Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Mütevazi Olmak - Niçin Mütevazi olmalıyız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mütevazi Olmak - Niçin Mütevazi olmalıyız?

  Reklam
  NİÇİN MÜTEVÂZÎ OLMALIYIZ?  Tevâzû, insanlara karşı alçak gönüllü olmak, kibirlenip böbürlenmekten sakınmak anlamına gelen ahlâkî bir terimdir Kur’an-ı Kerim, dürüst ve erdemli kulların özelliklerinden bahsederken onların yeryüzünde tevâzû içinde yürüdüklerini ifade etmektedir[1]

  Hz Peygamber mütevâzî olmayı değişmez bir davranış kuralı olarak benimsemiştir Onun Müslümanlar tarafından çok sevilmesinde, alçak gönüllülüğünün rolü çok büyüktür[2] Zira bütün peygamberler onun gibi alçak gönüllü kimseler olmuşlardır

  Bununla birlikte şunu da ifade edelim ki, mütevâzî olacağız derken, izzet-i nefsi zedeleyecek şekilde hor ve hakir bir duruma düşmek de İslam ahlakıyla bağdaşmasa gerektir Çünkü mü’minin şerefi yücedir[3] ve her mü’min bu onurunu korumak zorundadır Bu nedenle de kendisini küçük düşürecek davranışlardan kaçınması gerekmektedir

  Tevâzuun zıddı, kendini beğenerek gurur ve kibire kapılmaktır Bu da çok tehlikeli bir durumdur Kibir bütün kötü huyların en başında gelir Çünkü kibir, insanlar arasında kin doğurur Toplumsal uzlaşma ve kaynaşmayı baltalar Dostların gönüllerine nefret sokar[4] Bu itibarla Hz Peygamber kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kişinin cennete giremeyeceğini haber vererek bu kötü huydan mü’minleri sakındırmıştır[5] Çünkü kibir, cennetin tüm kapılarını kapatır Kendinin beğenen bir insan kendisi için istediğini başkaları için istemez Sadece ve sadece kendisini düşünür Bu durumda Hz Peygamber’in şu ikazı geçerli olur “Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız İman etmedikçe de cennete giremezsiniz”[6] Dolayısıyla bu hadis-i şerifte cennete girmek için imana, imanın güçlü olması için de kibir göstermeden diğer mü’minleri sevmeye teşvik olduğu anlaşılmaktadır

  Kibirli kimse benlik iddiası taşıdığından alçak gönüllü olamaz[7] Kibir hastalığı bulaşan birisi artık iflah olamaz Böyle bir kimse “ben olmazsam olmaz” der “Küçük dağları da, tepeleri de ben yarattım” edasıyla yürür[8] Yanlışlarını tıpkı şeytan gibi inatla savunur Kendinden başka hiçbir kimseyi beğenmez Her zaman kendisini ön plana çıkartır Her güzel davranışta bir kusur arar Başkalarına verilen nimetleri kıskanır Sürekli onlar aleyhine konuşur Etrafına negatif duygular saçar Bardağın dolu tarafını değil, devamlı boş tarafını görür Kolay kolay memnun olmaz Her zaman başkalarını eleştirir Böyle bir kimse yaşadığı çevrede kesinlikle sevilmez[9] İnsanlar ona bir müddet katlanırlar Servetini veya yetkilerini kaybettiğinde ise insanlar ona hak ettiği gibi davranırlar Yani; onu yalnızlığa ve unutulmaya terk ederler Bu itibarla kendisine kibir virüsü bulaşan bir kimsenin bir an önce yapması gereken şey; derhal o virüsten kurtulmak için çaba sarf etmesi ve tedavi imkanlarını araştırmasıdır

  Özetle ifade edecek olursak, ölünceye kadar dürüst ve erdemli bir hayat yaşayıp cenneti elde etmek isteyen bir kimse, kibir gibi kötü bir duyguyu terk edip alçak gönüllü olmak zorundadır Dolayısıyla bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik, mütevâzî olması ve hiçbir kimseyi hor görmemesidir İki dünyada da huzur bulmak isteyenler, alçak gönüllülüğü kalıcı erdeme dönüştürmek durumundadırlar Erdemleri kalıcı hale dönüştüren ise imandır Öyleyse herkesin imanını sağlamlaştırması, salih amellerle imanını takviye etmesi gerekmektedir İmanını korumasız bırakıp şeytanın saldırılarına açık hale getiren bir kimsenin, virüsler karşısında hiçbir tedavi için gayret göstermeyen, tehlikelere karşı tedbir almayan kişinin durumuna düşeceği ve sonuçta ise yenileceği gün gibi açıktır

  Selam ve dua ile…  Paylaş
  Mütevazi Olmak - Niçin Mütevazi olmalıyız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hiç bir insan kötü huyların kendilerine yansıtılmasını istemez. Bu nedenle kendileri de dahil olmak üzere bu kötü huyları yapmamaları gerekir. Kibir gösteriş gibi huylar insanları üzer ve geçici hevesler peşinde rakabeti doğurur aynı zamanda nefret ve kine de neden olur.neden alçak gönüllü olmalıyız