Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Vera Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vera Nedir?

  Reklam
  Vera Nedir?

  VERA

  Vera; hayırlı ve övgüye değer amellere sarılıp, geçici dünya hevesi peşinde koşmayı terk etmeyi gerektirir Yine vera; emredilen ve nehyedilen bütün dini hükümleri teferruatı ve incelikleriyle tatbik etmeyi gerektirir Bunun gereği olarak, ağızdan giren ve çıkanın Allah ve Rasulü’nün sevdiği şeyler olmasına dikkat etmek, günaha düşmekten ve harama bulaşmaktan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durmak, zerre kadar da olsa kimsenin hakkını üzerine geçirmemek veradır Hz Ebubekir (ra) “Bir nevi harama düşeriz korkusuyla yetmiş çeşit helali terkeyledik” sözüyle vera örneği sergilemiştir
  Gereksiz şeyleri terk etmek demek olan “malayani” yi terk etmek de vera cümlesindedir Zaten Hz Peygamber (sav) bir hadisinde kişinin lüzumsuz şeyleri terk etmesinin o kişinin İslami güzelliği gereği, bir başka deyişle İslam’ı iyi anlayıp uyguladığının delili olduğunu söylemiştir (Tirmizi, Zühd,11;İbn Mace, Fiten, 12)
  Vera ile Zühd arasındaki fark,vera şüpheli şeyleri, zühd ise ihtiyaç fazlasını terk etmektir Vera’yı takva karşılığı alanlar olsa da vera; takvanın ileri bir merhalesidir Veranın sevabı ve neticesi, ahirette hesabın hafif olmasını sağlar
  Haramda vera(kaçınmak) dindarlıktır Lakin bunun da dereceleri vardır İmam-ı Gazali veranın dört derecesi olduğunu söyler:
  A_ Haram olan şeylerden kaçınmak,
  B_ Şüpheli şeylere karşı korunmak (ki bu salihlerin vera’ı dır)
  C_ Harama sebep olması ihtimalini düşünerek helali terk etmek (ki bu muttakilerin vera’ı dır)
  D_ Her ne kadar kendini harama düşürmeyecekse de, Allah’a yakınlığının artmayacak şekilde ömrünün bir kısmının boşa geçeceği korkusundan dolayı , bütün mevcudiyetiyle Allah’a teveccüh edip, Allah’ın dışında her şeyden yüz çevirmek (ki bu da sıdıkların vera’ı dır)
  Allah’ın helal kıldığı şeyleri, mubahları haram kılmak hiçbir kimsenin haddi değildir ve tehlikelidir!!
  Peygamber Efendimiz(sav)’in Vera ile ilgili bazı Hadis-i Şerifleri
  Ebu Hureyre(ra) anlatıyor: “Rasulullah(sav) buyurdular ki: “Ey Ebu Hureyre, vera sahibi ol (harama götürme şüphesi olan şeylerden de kaçın) ki insanların Allah’a en iyi kulluk edeni olasın! Kanaatkarlığı esas al ki insanların Allah’a en iyi şükredeni olasın Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki (kamil) mü’min olasın Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki (kamil bir) Müslüman olasın Gülmeyi az yap, zira çok gülmek kalbi öldürür”
  Ebu Zerr (ra) anlatıyor: Rasulullah (sav) buyurdular ki: “Tedbir gibi akıl yoktur Sakınmak gibi vera yoktur İyi huy gibi haseb (itibar vesilesi) yoktur
  Ebu Zerr (ra) anlatıyor: Rasulullah (sav) buyurdular ki: Ben bir kelime “Bir ayet” biliyorum Eğer insanların hepsi onu tutsaydılar hepsine kafi gelirdi ‘Ashab: ‘Ey Allah’ın Rasulu , bu hangi ayettir?’ dediler, Aleyhissalatu vesselem: ‘Ve kim Allah’tan korkarsa, Allah o kimseye (darlıktan genişliğe) bir çıkış yolu ihsan eder’ (talak-2) ayetini okudu”
  Abdullah ibnu Amr (ra) anlatıyor: “Rasulullah(sav)’a : ‘En efdal insan kimdir?’ diye sorulmuştu ‘kalbi mahmum(pak), dili doğru sözlü olan herkes’ buyurdular Ashab: ‘doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz Mahmumul kalb ne demektir?’ diye sordu
  (Mahmumul kalb), Allah’tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, haset yoktur “ buyurdular

  Ramazan Akınkan
  İsk.Hatay  Paylaş
  Vera Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Vera, Müslümanların bu dünyanın geçici heveslerine kapılmayıp bir tek Allahu tealanın emir ve isteklerini yerine getirmek için bize verilen ömrü bu yolda harcamak anlamına gelir.vera ile ilgili hadisler