Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Dili Muhafaza Etmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dili Muhafaza Etmek

  Reklam
  Dili Muhafaza Etmek


  Allah (cc) insanları ruh ve beden kabiliyetleri bakımından, canlıların en mükemmeli kılmıştır Bir ayrıcalık olarak da insana; düşünme ve konuşma yeteneği vermiş ve düşündüklerini ifade edebilmesi için de, ona özel bir organ olan DİL bahşetmiştir  CENAB-I HAKK, insan için dilin büyük bir nimet olduğuna, "Biz ona bir dil ve iki dudak vermedik mi?" (1) mealindeki ayetinde işaret etmektedir


  Dil ile söylediğimiz her sözün, melekler tarafından kaydedilmekte olduğuna da şöyle işaret edilmektedir: "İnsan, hiç bir söz söylemez ki, onun yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın" (2)

  Ayrıca Kur'an-ı Kerîm'de, dilimizin kıyamet günü lehimizde veya aleyhimizde şahitlik yapacağı da vurgulanmaktadır (3)


  Dil, bir anahtar gibidir Hayrın da, şerrin de kapısını açabilir Bu nedenle ağzımızdan çıkacak sözlere dikkat etmeli, AKLIN ve İMAN'ın terazisinde tarttıktan sonra söylemeliyiz Düşünmeden söylediğimiz sözlerin, bazen kırgınlıklara, dargınlıklara, kavgalara, hatta çeşitli olumsuzluklara kapı açabileceğini ve insanî ilişkilerin bozulmasına sebep olabileceğini unutmamalıyız

  O halde sözlerin en güzelini söylemeli, yeri ve sırası gelmeden her akla geleni konuşmamalıyız Yüce RABBİMİZ bu konuda meâlen şöyle buyurmaktadır: "Kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler Sonra şeytan aralarını bozar Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır" (4)

  Allah Âzze ve Celle, Nahl Sûresinin 125 âyetinde, insanları hikmetli ve güzel sözlerle dine davet etmemizi emretmiş ve tatlı dilin ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir (5)

  Ayrıca salih amellerle birlikte güzel sözlerin, O (cc)'nun yüce huzuruna ulaşacağını bildirmekte (6) ve dilleriyle insanları incitenleri de yermektedir (7)

  Peygamberimiz (Selamun AleykumV), insanı günaha en çok sevk eden organın dil olduğuna dikkat çekmiş ve Allah (cc) katında en değerli Müslümanın, eliyle ve diliyle başkalarına zarar vermeyen kişi olduğunu açıklamıştır

  Ashabından biri, "Ya Rasulallah ! Bana, titizlikle sarılmam gereken bir tavsiyede bulunur musunuz ?" dedi Peygamberimiz de: "Rabbim Allah'tır de ve istikamet üzere ol" buyurdu


  Sahabi "Günah işleme bakımından benim en çok dikkat etmem gereken şey nedir ?" diye sorduğunda ise, Efendimiz (Selamun AleykumV) eliyle dilini göstererek, "Budur" ( 8 ) demiştir

  Doğru ve güzel söz söylemeyi, dinimiz sadaka saymış ve bu tür sözlerin Allah katında sevap kazanmamıza vesile olacağını bildirmiştir

  Bunun için bir Müslümanın tatlı dilli, güler yüzlü, şirin sözlü olması ve kimseyi incitmemesi gerekir Ona yakışan budur İftira, yalan, anlamadan dinlemeden kırıcı sözler söyleme, insanlara sözleri ile baskı uygulama, gıybet, söz gezdirme, ara bozma, insanları birbirine düşürme gibi dinimizin haram kıldığı sözleri söylemekten ve dinlemekten kesinlikle kaçınmalı ve meâlini sunacağım şu Âyet-i Kerîme ve Hadis-i Şerif ile hep hatırımızda tutmalıyız;

  "Rahman'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) 'Selâm' derler (ve oradan geçer giderler) Onlar, yalan yere şahitlik etmezler ! Boş ve kötü sözlerle karşılaştıklarında vakar ile oradan ayrılırlar" (9)  Resulullah (Selamun AleykumV) buyurdular ki: "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun" (10)  (1) Beled, 90/9
  (2) Kâf, 50/17
  (3) Nur, 24/25
  (4) İsrâ, 17/53
  (5) Nahl, 6/125
  (6) Fatır 35/10
  (7) Ahzab, 33/19; Hümeze, 1-2
  ( 8 ) Riyazu’s-Salihin,s534, HNo524
  (9) Furkan 25/63 ve 72
  (10) Kütübü Sitte Hadis No: 5910
  Paylaş
  Dili Muhafaza Etmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her şeyde olduğu gibi konuşmanın da israfı bulunmaktadır. Fazla konuşmanın günah olması içindeki gereksiz ve abartı yalan ya da gıybeti barındırdığındandır. Bu nedenle israf kabul edilmiş ve gerekli sözler sarf edilmelidir.dili muhafaza etmek vaaz,  dil hakkında vaaz,  dil ile ilgili vaaz,  dilimizi muhafaza vaaz,  dili korumak vaaz,  dilin önemi ile ilgili vaaz,  dil ile ilgili vaazlar