Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Kur'an Ahlakıyla Ahlaklanmış Bİr Müslüman Nasıl Olmalı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'an Ahlakıyla Ahlaklanmış Bİr Müslüman Nasıl Olmalı?

  Reklam
  Kur'an Ahlakıyla Ahlaklanmış Bİr Müslüman Nasıl Olmalı?

  Kuranı Kerimden öğrendiğimize göre Kurana ahlakı ile ahlaklanmış bir Müslümanın başlıca özellikleri şunlardır

  1- Allah’ın birliğine ve ondan başka ilah olmadığına, Hz Muhammed (sav)’in Allah’tan getirdiği şeylerin hepsine kesin ve tereddütsüz bir şekilde inanır ve dili ile bunları ikrar eder, söyler
  2- Allah’ın emreylediği ve Hazreti Muhammed (sav)’inde gösterdiği şekil üzere namazını kılar, orucunu tutar, zenginse malının zekatını verir, zenginse hac görevini yerine getirir
  3- Yetimlere, yoksullara, muhtaçlara, yakınlarına, yolda kalmışlara malıyla canıyla gücü yettiği kadar seve seve yardımda bulunur
  4- Tehlikeli durumlarda asla sarsılmaz, gevşeklik göstermez, Allah’a itimad eder
  5- Felaketleri metanetle karşılar, bunları başarıyla atlatabilmek için bütün gücünü sarfeder ve nihayet çaresizliğe karşı sabır ve tahammül gösterir Allah’tan ümidini kesmez
  6- Ana ve babaya itaat eder, onların kalplerini kıracak en ufak söz ve işlerde bulunmaz
  7- Verdiği sözü mutlaka yerine getirir Her ne surette olursa olsun emanete hıyanet etmez
  8- Üzerine aldığı her türlü vazifeyi en iyi bir şekilde yapmaya çalışır
  9- Müslüman dünyanın en temiz insanıdır Bedenini, üstünü başını, oturup kalktığı yeri, yiyeceğini, giyeceğini, evini barkını, caddesini sokağını tertemiz tutar; kafasını kötü fikirlerden, kalbini fena huylardan, dilini çirkin ve kaba sözlerden temizler Cismen ve ruhen temizliği ile herkese örnek olmaya çalışır
  10- Allah’ın ve Peygamberin emirlerine itaat eder ve ahlaki vazifelerini eksiksiz olarak yapar
  11- İnsanlar arasında fesad çıkarmaz, insanları birbirine düşürecek sözlerden ve işlerden sakınır
  12- Kimsenin ayıplarını, gizli hallerini araştırmaz ve ortaya dökmez Nefsini içkiden, kumardan, uzak ve pak tutar Bilmediği bir şey hakkında hüküm vermez Başkalarına karşı kibirlenmez, büyüklük taslamaz
  13- Kötülüğün, hayasızlığın her türlüsünden, gizlisinden açığından, büyüğünden küçüğünden sakınır Halkın iyiliğine çalışır
  14- Özü sözüne, sözü özüne uygun ve dosdoğru olur Her nerede olursa olsun, kendi aleyhine bile olsa, hak ve adaletten ayrılmaz
  15- Düşmanlarına karşı da adaleti, insafı elden bırakmaz, onların düşmanlıkları dolayısıyla adaleti çiğnemez
  16- Yalan söylemez, yalan yere yemin etmez, yalancı şahitlik yapmaz Haksızlığa karşı nefret duyar
  17- Alçak ve süfli arzulara uyarak doğru yoldan sapmaz, kötülerle düşüp kalkmaz
  18- İsraftan ve cimrilikten sakınır Ne eliyle, ne de diliyle hiçbir kimseyi incitmez
  19- Komşularını çok sayar ve onları hiçbir surette gücendirmez
  20- Varlık zamanında da, darlık zamanında da başkalarına elinden geldiği kadar yardımda bulunur
  21- Öfkelerini yenerek kusur ve kabahatleri affeder, intikam sevdasına düşmez
  22- Bir kötülük işlemek ister veya bir haksızlık yapacak olursa, hemen Allah’ı hatırlayarak Ondan af ve mağfiret diler, yaptığına pişman olur
  23- Her iyi işe arka çıkar, maddi ve manevi yardımda bulunur İnsanlara iyiliği tavsiye eder, fenalığa ve zulme asla yardımcı olmaz Kötüleri korumaz ve herkesi kötülükten çevirmeye çalışır
  24- Dargınları barıştırmak için çalışmayı vazife bilir, kin gütmez, kimseye haset etmez, herkese faydalı insan olmaya özen gösterir
  25- Kim söylerse söylesin hakkı kabul eder, ilim ve hüneri, hikmet ve hakikati nerede bulursa alır ve bunda taassup göstermez
  26- Müslüman tembel değildir Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışır Her iki vazifesini de eksiksiz yapar
  27- Allah yolunda, millet ve memleket uğrunda elinden gelen fedakarlıktan, yerine göre canını feda etmekten çekinmez
  28- Yapacağı bir işin önünü, sonunu düşünmeden hatıra gelir gelmez yapmaya kalkışmaz, ibadetinde acele ederek eksik bırakmaz, hayırlı işlerde geriye kalmayıp daima ileri koşar
  29- Müslümanların derdini kendine dert edinir ve onların iyiliğine çalışır, Hastalarını arayıp sorar, sıkıntılarını gidermeye özen gösterir, cenazelerine gider, kendisinden büyük olanları, hele ihtiyarları sayar, küçüklere acır ve her canlıya karşı şefkatli olur, azamet ve kibir göstermez
  30- Bütün müminleri kardeş bilir ve başkalarının hayatlarını, haklarını kendisinin ki gibi muhterem tutar
  31- Kimse ile alay etmez Başkalarına kötü lakap takmaz Dilini gıybetten, iftira etmekten, yalan söylemekten ve her türlü kaba ve çirkin sözlerden muhafaza eder
  32- Herkesle hoş geçinir, dargınları barıştırmaya çalışır, üç günden fazla dargın durmaz
  33- Bütün varlık alemine sevgi ile bağlanır Sevdiklerini Allah için (karşılık beklemeksizin) sever, sevmediklerini de Allah için sevmez
  34- İşlerinde tereddütlü ve evhamlı olmaz, bir işin olması için elinden gelen bütün gayreti, çabayı, çalışmayı gösterdikten sonra Allah’a tevekkül eder
  35- Allah ve Peygamber sevgisini her şeyden üstün tutar Allah sevgisi ve korkusu onun bütün vücudunu kaplar
  36- Her ne surette olursa olsun şüpheli şeylerden sakınır
  37- Bir Müslüman için en büyük gaye, hakiki bir Müslüman olmaya çalışmak, İslam’ı en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak ve bu surette bütün insanlara örnek olmaktır
  Bu huylarla gidiş, Allah’ın emri, Peygamberin yoludur Müslüman bu yolun yolcusudur Nezih ve pak bir yaşayışla dünya hayatını faydalı bir insan olarak tamamlar İmanla, kalb huzuru ile Allah’a kavuşur Onun tükenmez ve sonsuz nimetlerine ulaşır

  alıntı  Paylaş
  Kur'an Ahlakıyla Ahlaklanmış Bİr Müslüman Nasıl Olmalı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuran ahlakı ile ahlaklanmış en güzel örnek peygamber efendimizdir. Onun huylarını düşüncelerini duygularını örnek alan bir kimse zaten kuranı kerime de riayet etmiş sayılır.