımdan din büyükleri, ahlak ve fazilet önderleri, bu belânın getireceği sonuçlardan ürkmüşler ve onu önlemenin çarelerini aramışlardır

  Öfkenin en başta gelen sebeplerinden bir kaçı şunlardır: Hoşumuza gitmeyen, kibrimize dokunan, menfaatlerimizi zedeleyen ya da zararımıza sebebiyet veren şeylerdir Böyle durumlarla karşılaşan kişinin bu gibi olaylar karşısında içinde meydana gelen hissi, yani duygusal bir husumet kaynaşmasıdır öfke Bu gibi düşmanlık duyguları kişinin içinde kalırsa kin ve nefret şeklinde insanın içini kemirdiği gibi, dışarıya aksettirildiği vakit de hiddet ve tehevvür denilen bir kızgınlılık halini ortaya koyar

  İçimizde kökleşen öfkeli durum, bizi her an bir felaketle karşı karşıya getireiceğinden, onu ahlakî tedbirlerle yok etmeğe çalışmak lazımdır Zira, öfke, insanı akıldan mahrum eden muvakkat bir delilik; insanı, insanlık sıfatından bir süre de olsa alıkoyan korkunç bir afet, onu ahlakî güzellikten ve faziletten mahrum eden bir çirkinliktir

  Öfkelenen bir kişinin yüzüne akseden bozuk manzarayı seyretmek bile, bazen insana ürperti hali dahi verebilir

  Öfkelinin renkten renge giren sımasında, gözlerinin fitne kıvılcımlarına dönmesi; cehresinin etrafa adeta cehennemî lâvlar sıçratması, kainatta örnek varlık olarak yaratılan insan için ne hazin ve acı bir durumdur

  Değerli müminler!

  İnsan haddizatında, içi dışı ma’mur ilahi bir köşk gibidir; onu öfke ateşleriyle tahrip ederek insanlığı yangın yerine çevirmek ona yapılacak en büyük ihanetlerden biridir

  Vücut gemisi her an, vahyin öncülüğünde ve aklın kaptanlığında esenlik sahiline yol alamaya devam etmesi gerekir İlâhî vahyin ışığı söndürülür; akıl kaptanı; öfke ile kendinden geçer ve gemiyi hiddet fırtınasının felaket rüzgarlarına doğru iterse ondan selamet haberi beklenebilir mi?

  Ne acıdır ki tarihimiz, öfke sonucu nice acı facialarla doludur

  öfke afetinden kurtulmak: Onun, netice itibariyle getireceği afetleri düşünmekle mümkündür Geçmişteki büyüklerimiz: «Öfke baldan tatlıdır» demekle zehirli lezzetine işaret etmişlerdir

  Öfkenin, dünya ıstıraplarına ilâve olarak getireceği ahıret azaplarını düşünmek de onu önlemek hususunda en kuvvetli bir sebep olur Hele, öfkesini yenenler hakkındaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri düşünmek ve bu konudaki müjdelerini dikkat nazarına almak; kusurları afvetme; insanlara karşı yumuşak davranma gibi ahlakî faziletleri hesaba katmak; öfkeyi yok etmek için en müessir çarelerdir

  Hutbemin başında okuduğum ayeti celilede şöyle buyurulmaktadır:

  "(O takva sahipleri) bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini tutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır Allah da iyilik edenleri sever" (Al-İ İmran Suresi / 134)

  Aleyhissalât ü vesselam Efendimiz de Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

  "Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yenen kimse değildir Kuvvetli ve kahraman, ancak öfke zamanında nefsine mâlik olan ve öfkesini yenen kimsedir" (Müslim, Birr ve Sıla, 107)

  Hulâsa, öfke ve kızgınlık dediğimiz duygu hali, sırf Allah için olursa ibadet, dünya ve nefis adına olursa bir felakettirVesselam

  MALİ KARAHASANOĞLU  Paylaş
  Öfkeyi Yenmek Ve İnsanları Affetmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Öfke ile kalkan zararla oturur demiş atalarımız. Sadece karşı taraf için değil öfke ile hareket eden kişilerin o anlık ve daha sonrası için nefret duygularına bir tohum daha atmaktadır.insanları affetmek,  allah rızası için affetmek,  insanlari affetmek,  bir insanı affetmek ,  bi insanı affetmek,  öfkeyi yenmek ve bagıslamak kompozisyon,  islam kin nefret öfke affetmek