Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Affedici Olabilmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Affedici Olabilmek

  Reklam
  AFFEDİCİ OLABİLMEK


  Öfkelendiklerinde kusurları bağışlarlar
  Şûrâ Sûresi, 42:37

  KUR’ÂN’DA övgü ile söz edilen kulların başta gelen özelliklerinden biri de, birçok âyet-i kerimede geçtiği gibi, affediciliktir Bu âyette ise, “öfkelendikleri zaman” kaydının da eklenmesiyle, bu özelliğe ayrı bir vurgu yapılmıştır

  Affedicilik, bir mü’minin imanından gelen nitelikleri arasındadır Çünkü bu, esas itibarıyla, Allah’ın sıfatlarındandır Kur’ân ve Hadis, Yüce Allah’ı bize çok affedici, çok bağışlayıcı olarak tanıtır Allah ise, bağışlayıcılığının eserini kulunun üzerinde görmek ister Bu da iki şekilde olur:

  Bir yandan kul, kendi kusurları nedeniyle Allah’ın affına muhtaç olduğunu bilir ve tevbe ile, istiğfar ile Onun rahmetine müracaat ederek bağışlanma ister

  Bir yandan da, Allah’ın kullarına karşı bizzat kendisi affedici olmaya çalışır; onların kusurlarını örter ve affeder Böylece, Rabbinin affediciliğine, bir başka şekilde, kendi davranışlarıyla bir ayna olmuş olur Bu ise onu Rabbinin affına daha da çok yaklaştırır İnsanlara karşı kusur örtücü ve bağışlayıcı olan bir kimsenin, Rabbinden bağışlanma ummaya elbette ki daha fazla hakkı vardır

  Kur’ân eğer bir davranışı modelini bize örnek olarak göstermişse, yaratılışımız için en uygun şeyin o davranış biçimi olduğundan şüphe edilmemelidir Zira Kur’ân ve yaratılış, sık sık değindiğimiz gibi, karşılıklı olarak birbirini şerh eder Kur’ân “Affedici olun” buyurduğunda, insanın yaratılışı da bunu tasdik eder; hem bireysel, hem de toplumsal hayattaki sonuçlarıyla, affediciliğin insan için en doğru bir hayat tarzı olduğunu gösterir

  Yapılan çok sayıda araştırma, affetmesini bilen insanların, kanser ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere, pek çok sağlık sorunuyla daha rahat bir şekilde baş edebildiklerini göstermiştir

  Kin-nefret-öfke-acı döngüsünü kırarak insanı bir barış atmosferine kavuşturan bu özellik, aynı etkiyi insan toplulukları üzerinde de yapmaktadır Yine araştırmalar, affediciliğin yaygın olduğu toplumlarda suç oranının da düştüğünü ortaya çıkarmıştır

  Affetmek güzeldir, ama kolay değildir Hele öfkesi galeyan halinde iken affedebilmek hiç kolay değildir

  Ancak Kur’ân bize bunu hedef olarak gösteriyor

  Kur’ân’ın gösterdiği bu hedef ise, ciddî bir eğitime, bir nefis terbiyesine ihtiyaç gösteriyor

  Ve insanlar ancak böyle bir olgunlaşma sürecinden geçip de bir özgüvene, güçlü bir kişiliğe kavuştuktan, kendisiyle ve hayatla barışık hale geldikten sonra, affediciliği bir ilke olarak hayatlarına yansıtabiliyorlar

  Gerçekten de, affetmek güçlü insanların işidir Zayıflar asla affedici olamazlar Bir kısım toplulukların, fanatik grupların, hattâ bazı ulusların, uğradıkları haksızlıkların şokundan bir türlü sıyrılamayışları ve intikam duygularından kendilerini kurtaramayışları işte bu yüzdendir

  Affedicilik güçlü insanların özelliği olduğuna göre, insan ne derece güçlü bir manevî yapıya sahipse, affetme potansiyeli de o derece yüksek demektir Kur’ân ve Hadis ise, bu konuda insanın önüne alabildiğine geniş bir gelişim ufku açmakta, ona son derece ileri hedefler göstermektedir “Hizmetçimi günde kaç defa affedeyim?” diye soran birisine, Peygamberimiz, “Hergün yetmiş defa” cevabını vermiştir[1]

  Bu cevap, affedicilikte bir üst sınır olmadığını gösteriyor Başka bir ifadeyle, biz ne kadar affa muhtaç isek, o kadar affedici olmalıyız da diyebiliriz Zira bizim insanlara karşı muamelemiz, Allah’ın huzurunda karşılaşacağımız muamelede belirleyici rol oynayacaktır

  Şunu da unutmamak gerekir ki, bu İlâhî ahlâktan ne kadar nasip sahibi olabilirsek, Allah katında da, insanlar arasında da o kadar değere sahip olmuşuz demektir Bunu Allah’ın Resulü haber veriyor:

  “Allah, affeden kulun değerini arttırır”[2]

  Ümit Şimşek

  [1] Ebû Dâvud, Edeb: 123; Tirmizî, Birr: 31
  [2] Müslim, Birr: 69; Tirmizî, Birr: 82  Paylaş
  Affedici Olabilmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir insanın kendisine kötülük yaparak haksızlık yapması çok ağır bir şeydir. Bunun affedilmesi de çok zordur. Fakat affetmek erdemdendir ve Allahu teala affedenleri sever bunun için affetmek gerekir.